PDA

View Full Version : Биология - СПЕШНО-[Devil May Cry]-
05-26-2008, 12:43
Трябва ми доклад или медия по биология на тема "Теории за произхода на расите"
Ще съм ви мн благодарна, ако някой ми помогне :)

valentinka_1990
05-26-2008, 13:41
Аз имам за расите,но не са теории за произхода.явно сме на един материал.Тиот къде си?

sexa_na_kompleksa
05-26-2008, 13:58
Виж това:

Човешките раси - произход и характеристика
Хората, които населяват земята, принадлежат към един общ вид-Homo sapiens, който се е разпаднал на по-малки единици, наречени раси. Човешката раса е голяма група от хора със сходни морфологични и физиологични особености, имащи общ произход, строго определена изходна територия- ареал, които не са загубили способността да се кръстосват с предсатителите на другите човешки раси. От гледище на генетиката една човешка раса може да се дефинира като голяма популация, отличаваща се от другите човешки популации и раси по честота на срещаните гени. Самата дума "раса" има неясен произход. Възможно е тя да е видоизменение на арабската дума рас- начало,корен, или да се свързва с италианската раца, която означава племе. Човешките раси, както и животинските подвидове, са възникнали в резултат на една началлна дивергенция, но при човешките раси този процес не е продължил и те не са се обособили като подвидове. Основните разлики между расите и подвидовете са:
1. Расовите признаци при човека са загубили приспособителното значение, което са имали в периода на възникването си.
2. Поради голямата миграция на народите човешките раси започнали да влизат в допир една с друга и да се смесват. Това смесване се нарича метисация. В резултат различията между расите не се задълбочават, а постепенно се заличават.
3. Поради исторически и икономически причини- преселване на народите, войни, развитие на транспорта и др., големи групи хора от една раса се преместват на далечно растояние и навлизат в територията на др раса. В резултат между основните човешки раси съществува цяла гама от малки раси и антропологични типове.
Важно е да се отбележи, че понятието етнос не се покрива с понятието раса- много често една етническа група представлява смес от раси и подраси.
[редактиране]
Расови признаци
• Цвят на кожата, косата и ирисите. Цветът на тези части на човешкото тяло зависи от количеството на съдържащия се в тях пигмент. Монголоидната раса се отличава с черни коси и кафяви ириси.
• Форма на косите.Косите биват прави, вълнисти и къдрави. Типична за монголоидната раса е правата, твърда коса. За африканците е характерна къдрава коса с твърд косъм
• Форма на черепа. Гледан отгоре черепът изглежда дълъг(долихокефален), среден( мезокефален) или широк.(брахикефален).Опреде ля се по индекс на главата т.е. съотношението между най-голямата ширина и най-голямата дължина.
• Ръст.Височината на тялото също е расов признак.
Когато ябълчните кости се издават силно встрани и напред, както е обикновено при монголоидите, лицето изглежда плоско и широко.
Към расовите признаци спадат още формата и големината на носа, устните, ушната мида и др.
Физиологични признаци. Характерните за отделните раси физиологични признаци са проучени по-слабо от морфологичните. Ритъм на растежа. Ритъмът на растежа е различен за различните раси. Основна обмяна. Кожната секреция на монголоидите няма специфична миризма.
[редактиране]
Характеристика на расите
• Монголоидна( азиатско-американска) раса. Ареал на възникване- Азия. Разпространение- Източна и Централна Азия, Сибир, Индонезия, Океания, Америка.
Отличителни белези: жълтеникава или жълтеникавомургава кожа, черни, прави и остри коси, тесни очни цепки, слабоизразено третично окосмяване, тъмнокафяв цвят на ирисите. За типичните монголоиди е характерен т.нар. епикантус- силно развита кожна гънка на горния клепач, която закрива вътрешния ъгъл на окото и слъзното хълмче. Лицето е едро и изглежда плоско поради силно издадените напред и встрани ябълчни кости. Носът е широк, у азиатските популации е слабо издаден напред.Устните са тънки или средно дебели. Ръстът е среден или под среден.
Голямата монголоидна раса се дели на три основни малки раси: северна или азиатско-континентална;южна или азиатско-тихоокеанска;американска или индианска.
Американските индианци са потомци на монголоидни популации, преминали в Америка.Това преселване е станало неколкократно, като е започнало преди около 28 хил.години. Някои от малките раси са възникнали вероятно от смесването между трите големи раси. Предполага се например, че етиопската раса е възникнала от смесването на черната и бялата раса. Уралската и южносибирската подраса по много признаци заемат средно положение между бялата и жълтата раса. Полинезийската подраса дава признаци и на бялата и на черната раса.
[редактиране]
Произход на човешките раси
За произхода на човешките раси съществуват противоречиви становища. Основните спорни пункта са следните:
1. От един клон ли произтичат човешките раси или от няколко различни?
2. Кои са били факторите,довели до расовата дивергенция?
3. На едно или на няколко места са се оформили сегашните раси?
При обсъждането на тези въпроси антрополозите се разделят на монофилисти- привърженици на теорията за едноклоновия произход на расите, и полифилисти- привърженици на теорията за многоклоновия произход на расите. Според монофилистите човешките раси произлизат от неандерталеца.Според полифилистите расовата дивергенция е започнала много по-рано, още от питенкатропа.Те твърдят, че: от синантропа в Източна Азия е произлязла монголоидната раса.
Да бъде приета теорията на полифистите, означава да се приеме, че човешките раси имат различна биологична възраст и следователно по-старите- австралоиди, негроиди и монголоиди, са в биологичен упадък, докато европеидната раса е все още в биологичен прогрес.
Според монофилистката теория расовата дивергенция е започнала едва при неандерталеца и всички съвременни расови клонове са минали през стадиите палеонтроп и неоантроп. Монголоидите се доближават до човекоподобните маймуни по силно развития лицев череп, но за разлика от тях имат съвсем оскъдно третично окосмяване.
Съвременните раси в еднаква степен са загубили много маймунски признаци и са придобили едни или други специфични расови белези. По тези расови белези обаче нито една раса не показва по-голяма близост или отличаване спрямо човекоподобните маймуни, за да бъде наречена “низша” или “висша”.


В Познатата Галактика могат да се откроят десет Господстващи раси. Вътрешното им управление е много разнообразно - през Съвет на мъдреците, Кралство, Империя до Република и Федерация. Някои от тях са воювали в миналото една със друга и таят искрена ненавист към бившите си врагове, други са забравили белезите от войните и се развиват ръка за ръка. Понастоящем няма такъв конфликт. Крехкия мир се крепи най-вече на страха от взаимно унищожение или на предателство от страна на съюзници. Единственото негласно споразумение между всички е "Забраната на Последния ден" - най-големия неписан закон, съществувал някога. Збранява се използването на ядрената, плазмената или фотонната енергия за масово унищожаване.
Както е известно в нашата Вселена съществуват две основни сили – добро и зло, които непрекъснато воюват за надмощие и превес. Цивилизациите сами по себе си не могат да стоят на страна от тази вечна борба и техните лидери – скрити и явни, избират по кой път да водят собствените си народи. За съжаление, обикновените същества, независимо от вида на управление, нямат право на избор и често животът им е ръководен от тъмни и мрачни сили, които ги заробват в собствените им домове.
В мрака винаги блещука светлината на надеждата ...
Сред разумните и напреднали раси се срещат такива следващи пътя на Добрата страна, а такива са именно Атлантис, Монархия Ксинакс, Монархия Амфис и Тал`Атхал. Хората и С'Айонян проявяват завиден неутралитет. Останалите са подвластни на Тъмния път на развитие, който не ги води към самоунищежение, но към тиранично и неморално управление. Най-често народите водени от Тъмната страна са старателно контролирани от тайни ложи и общества, чиято единствена цел е да подтискат духовното просветление и самоосъзнаване на собствените си поданици, чрез което по-лесно могат да ги контролират. Често в живота на съществата се намесват представители на по-висшите вселенски йерархии, които осъществяват плановете си независимо от личностите, въвлечени в тези събития.