PDA

View Full Version : Реферат за град ВрацаMerguL_4eto0o
06-11-2008, 15:30
Спешно ми трябва реферат за град враца ...ето го и плана:
1.Вазникване и развитие на селища-историческо развитие,стари имена
2.Оценка на географско положение вклучително вразките на селището сас саседните населени места
3.Оценка на природната среда
а)релеф д)почви
б)полезни изкопаеми е)растителност
в)климат ж)животински свят
г)води
4.Анализ на географската ситуация
б)естествено движение-раждаемост,смъртност,естес твен прираст
в)механично движение-миграции
г)структура на населението-полово,вазрастова,селищна, егионална,образователна
5.Оценка на стопанството
а)първичен сектор
б)вторичен
в)третичен сектор
6.Основни проблеми
а)икономически
б)социални
в)екологични
7.Вазможности за бъдещо развитие
Според този план хора плсс помощ..... :-P

sexa_na_kompleksa
06-11-2008, 16:14
Виж тук:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Враца