PDA

View Full Version : Спешна помощ по физика!mimettyy
09-17-2008, 17:47
Моля ви утре имам контролно а едни задачи не мога да реша!
Въпрос No. 2:
Топче се пуска от телевизионна кула с височина 500 метра. Каква скорост ще има топчето на височина 480 метра над земната повърхност?
400 m/s

20 m/s

10 m/s

200 m/s


Въпрос No. 5:
На тяло с маса 20 kg действа сила с големина 100 N. Ако тялото се движи със скорост 18 m/s, какво време ще му е необходимо за да увеличи скоростта си два пъти?
10,8 s

3,6 s

5,4 s

1,8 s


Въпрос No. 7:
Какво количество топлина е необходимо за пълното изпарение на 200 g вода при температура 100oC ? r = 2260 kJ / kg
2,26.105 J

3,39.105 J

1,13.105 J

4,52.105 J

Angelu6ka
09-17-2008, 18:30
Не знам колко труд си положил/а, понеже задачите ми се сториха доста лесни, но все пак ще опитам да помогна.
Отговорите са:
2 задача - 20 m/s
5 задача - 3,6 s
7 задача - 4,52 . 10 на 5 J
Кажи, ако искаш обяснения и дано съм ги решила правилно

mimettyy
09-17-2008, 18:43
Дам ако може да ми дадеш! :grin: :grin:

Angelu6ka
09-17-2008, 19:15
2. Първо,щом топчето е спуснато от кулата,значи началната му скорост (vo) е 0. Второ,приемаме,че движението е свободно падане,т.е. ускорението на топчето е g.Тъй като нямаме никакви изгледи да намерим отговора по формулите за скоростта или пътя,за които ни е нужно да знаем времето,използваме формулата за връзка между скорост и път: s= (v на 2 степен - vo на 2 степен) /2а
В нашия случай тя ще изглежда така: s= v на 2 степен /2g
Остава ни да намерим пътя,който е изминало топчето,и който се получава като извадим 480 от 500 м.
Накрая заместваш и решаваш : v на 2 = 2.g.s После коренуваш и се получава 20.

5. Тук директно ползваме формулата за сила /тъй като ни е дадена само една сила,няма какво да смятаме равнодействащи/: F=m.a
Оттук намираме ускорението а,което е 5
След това по формулата за скорост при равноускорително движение намираме и t :
v= vo + a.t , което всъщност е 2vo= vo+a.t ( по условие тялото увеличава скоростта си 2 пъти)
t= ( v-vo) / a ,или направо t=vo/a и се получава 3,6

7.Дали са ни температурата,за да се сетим,че в задачата се разглежда САМО процеса на изпарението( както знаем,при него температурата не се променя),следователно не трябва да използваме формулата Q=c.m.t. Използваме формулата Q=r.m
Превръщаме 2260 kJ/kg в J/kg - става 2260 000 J/kg и масата в kg- 0,2kg и заместваме.

Това е.Дано съм била полезна и успех на контролното!Ако нещо не си разбрал/а,питай

това е