PDA

View Full Version : ПОМОГНЕТЕ АКО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРЯ ТЕЗИ ЕСЕТА - СПЕШНО!!!!!!price25
05-07-2008, 17:52
ПРАВО - есета

1.Силата на правото срещу правото на силата.
2.Аз министър председател.
3.Гражданин на своята държава и / или гражданин на света.
4.За или против имунитета на народните представители.
5.За да управляваш добре е нужно да подържаш постоянен диалог с управляващите от самия теб хора.
6.За или против чрез мъст да се разреши една несправедливост.


Благодаря предварително.

hrisiiiiii
05-07-2008, 18:32
Виж това по третата тема:

Аз,Европа и глобалния свят.


Аз,българката произхождам от Древна Велика държава-България.Прелестна земя с древна история,раждаща велики умове,борбени и бурни личности.Страна която оказва много силно влияние върху развитието на Югоизточна Европа.
Драматичните събития, които се редят непрекъснато правят народа ни много устойчив и достоен.
През всички години на изпитания, българите воюват срещу окупаторите си не само с оръжие, а и чрез неуморния си дух.И така след пет века страната ни отново оживява.Името на България пак се появява на географската карта,а свободата е безпрекусловно възвърната.
“Обичам” е глагол които не ми достига, за да изразя преклонението, възхищението и обожанието си към скъпата ми България, и към всички благородни и добри хора които живеят в нея.България не заслужава много от нещата в съвремието ни-измамни и подкупни политици; българи, бягащи надалеч; българи, неоценяващи историята си и неговата вековна култура; българи, срамуващи се да се нарекат такива. България заслужава едно нещо – просто да бъде обичана на първо място от народа си, а след това да “извоюва” преклонението на другите страни.
За да бъдем приети от другите наций в Съюза, трябва да покажем, че се гордеем от миналото ни, от хората които са дали живота си за България-било то в бой или чрез слова.
Ние младите хора се нуждаем от САМОЧУВСТВИЕ и САМООЦЕНЯВАНЕ.Трябва да знаем, че винаги сме били част от Европа и заслужаваме да бъдем!
А какво е Европа?.....Европа е смесица на различни култури, нрави, религии и нацйоналности, общност която съхранява във себе си европейския манталитет, а и забележителни природни дадености.Освен авторитет в културната и духовната сфера, Европа винаги е имала репутацията на люлка на социалната справедливост.Създаването на възможности за лично благополучие и просперитет на хората присъства в дневния ред на всички държави от “голямото европейско семейство”.
И ето присъединяването на страната ни към ЕС даде възможност на всички българи да ползват редица предимства, достъпни за европейските граждани.Но от друга страна Европа, която защитава и толерира своите поданици, така и ги ограничава със своите закони и норми.За всички социални слоеве и професйонални групи в България обаче предстои труден период на адаптация, през който трябва да се научим да работим по европейски стандарти и правила.
Глобализацията стана реалност......аз мисля, че това е свят на информация, на Интернет, на необятни пазари, на широки възможности за инвестиций.Няма връщане назад.Икономическата и политическата логика диктуват участието ни в глобалния свят.Европа не може да слезе от влака на бъдещето.
Безспорно е, че глобализацията стимулира икономическия растеж и увеличава световното богатство.Тя осигурява не само печалба, но и ресурс за редица социални и регионални проблеми.От друга страна глобализацията има и своето грозно лице...става дума за СПИН,ТОРС,за компютърните прстъпления,за трафика на хора и наркотици и не на последно място-за тероризма.
България направи своя категоричен избор-да бъде в Обединена Европа, да споделя европейските ценности.
Аз виждам мястото си в Европа, а и не само моето, а на всички млади хора, като възможност за допълнително обогатяване в образованието, в знанията ни.Днес все повече се счита, че най-важният ресурс за развитието на една икономика са не толкова природните ресурси, колкото образованите и квалифицираните хора в дадена страна.Защото именно знанията, уменията и иноваците са движещата сила на икономическия напредък в Европа.
Европа предлага нови възможности за образованието и обучението на българските младежи, чрез редица европейски програми, функциониращи у нас- ФАР,Култура,Младеж,Медия плюс и т.н.Голяма е и ролята на програмите СОКРАТ и ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ на ЕС, които доближават нацйоналното ни образование и профисйоналното обучение до тези на държавите в Съюза.
Безпорно присъединяването ни към ЕС е едно от най-големите предизвикателства пред нас през последните години и понастоящем.Това е така, защото пълноправното членство в Съюза не означава просперитет на всяка цена и всеобщо благоденствие веднага след датата на присъединяване.Успешното членство изисква усърдните и целенасочените усилия на всички ни, на цялото общество.За да успеем да реализираме ползите от участието ни в елитния клуб на развитите държави, трябва да отворим широко очите си за днешната действителност и да проумеем, ние младите хора на България-едно много ясно послание, което често отправят към нас представителите на ЕС, а именно: че членството в ЕС не би могло да бъде подарък, а продукт на общо нацйонално усилие.Този процес се отнася до всички обществени слоеве, профисйонални групи и обшности в страната.Той изисква усилията на всички българи, защото стремежът ни към членство не е за държавата като нещо абстрактно, а за нас, които живеем в нея.В днешно време България не може да си позволи да остане встрани от процесите на интеграция и глобализация в световен мащаб.
В такъв контекст всеки българин би трябвало да осъзнава, че е гражданин не само на собствената си страна, но и на Европа, на света като цяло.И да живее, учи и работи като европеец, за да се чувства и да бъде приеман като такъв навсякаде.Това означава, че всеки от нас трябва да бъде конкурентноспособен в европейски мащаб, поставяйки пред себе си високо летвата за това, което прави.Само по този начин след членството в Съюза ще можем да се възползваме пълноценно от европейското си гражданство и от правото на свободно движение на територията на цялата общност.
Особено важно е за нас младите хора, да намерим най-добрите възможности за образование и профисйонално обучение, тук в България и Европа.По този начин страната ни ще разполага с квалифицирана работна сила, която е конкурентноспособна на европейския пазар и ще бъде в основата на развитието у нас на нови и високотехнологични отрасли, което е полезно за страната ни и за нас самите.Групата на “печелившите” от влизането ни в ЕС със сигурност няма да вкючва нискоквалифицирани работници.
В крайна сметка, всеки от нас трябва да положи усилия да нареди пъзела “Аз,Европа “ и мястото ни в глобалния свят за себе си.Това означава да търсим информация за възможности за обучение,бизнес и т.н., да ги реализираме, още сега и без бавене.
Смятам, че Европа към която се стремим, не би трябвало да се ограничи само в правителствени действия.Нова Обединена Европа изисква активността на неправителствени организации,на Църквата, на различните представители на обществото.
За мен важното е, където и да отидем, към каквато и организация да се присъеденим, е да съхраним нацйоналната ни идентичност и да прославим България с най-красивите й дадености-Българската роза, Панагюрското злато, умовете на страната ни, красивите планини, великата история…
Готова съм да стана учител, писател, оратор, политик, доктор, певец, танцьор и какво ли не още, но да покажа на НАС, на моя народ, че сме най – добрите.
Убедена съм (така, както вярвам във възможностите си), че ако всеки поне малко се замисли за това и даде най – доброто от себе си в това, с което се занимава, България ще получи своя разцвет. Просто имаме нужда от вярващи в себе си, амбициозни, умни и можещи хора. Аз вярвам, вярвайте и вие. България ще Бъде!