PDA

View Full Version : ЗА ВОИНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРИТЕ-ВОЕННА ДОКТРИНАKavhanatuvigibolg
05-06-2008, 10:33
..............БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА
..............БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
...........................ОТДЕЛ ПРОПАГАНДА
...ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ ВСИЧКИ МЛАДИ РАСОВОЧИСТИ БЪЛГАРЧЕТА, НОСЕЩИ ВСЕ ОЩЕ В ГЕНИТЕ СИ , ВЕЛИКАТА ВОИНСКА КРЪВ И ДОБРОДЕТЕЛИ НА НАШИТЕ ВЕЛИКИ ПРЕДЦИ. ДНЕС Е ДЕНЯТ НА НАШАТА НАЙ-ГОЛЯМА ГОРДОСТ НАШИТЕ ВОИНИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ НАШИТЕ ОФИЦЕРИ СЪТВОРИХА ЧУДЕСА ОТ ХРАБРОСТ, ТЕ ПРЕВЗЕХА НЕПРАВЗЕМАЕМАТА КРЕПОСТ ОДРИН , ТЕ СРАЗИХА ЧУЖДОРАСОВАТА ТУРСКА АРМИЯ ДА 17 ДНИ. ТЕ ПОМЕТОХА В МАРШ ЕДНОМИЛИОННАТА РУМЪНСКО-РУСКА РАМИЯ НА ХОД. ДА СЕ ПРЕКЛОНИМ ДНЕС ПРЕД ПОДВИГА ИМ, НО И ДА ВДИГНЕМ ГОРДО ГЛАВА, КАТО ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ.ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ . КОЯТО ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ ОТ ДНЕШНИТЕ МЛАДИ БЪЛГАРЧЕТА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИ....НО НИЕ БИХМЕ БИЛИ КРАЙНИ НЕБЛАГОДАРНИЦИ, АКО НЕ ПОЧЕТЕМ И НАШИТЕ СЪЮЗНИЦИ ГЕРМАНСКИТЕ ВОИНИ, КОИТО ЗАГИНАХА ПО ПОЛЕТАТА НА ЕВРОПА ЗА НАШАТА СВОБОДА И ЩАСТИЕ- НИЕ БЪЛГАРИТЕ В ЕДИНЕН СНОП ПРЪЧКИ С ГЕРМАНСКИТЕ СИ БОЙНИ ДРУГАРИ СМЕ ЕДНО ВЕЛИКО УПОВАНИЕ ЗА НАШАТА РАСА.
"НИЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИТЕ ПОЧИТАМЕ ГЕРОИТЕ НА ВСИЧКИ АРИЙСКИ НАРОДИ ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА НАС".
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!ХАЙЛ ХИТЛЕР!!!
Ако с това Учение, успея да грабна великодушното изстрадало сърце на своя народ, който преодолявайки днешните интернационални идеологии, създаде <Българското национал социалистическо расистко движение>, приемайки го в душата си, то аз съм сигурен, че съм дал пътеводната звезда на своя български народ----в началото на новата Ера! Мико Вълчев--Кавханът


АЗ АПЕЛИРАМ КЪМ ЕДНА ДОСТОЙНА РАСОВА БОРБА, КОЯТО Е ЗАЛОГ ЗА НОВОТО НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!
ДНЕС в своята битност, ако българския народ не излезе от нея с въоръжен Бунт, то той ше изчезне от лицето на Земята, само тук и там из някои латиноамерикански европейски държави ще тлее искрата на някогашната ни расова принадлежност, под формата на няколко стари снимки, няколко думи и няколко внучета, които незнаят и една българска дума.
КАКВА СЪДБА НИ ОТРЕЖДА ДНЕС ИСТОРИЯТА, ВОДЕНА ОТ ДЕМОКРАТ-КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ НЕГОДНИЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИМИТАТОРИ, РАСОВИТЕ ДЕГЕНЕРАТИ И ДУХОВНИТЕ ЧУЧУЛА!
НО АЗ ВЯРВАМ, че днес когато се води най-грандиозната битка между интернацио налното чергарство и родолюбието, когато Бялата Арийс ка раса се е изправила пред нови жестоки предизвикателства в началото на новата Епоха, в която навлиза Земята, обстоятелства поро дени от пълчищаща чуждорасови натрапници, водени от най-жестокия мелез на земята, мазния, миришещ и самоизтъкващ се евреин, се надявам, че българите ще осъзнаят своето арийско превъзходство и ще се включат в общоевропейската битка, с онази мощ, упоритост и енергия, с която някога предво ждани от великия Кан ювиги Атила са покорили Европа. С тази идеология аз прокарвам паралел между нас потомците на древните българи-арийци и европейските осъзнати расисти, за да възпитам в младите българи стремеж към ново лидерство и превъзходство, присъщи на Арийс ката раса, от които сме ние наследниците на Великата Българска Конница.
ГЕНИТЕ НИКОГА НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ!!!
За мен най-важната задача е да създам основите за зараждането на нов елит, расово осъзнат намиращ основание за своето господство в расовите идеали.
АРИЕЦЪТ НЕ Е САМО БЯЛ ЧОВЕК, ТОЙ Е РАСОВО ОСЪЗНАТ БЯЛ!!!
Този елит който идва след нас да ни смени и изведе България към бъдещето, Победата и Свободата. Елит защитен от предразсъдъците на комунистическото равенство и демократическата уравновиловка. Елит заменил ИЛЮЗИИТЕ С ВОЛЯТА ЗА СЪПРОТИВА! Който възстановявайки своите изконни, древни господарски прерогативи ще е господарския народ в България и владетел на Балканите. ПРАВО ПОЛАГАЩО НИ СЕ ПО РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И РОЖДЕНИЕ, ЕЛИТ ИЗРАБОТИЛ СВОЯТА ПАРАДИГМА НА РАСОВО БЪЛГАРСКО ПРЕВЪЗХОДСТВО - ВОЛЕВО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МОЩНО, УЖАСЯВАЩО НИЗШИТЕ РАСИ И НАШЕНСКИТЕ ДЕГЕНЕРАТИ.
ДА ТРЕПЕРЯТ НИЗШИТЕ РАСОВО И ДА СЕ МОЛЯТ НА СВОЯ ДРИПАВ БОГ , ДА ГИ ПАЗИ ОТ ГНЕВА НА ВЕЛИКИТЕ КОННИЦИ--БЕЛИТЕ МЪЖЕ, КОИТО БЯХА СМЯТАНИ ЗА БОГОВЕ,--ЗАЩОТО БЯХА БОГОВЕ.
ЕЛИТ ГОТОВ НА САМОЖЕРТВА В ИМЕТО НА НАРОДНАТА ОБЩНОСТ ОБЛАДАВАЩ МОГЪЩО ДУХОВНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ ВРАГОВЕТЕ НА АРИЙСКАТА РАСА И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

ВРАГЪТ Е ЖЕСТОК И ОПАСЕН!!!
НО, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН !!!
И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДЕН!!!

НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОДСИГУРИМ
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИЯ НАРОД
И ЕДНО БЪДЕШЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!

ДЕНЯТ НА РАЗПЛАТАТА ИДВА!
"ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННИ ДОБРОДЕТЕЛИ - ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ"!!!
Мико Вълчев- Кавханът