PDA

View Full Version : Знаете ли че...luciferrr
09-27-2008, 03:03
Я кажете кво знаете и дали ние ще го знаем 8-) :D

Знаете ли, че ако скочи полувината планета наведнъж в едно и също време, ще има сблъскване на вълните и земетресение... Това може да стане и на един мост, примерно минават войници и маршируват... :booooomb: :-o

sexy_baby_originale
09-28-2008, 16:58
Интересно. А знаете ли, че… преди 80 години Александър Флеминг открива пеницилина. Пеницилина е първият антибиотик който спада към групата на бета-лактамите. Всички антибиотици от пеницилиновата група подтискат синтеза на бактериалната стена и действат бактерицидно смао срещу размножаващи се микроорганизми.

EarthShaker
09-28-2008, 17:45
а знаете ли, че вид морски червей достига до 50 м, което е почвече от синия кит

sexy_baby_originale
09-29-2008, 11:44
Знаете ли, че най-голям шанс да съблече жена има не този, който я облича, а този, за когото тя се облича сама?
;)

SkyEatsAirplane
09-29-2008, 12:27
Знаете ли, че ако скочи полувината планета наведнъж в едно и също време, ще има сблъскване на вълните и земетресение... Това може да стане и на един мост, примерно минават войници и маршируват... :booooomb: :-oаа да товеа беше резонанс казаха и за една случка когато в Лондон имало лек ветрец който понякакъв начил улучил треперенията на моста там(забравих кой) и той започнал да се люлее силно :) (незнам дали това е станало на истина)

Знаете ли, че кан Аспарух не е съществувал.това не го знаех :shock:

dd_93
09-29-2008, 13:18
знаете ли, че: На днешната дата през 1913 г. германският инженер и изобретател Рудолф Дизел изчезва от борда на пощенски кораб в Ламанша, с който пътува за Лондон за бизнес среща, и броени дни по-късно е обявен за мъртъв... цялата статия четете тук. (http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=556279)

Знаете ли, че: През 1835 г немският химик Юстус фон Либих изобретява посребреното огледало, използвано и до днес?

Bianca
09-29-2008, 17:28
Нищо не знаем. 8)

SkyEatsAirplane
09-29-2008, 19:36
Знаете ли, че прозяването не е само симптом за скука или сънливост, но и сложна операция за регулирането на температурата на мозъка.

Айзенк е убеден в това, че екстравертите са по-чувствителни към наградата от интровертите.

SiegHeil
09-29-2008, 20:34
Знаете ли че хлебарките имат наследствена памет ? ^^

SkyEatsAirplane
09-29-2008, 20:43
^ Заради това ли на аватара ти "човека" се прозява. :-D

Знаете ли, че боба се съдържат много протеини. :-Dне се прозява :-P виж по-добре :D

sexy_baby_originale
10-08-2008, 15:32
ЗНАЕШ ЛИ ТИ КОИ СМЕ?


...Огледах се и видях, че главата ми е украсена с зелена чалма, с червен фес и с подрязана брада; а тялото ми е накитено в зелени шалвари, с жълт пояс, с червени емении, с голи баджаци, със зелено контохче и с шам аладжена ентерия; с една дума, аз бях станал кадия. Пред мене стояха всякакви физиономии, всякакви душици и разнообразни сърца. - "Нека дойде № 1" - извиках аз. Пред мене излезе една от ония угоени личности, които са готови да заколят и майка си, ако само тя им препятствува да отгоят "чувствата" си. Очите на моят шкембеджия бяха червени, ръцете му бяха кървави, а лицето му беше подпухнало от пиянство. - "Кой си ти?" - попитах аз шкембеджията. - "Аз съм един от ония патриоти, които обичат да стават посредници между народът и правителството. - Аз съм един от софийските комисари, аз съм хаджи Иванчо Пенчович ефенди" - отговори шкембеджията. - "Кръстен ли си ти или си обрязан?" - попитах аз. - "Тялото ми е кръстено, а душата ми е обрязана." - "А имаш ли ти чест и почтение?" - "Аз мислех, че имам; но моята "едноутробна" дъщеря ми доказа, че честта ми е отдавна вече изветряла. Да ти разкажа в Цариград и че принимавам в къщата си по-младите ефендиета и по-първите турски чиновници. Това аз правя не само за своята собствена полза, а и за удоволствието на моята женска фамилия - дъщеря ми обича да говори само с ефендиета. Веднъж в нашата къща дошло едно младо момче, което било принето от моята фамилия твърде любезно, т.е. моята едноутробна дъщеря му дала сладко кафе и изцедила три кантара любезности над главата му. Трябва да ти кажа и това, че моята дъщеря е европейка, и затова обича да говори с младите хора, без вмешателството на жената ми. Младото момче било от възхищение от моето чедо. Но историческите съдби са неизповедими. Това момче захванало да говори с чедото ми български и. . . Когато си дойдох вечерта, то чух следующето: "Ти, баба, нямаш ни чест, ни почтение. Я кажи ми ти, защо водиш приятелство с българите? Аз мислех, че е някое ефендие и подадох му сладко и кафе, а той бил дебел българин. Още веднъж да ми не пращаш в къщата български цървулани!" Видиш ли сега как аз возпитавам своите деца? Едно само ми е жално, че не мога да стана роднина с г. Михайловски или с дели Мехмеда." - "А имаш ли ти срам, имаш ли совест?" - попитах аз. - "Аз се срамувам само от моите кредитори. Който има парички, той не трябва да се срамува от никого, а който е сиромах, той трябва да се срамува и от най-честното свое действие. Колкото за думата "совест", то аз и до днес още не мога да разбера нейното значение. Тая дума, както ми се чини, е измислена от русчушките вагабонти, които желаят да направят и от калта злато. Совест! Какво е това совест? Моят приятел Мехмед чауш ми разказваше, че совестта прилича на попарена кокошка" - отговори х. Иванчо Пенчович ефенди. - "А защо ти са кървави ръцете?" - попитах аз. - "Без кръв се не може. Сяко едно патриотическо дело изисква кръвопролитие" - говореше покойни Омер паша. "Кръвта принася полза на сяко едно величие. Ако Давид да не убиеше Саула, то не би станал еврейски цар." - "Но невинната кръв почти сякога пада на главата на джелатите" - казах аз. - "Не продавай ми ти зелени краставици. Аз отдавна вече зная, че твоите философии са празни приказнички. Невинна кръв, божие наказание, народно отмъщение - дипсис киле, бош амбар. Умният човек търси покровителство между силните; а силните хора почти сякога живеят от кръвта на слабите. Погледай на окружающата ни природа и ти ще да се съгласиш с мене. Кокошката е родена да носи яйца и да ври в тенджерата; а мечката е родена да пие кръв." - "Но общественото мнение ще да те осъди и ще да те прокълне до девето коляно." - "Проклинайте ме колкото искате. Хаджи Иванчо х. Величков Пенчович ефенди се не бои от никакви приклятия." Като кадия, аз не бях в състояние да осъдя такова едно откровено и правдолюбиво същество, и извиках: "Доведете № 2."
Пред лицето ми изведоха една от ония личности, които са пишман, че са се родили и които ненавиждат сичкият свят. Очите на тая личност бяха полумъртви, лицето му беше ядовито, а главата му трепереше като ясоново листо. - "Кой си ти?" - попитах аз. - "Аз съм Петраки Златев, роден съм от православни родители, възпитан съм в турска трагия, посолен съм с чорбаджийска сол, окъпан съм в сиромашки сълзи и облечен съм в човечески кожи." - "Кръстен ли си или си обрязан?" - "Обрязан съм." - "Имаш ли сърце, душа, чест и совест?" "Ако да би имал чест и совест, то не би се крил като прилеп по пукотините; а излязъл би пред светът и казал би на своите ближни: "Добър ден." Страшно е народното отмъщение! Знаеш ли ти, че секи българин, който мине покрай къщата ми, плюе на вратникът ми? Знаеш ли ти, че българите гледат на мене, яко на аспид и василиск? Знаеш ли ти, че даже и моята майка се гнуси от мене? Страшна е народната клетва!" - "Да си проклет и от мене" - казах аз и заповядах да доведат № 3.
Пред очите ми излезе такова едно лице, което приличаше на турски джамбазин. - "Кой си ти?" - попитах аз. - "Аз съм Джамбазооглу Мехмед." - "Кръстен ли си или си обрязан?" - "Кръстен съм." - "Имаш ли чест и совест?" - "Тамам си намерил за какво да ме разпитваш! Знаеш ли ти, че аз съм променял знамето знамето си пет-шест пъти? Аз съм ставал и грък, и цинцарин, и румънин, и циганин, и арменец, за да угодя на своите страсти. За мене народността, вярата, народолюбието и честността за празни неща. Дето има да се пие, да се яде и да се весели, там съм и аз. Ако казвам, че съм народолюбив, то имам на умът си съвсем друго, - аз искам да заповядам и да ми се покоряват". - "А ти се не боиш от народното отмъщение?" - "Не боя се, защото аз не съм член ни на един народ. Щом видя, че българите захващат да оживяват, аз ставам грък или турчин. Народите са слепи; те по-често наказват своите верни синове, нежели предателите. Който е умен човек, той трябва да се показва като патриотин, но да не жертвува нищо; а който е още по-умен, той трябва да се ползува от народните слабости. Аз зная множество "честни патриоти", които въртят своята търговийка с народни сълзи; а никой не казва за тях, че са злодейци. У когото са паричките, той е прав и честен. Аз познавам множество български патриоти, които се хранят от народният гръб. Да приведа един пример. Един от най-знаменитите български патриоти повикал един ден в къщата си българско събрание. - "Ако сме патриоти - казал патриотинът, - то трябва да помогнеме на г. П. и на г. Т." Събранието извадило кесиите си и дало колкото могло. Само един човек дал 500 жълтици. Когато гореказаният български патриотин видял такива големи суми, то намислил да направи едно велико патриотическо дело, т.е. да даде на г. П. 30 лири и на г. Т. 20; а останалата сума да задържи в касата си. Говорете вие каквото щете, а аз ще кажа, че великият патриотин е постъпил твърде умно. Молете бога да дойда аз на неговото място и тогава ще да видите кой е Джамбазооглу Мехмед." Аз мислех вече да осъдя тоя справедлив човек, но дойде ми на умът, че ако осъдя него, то ще да осъдя и нашите букурещки месечини, и аз проговорих: "Идете, растете и умножавайте светът."
Когато казах да доведат № 4, то пред мене излезе българското "Книжовно дружество". Това дружество ми се яви в лицето на следующият персонал. Действителните членове на това дружество водеха по една кокообразна мадама под мишница; а самото дружество вървеше отзад окъсано, дрипаво, загоряло и босо, и просеше милостиня.
- "Имате ли, господа, чест и совест?" - попитах аз.
- "Да би имали чест и совест, то не би се хранили наготово; ако би имали чест и совест, то не би ходили по Цариград да продаваме душите си на Геновича и на Арнаудова; ако би имали чест и совест, то не би лаяли против ония хора, които са заслужили само една похвала; най-после, ако би имали чест и совест, то би се постарали да напечатаме барем що-годе, за да види светът, че и ние сме направили нещо" - отговориха действителните членове на дружеството. - "Задоволно ли си от своите честити членове?" - попитах аз самото дружество. - "Дайте Христа ради по една парица" - рече дружеството и замина си.
Под № 5 бяха четисани нашите цариградски редактори, които просвещават българската публика и които разпространяват татаро-монголски идеи. Г. Генович имаше воловска глава и козя опашка; а г. Найденов беше без глава. - "Иммате ли совест и честност?" - попитах аз. - "Чети вестникът ми" - проговори г. Генович. - "Не чети вестникът ми" - каза г. Найденов. - "Вие сте до такава степен овъшкавели, щото не може човек да ви презира" - рекох аз. В това време дойде общественото мнение и проговори: "Вонещиците трябва да се смачкат, защото от тях не може да живее ни един честен човек." - Тие не са вонещици, а нещо по-малко; тие са безопасни жаби-крекетуши" - рекох аз и. . . пробудих се.

Христо Ботев

Always
10-11-2008, 21:30
Знаете ли, че човешкото сърце създава налягане способно да разпръсква кръв на 10 метра?

Знаете ли, че щраусът може да бяга със 70 км/ч ?

Знаете ли, че ако се застреляте с пистолет в главата, ще умрете преди да чуете изстрела, и ще останете без тъпанче?

Знаете ли, че 75% от дивите птици умират преди да навършат 6 месеца?

Знаете ли, че човек остава осем секунди в съзнание, ако бъде обезглавен?

8)

Il_cavaliere_del_male
10-11-2008, 21:42
Знаете ли, че кан Аспарух не е съществувал.това не го знаех :shock:Днес се пак се заговорихме с господина ми по история и сподели, че тази история която учим сега е много збъркана и за това е виновен един учен които се е ползвал с уважение.. как то и да е почти забравих с точност всичко това за което си говорихме но google ще се сети :) ест. ако имаш желание

Пс. титла в миналото като "хан" е нямало "кан" има :)


А знаеш ли, че за да правиш забележки за запетайки, трябва да се научиш, че думи като "сбъркал" не се пишат със "З". А въпросът за кан или хан е въпрос на нещо съвсем различно от "господина по история ми каза".

cvEto
10-16-2008, 14:58
А знаете ли, че Айнщайн е бил определян за проблемно и изоставащо дете като малак ?
А че същият той има голям принос и е спомогнал изобретяването на първата атомна бомба ?
А знаете ли, че теорията на относителноста е E=mc на 2-ра :razz:
А знаете ли, че България извършва първата самолетна атака в историята и в един период от време около първата световна война сме имали повече самолети от Америка и Япония взети заедно ?
А знаете ли, че Америка е станата с най-много интернет домейни на глава от населението ?
А знаете ли, че най-високия жив човек е от Украйна и се казва Леонид Стадник и е висок 2.53 сантиметра ?
А знаете ли, че семейство Simpson е записано в книгата на Гинес като анимационният сериал с най-много сезони и серии ?
А знаете ли колко е голям космоса ?
И аз незнам :-P

lsd43
10-16-2008, 21:20
Знаете ли ,че Александър Велики е знаел наизуст имената на всичките си войници?

gbemXVII
10-18-2008, 19:05
А знаете ли, че Айнщайн е бил определян за проблемно и изоставащо дете като малак ?
А че същият той има голям принос и е спомогнал изобретяването на първата атомна бомба ?
А знаете ли, че теорията на относителноста е E=mc на 2-ра :razz:

И аз незнам :-PАу фен на Алберт Айнщайн.
Знаете ли, че "не" не се пише слято с глагол, "не знам" "не мога" има и изключения но те са 10% "нехая" "недочувам" "недовиждам" и т.н. ;р
Е не :lol:
Ти който винаги пишеш "незнам" го каза :lol: :lol: :lol:

Lysit0
10-18-2008, 19:58
А знаете ли,че след всяко пръскане по тялото ни с дездорант разрушава узоновият слой?

Spider4eto
10-18-2008, 20:12
А знаете ли,че след всяко пръскане по тялото ни с дездорант разрушава узоновият слой? А знаеш ли че това не става с всеки дезодорант, а само с тези които имат аерозоли в състава си? 8)

sunchouz
10-19-2008, 07:03
ЗНаете ли,че един старнен писател е събирал доказателства за странни валежи/като например жаби :shock: /ЗАбравих му името,но ще се разровя из нета и ще ви дам статията

gbemXVII
10-19-2008, 16:01
Не

gbemXVII
10-19-2008, 16:01
Не

Chawder
10-25-2008, 08:12
Бля бля...полУвината от тези неща сте ги взели от нета, а другата полУвина, уж ваши "знания" са нелепи, пълни с неточности...леле колко знаете, въй колко сте умни...

Chawder
10-25-2008, 08:17
А знаете ли,че след всяко пръскане по тялото ни с дездорант разрушава узоновият слой?
А случайно да знаеш, че не се пише Узонов слой, а озонов. Идва от озон! И не го разрушаваме..ако беше учила малко повече, щеше да разбереш че тази озонова дупка дето я приказват си съществува от сума време, най-вероятно мнооого преди изобретяването на първите аерозоли....умница!

magity
10-29-2008, 22:59
Знаете ли че, 30 октомври е 303-ият ден в годината според григорианския календар (304-и през високосна). Остават 62 дни до края на годината. :D знаете естествено :)

magity
11-03-2008, 21:42
Знаете ли, че смехът е полезен за кръвообращението. :)
Смехът, освен превантивна мярка срещу сърдечно-съдови заболявания, е едно от най-добрите средства за справяне със стреса и напрежението. :)
Когато се смеете и сте щастливи, в тялото ви се отделят ендорифни, които подобряват общото състояние на организма, балансират кръвното налягане и не на последно място - кара ви да се чувствате прекрасно. :)

raduna
11-27-2008, 17:20
Знаете ли, чеее.... според проучвания, ако всички активни вулкани на планетата изригнат едновременно, саждите и газовете отделени от тях ще образуват плътен слой в атмосферата и ще блокират напълно слънчевите лъчи в продължение на месеци. В резултат на това ще настъпи пълен мрак и полярен студ, което ще доведе до гибелта на повечето видове (животински, растителни,...хората).......
Учените казват, че хипотетично това е напълно възможно, но няма как да се предвиди и изчисли.

raduna
11-27-2008, 17:23
А знаете ли, че ако човек се смее по 15 минути всеки ден за 1 година ще свали 2 кг 8-) [/b][/quote]

Лошото е, че ако се тъпче всеки ден може да качи мн повече от 2 килограма :-P

magity
11-29-2008, 18:12
Знаете ли, чеее.... според проучвания, ако всички активни вулкани на планетата изригнат едновременно, саждите и газовете отделени от тях ще образуват плътен слой в атмосферата и ще блокират напълно слънчевите лъчи в продължение на месеци. В резултат на това ще настъпи пълен мрак и полярен студ, което ще доведе до гибелта на повечето видове (животински, растителни,...хората).......
Учените казват, че хипотетично това е напълно възможно, но няма как да се предвиди и изчисли.
:shock: Ужас !! :shock:

moonwarrior
11-29-2008, 19:34
а знаете ли че кан и хан е едно и също нещо сбъркано от исторята поради многото преводи от стари езици и разични езици . Стефан Цанев трвърди че този спор ``кан-хан`` е повече грамотна от колкото лексикална грешка ... защото както едно младо и начетено българче знае историята не се уповава само на бългалски източници ,а и на чуждестранни и моля ви не обезсмисляйте имената на наите велики държавооправници защото к и х в някои езици били ваимнозаменяеми да не кажем че се е пишело хк...едикфо си :-D

moonwarrior
11-29-2008, 19:39
Знаете ли ,че Александър Велики е знаел наизуст имената на всичките си войници?
той ли ти каза :razz: ? как му е номера и аз да го питам :lol:

raduna
11-29-2008, 19:51
а знаете ли че кан и хан е едно и също нещо сбъркано от исторята поради многото преводи от стари езици и разични езици . Стефан Цанев трвърди че този спор ``кан-хан`` е повече грамотна от колкото лексикална грешка ... защото както едно младо и начетено българче знае историята не се уповава само на бългалски източници ,а и на чуждестранни и моля ви не обезсмисляйте имената на наите велики държавооправници защото к и х в някои езици били ваимнозаменяеми да не кажем че се е пишело хк...едикфо си :-D
Аз знам, че "кан" и "хан" е едно и също, но това е въпрос на транскрипция, то на английски го изговарят с "к", нали става въпрос за една и съща титла, щом е ясно какво се има предвид, има ли значение как му се вика.... Не знаех обаче, че чак научен спор има по въпроса. :)

Boyd
11-29-2008, 20:12
Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

Знаете ли че лекарство против ХИВ има? Друг е въпроса, че за всеки човек то е различно и може да бъде направено, само ако се изолира вируса и по негово РНК се направи антидот.

raduna
11-29-2008, 23:19
Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

Знаете ли че лекарство против ХИВ има? Друг е въпроса, че за всеки човек то е различно и може да бъде направено, само ако се изолира вируса и по негово РНК се направи антидот.
А защо това не се практикува?

sexy_baby_originale
12-06-2008, 15:46
Знаете ли че хлебарките имат наследствена памет ? ^^

Всяко едно живо същество има наследствена памет, носена от ДНК.

sexy_baby_originale
12-06-2008, 15:50
Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

Знаете ли че лекарство против ХИВ има? Друг е въпроса, че за всеки човек то е различно и може да бъде направено, само ако се изолира вируса и по негово РНК се направи антидот.
А защо това не се практикува?

На първи декември беше Ден на спина и навсякъде из страната този ден се отбеляза с раздаване на кондоми и всики един човек, който е съпричастен носеше по една червена лентичка на дрехата си. Та..относно този ден в нашето училище се изчетоха много материали, та дори ученици правиха табла и презентации и аз лично обърнах внимание, че навсякъде пишеше, че лекарство за излекуване на СПИН-а няма!!! И найстина се надявам това, което казваш, че има лекарство, да е истина, защото по света има хиляди хора, който ежедневно страдат или се заразяват и страдат...

Sanguis
12-12-2008, 18:19
Знаете ли,че сега сме 2014г.-летоброенето е сбъркано с шест години(Христос е роден през 6г. пр.Хр.-това се потвърждава от десетки писмени извори :-P )

raduna
12-12-2008, 20:20
А знаете ли, че според една книга "Големите заблуди" май беше, още много отдавна при превода на библията, думата "девица" още значела "млада жена", но е преведена като девица и от там тръгнала работата с непорочното зачатие :)
Така пишеше, аз не знам...

melinor
12-16-2008, 19:25
Знаете ли, че...
Хлебарката може да живее 8 дни без глава, и после ще умре от глад. :lol:

raduna
12-18-2008, 12:30
Знаете ли, че...
Хлебарката може да живее 8 дни без глава, и после ще умре от глад. :lol:
да и ще преживее атомната бомба... :D

Always
12-22-2008, 19:25
Знаете ли, че ако се разгъне цялото ви ДНК, то ще достигне Луната 6000 пъти?

Знаете ли, че Средно се засичат по 13 000 земетресения на година?

Знаете ли, че милиони дървета са засадени случайно от скрити лешници, забравени от катерици?

LINKNOT
12-22-2008, 21:46
Знаете ли,че някои видове октоподи при продължителен глад започват да се самоизяждат като започват от пипалата си?

OnkoRz
12-23-2008, 15:37
Събрах една-две тука ((((:


Апетитът на растителноядните динозаври бил не по-малък от тялото им.Те си хапвали здраво и поглъщали тонове храна в стомаха им, динозаврите гълтали камъни.Какво да се прави, като по онова време нямало аптеки, от които да си купят хапчета за храносмилане.Най-много крака от всички същества на Земята има южноафриканската многоножка - 710!!!


Човек със средна продължителност на живота изпива 50 000 литра течности.


През 1885 г. Гунар Гавелин пропътувал около 1000 км от Стокхолм, столицата на Швеция, до руската столица Москва.Дотук няма нищо необикновено, но трябва да добавим, че пътешественикът изминал това разстояние върху гърба на своето прасе Анди.


Най-голямото автомобилно задръстване на всички времена станало през април 1990 година на границата между бившите Източна и Западна Германия.В колоната чакали 1 500 000 автомобилаЗлатните рибки помнят три секунди!!!Много по-дълго от някои хора.... (((:

Boyd
12-26-2008, 19:48
Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

Знаете ли че лекарство против ХИВ има? Друг е въпроса, че за всеки човек то е различно и може да бъде направено, само ако се изолира вируса и по негово РНК се направи антидот.
А защо това не се практикува?

На първи декември беше Ден на спина и навсякъде из страната този ден се отбеляза с раздаване на кондоми и всики един човек, който е съпричастен носеше по една червена лентичка на дрехата си. Та..относно този ден в нашето училище се изчетоха много материали, та дори ученици правиха табла и презентации и аз лично обърнах внимание, че навсякъде пишеше, че лекарство за излекуване на СПИН-а няма!!! И найстина се надявам това, което казваш, че има лекарство, да е истина, защото по света има хиляди хора, който ежедневно страдат или се заразяват и страдат...

Вируса на СПИН е много изменчив и затова не може да се намери изцяло лекарство за него, но при изолирането му от даден ХИВ-позитивен човек може да се направи лек, но той ще важи само за определения човек.

П.П. Извинявам се за дългия цитат.

molika
12-31-2008, 20:24
А знаете ли че (не обичам да слагам запетаи и не знам къде се пише о и къде у мооля ви смилете се над моята недодяланост гении такива и не ми правете злобни и не винаги уместни забележки) така а знаете ли че в 'Аушфиц' имало бордей който се намирал в (ако не ме лъже паметта)23 блок в него имали право да работят всички жени с изключение на еврейките.Построен е (бордея)през 1943/2.Съжалвам че информацията ми е малко относителна но не си спомням с точност.

molika
12-31-2008, 20:55
Бля бля...полУвината от тези неща сте ги взели от нета, а другата полУвина, уж ваши "знания" са нелепи, пълни с неточности...леле колко знаете, въй колко сте умни... :-o ами ти от къде получаваш знания за неща които те интересуват?Извинявай за тъпия въпрос но нали съм малко слабоумна по твоите критерии. :? Да си прост не е леко!

pifiella
01-27-2009, 15:56
Знаете ли,че нормалното ph на шампоаните в света е 5,5,а на бг.шампоани едва 3,2???

ivan4ofizika
01-28-2009, 22:56
Знаете ли, че времето на Земята тече по-бавно от времето в орбита около Земята и часовниците на сателитите се движат по-барзо от Земните
Знаете ли, че тежките елементи, като желязо и кислород, в човешкото тяло идват от звездите
Знаете ли, че при еакуляция мъжа изхърля семенната си течност със скорост над 50 км/ч
Знаете ли, че Земята и другите планети не обикалят около Слънцето, а Слънцето, Земята и останалите планети обикалят около общия си гравитационен център (който се намира много близо до Слънцето, защото неговата гравитация е много пъти по-голяма от тази на планетите и изглежда все едно те обикалят около него)
Знаете ли, че след 2 милиарда години Млечния път ще бъде "ИЗЯДЕН" от Андромеда, която се намира на 2 000 000 светлинни години от нас и се приближава със 120 км/сек
Знаете ли, че всички галактики освен Андромеда се отдалечават от Млечния път (всъщност те се отдалечават от нас и ние оттях .. ефект от разширяването на Вселената)
Знаете ли, че в Тунгуска, Русия е паднал обект (най-вероятно комета или астероид), който е изпепелил всичко в радиус няколко километра освен дърветата, които са били точно на мястото на сблъсъка.. те са били непокътнати. Също така се наблюдават някои странни аномалии на мястото (например часовниците изостават с 2 минути на секи 24 часа - не съм напълно убеден, че беше така, но това си спомням, простете ми ако греша)

AutumnTears
01-29-2009, 16:15
znaete li 4e blondinkite sa na iz4ezvane i poslednite takiva 6te se rajdat v Finlandiq ? :D

DJEB
01-29-2009, 17:17
знаете ли ,че ... за да си почистват очите и ушите,жирафите са открили прекрасното средство : много подвижния си език.Дължината му достига 45 см

colymoly
02-03-2009, 17:46
Знаете ли, че има гъби хищници, които се хранят с живи животински организми :-o

chemist9009
03-10-2009, 21:22
Единственото безсмъртно същество на Земята, вероятно е медузата Turritopsis nutricula, която в диаметър е само 4-5 мм – уникално животно, което е в състояние да се подмладява, съобщават руски медии.

Обикновено медузите загиват след размножаването си, но Turritopsis може да се „връща“ от възрастния стадий на развитие към „детския“ стадий на полип. Теоретически, този цикъл може да се повтаря до безкрайност, което превръща това удивително същество потенциално безсмъртно. Тази разновидност на медузите е била открита в топли тропически води, но учените подозират, че видът съществува и в други региони. На биолозите са известни и „безсмъртни“ клетки, способни при благоприятни условия да се делят безкраен брой пъти. Към тях се отнасят, например, стволовите клетки 8) :-o

unicorn_f
03-11-2009, 00:06
а знаете ли че в учебника по Биология за 8ми клас пише,че клиторът е като мъжкия полов орган,но по малък :razz: :razz: :razz:

freziq
03-30-2009, 22:11
През 17 век в Испания е било забранено жените да си показват голите стъпала пред друг, освен пред съпруга си. Не е било забранено да се показват публично женски гърди например, но стъпалата са били считани за еротичен обект.


В щата Илинойс е забранено да имате ерекция на публично място.


В Лондон е забранено да се прави секс върху паркиран мотор.


Според решение на върховния съд на Аризона, женският бюст не представлява „интимни части” по смисъла на щатското законодателство.


Преди години, в Тибет е било задължително всички жени да проституират известно време. Целта е била да натрупат сексуален опит.


В Оксфорд, Охайо, е забранено жена да прави стриптийз пред снимка на мъж.


В Александрия, Минесота, закон забранява на мъжете да правят секс, ако устата им мирише на чесън, лук или сардини. Ако съпругата все пак пожелае, мъжът е длъжен първо да си измие зъбите.


В Тремънтън, Юта, закон забранява на жените да правят секс с мъже, докато се возят в линейка. Освен останалите наказания за такова прегрешение, имената на жените, които бъдат заловени да го извършват, следва да бъдат публикувани в местната преса.


За да продавате кондоми в щата Мейн, трябва да имате специален лиценз, който винаги да е изложен на показ в магазина.


Кастрираните котки живеят средно 2 до 3 години по-дълго от другите котки.


Институтът „Center for Marital and Sexual Studies” в Лонг Бийч, Калифорния, е регистрирал максималния брой оргазми за един час. Една жена е успяла да постигне 134, докато шампион сред мъжете е човек с 16 оргазма.


През 1995 г. хонконгският майстор по „Ки Гонг” Мо Ка Уанг успял да повдигне с еректиралия си пенис 250 паунда (около 113.6 кг.) на петдесет сантиметра от земята.


56% от мъжете са правили секс на работното си място.


Статистиката сочи, че през живота си един мъж еякулира средно около 7200 пъти.


Около 0,3% от мъжете по света са достатъчно надарени, за да достигнат собствения си пенис с уста.


кафеното дърво (Coffea) принадлежи към семейство брошови, които наброяват около 80 вида. От промишлено значение са два вида -арабика и робуста.

откриването на кафето се датира към 800 година. Според легендата през 850 година, стимулиращите свойства на кафето били открити от овчар на има Калид:

кафето се отглежда в 80 страни по света, съставящи така известния кафен пояс между 23-тия градус северна ширина и 25-тия градус южна ширина.

плодовете на кафеното дърво узряват в течение на 5-8 месеца; а на височина плодоносното дървото достига 4 метра;

за един сезон, едно кафено дърво ражда до 0,8 кг плодове;

годни за използване се считат плодовете с размер на по-малък от 5 и не по-голям от 8 мм;

пътя на кафето от събирането му до чашката вкъщи се разделя на 8 технологични етапа;

800 компонента образуват пълния аромат на кафето.

Доказано е, че 57% от кафето се пие на закуска, 34% - по време на бизнес срещи, а 13% - след обяд и вечеря.

Скандинавците пият по 14 кг кафе годишно и се считат за шампиони в тази област.
В Швейцария кафе се пие задължително с парченце шоколад, което дори се потапя в димящата чашка.

В Англия кафето се услажда с бисквити или парче кейк, а в Австрия поставят в чашката голяма лъжица сметана, разбита със захар.

В последно време французите се опитват да облагородят благоуханата напитка, като я подправят с канела, ванилия или портокалова кора.

В Хонконг, ако на една жена е изневерил съпругът, тя има законното право да го убие, но само с голи ръце.

В Гърция хванатият в изневяра с чужда жена мъж може да бъде наказан с публично лишаване от пубисни косми, а след това с вкарана в ануса му огромна репичка.

В Индия е по-евтино да платиш на проститутка, отколкото да си купиш презерватив.

Жените, които предпочитат да четат любовни романи, правят секс два пъти по-често от тези, които се развличат с по-умна литература.

Средностатическият човек „харчи” за целувки две седмици от живота си.

Една от марките за презервативи е била наречена в чест на фараон Рамзес, който имал повече от 160 деца.

Изследвания показват, че обувките и стъпалата са сред най-едрите фетиши в западната цивилизация.

85% от мъжете, починали по време на сексуален акт, в този момент не са били със законните си съпруги.

Всеки ден по света се случват около 120 млн. полови акта.

Западноафpиканското племе матами игpае фyтбол с човешки чеpепи.

В Австpалия петдесетцентовата монета съдържа сpебpо на сyма два
долаpа.

Hационалнияt оpкестъp на Монако е по-голям от армията им.

В Сиена, Италия, не можеш да си пpоститyтка, ако се казваш Маpия.

В дpевния Рим, мъжът който обещавал или давал клетва, поставял pъка на тестисите си.

Mastta
04-05-2009, 09:31
знаете ли че 80% от историята е измислица на учените ??

it_ends_tonight_
04-05-2009, 18:25
Най-големия стадион в света е в Прагаи може да побере 240 000 зрители.

Най-старата буква в латинската азбука е О, която не е променяла начина си на изписване от 3000 години!

anyfany2
04-08-2009, 19:50
Как планетата ще скочи бе брат? :razz: :razz: Половината човечество да кажеш..как ще скочи половината планета? :grin: :razz: :razz: :razz: Хах.. :lol: :lol: :lol:

Joro951
04-11-2009, 12:30
Знаете ли, че в един блок (примерно от 30 етажа) времето на първия етаж ще тече по-бавно, от колкото на последния етаж (може и обратното да беше, забравил съм..).

raduna
04-14-2009, 09:52
Знаете ли, че в един блок (примерно от 30 етажа) времето на първия етаж ще тече по-бавно, от колкото на последния етаж (може и обратното да беше, забравил съм..).
е, как така? о_O

FreeDom9
04-14-2009, 11:41
Е как времето ще тече по-бързо или по бавно? Искаш да ми кажеш че ако отида някъде на високо и си стоя там деня няма да е от 24 часа.. :-s не мога да го зацепя, разясни плс.

А знаете ли че от всички живи същества на планетата само хората и делфините правят секс за кеф. Не знам как е доказано :)

Joro951
04-14-2009, 16:55
Знаете ли, че в един блок (примерно от 30 етажа) времето на първия етаж ще тече по-бавно, от колкото на последния етаж (може и обратното да беше, забравил съм..).
е, как така? о_OТова са големи глупости.
Принципа какъв е..
Земята е едно кълбо.. има на него съвсем мънички нишки които се явяваме ние.. колкото е по-голяма скоростта времето тече по-бавно.
Де факто ако си на 30тия етаж времето ще е по-бавно от колкото на първия.
пс. това са пълни тъпотии защото трябва скоростта да е адски голяма за да се осети, а тази на земята е като мравка. :РТова го видях в предаване по National Geographic, разликата във времето е някакви си милираадни от секундата, но има различка във времето.Гледах и обяснението, доказано е, че е така.Естествено, разликата е незабележима :)

ivan4ofizika
04-14-2009, 20:47
Знаете ли, че в един блок (примерно от 30 етажа) времето на първия етаж ще тече по-бавно, от колкото на последния етаж (може и обратното да беше, забравил съм..).
е, как така? о_OТова са големи глупости.
Принципа какъв е..
Земята е едно кълбо.. има на него съвсем мънички нишки които се явяваме ние.. колкото е по-голяма скоростта времето тече по-бавно.
Де факто ако си на 30тия етаж времето ще е по-бавно от колкото на първия.
пс. това са пълни тъпотии защото трябва скоростта да е адски голяма за да се осети, а тази на земята е като мравка. :РТова го видях в предаване по National Geographic, разликата във времето е някакви си милираадни от секундата, но има различка във времето.Гледах и обяснението, доказано е, че е така.Естествено, разликата е незабележима :)
друг пример за такова изкривяване във времето са сателитите.. часовниците им се движат по бързо от тези на земята..

скоростта и гравитацията изкривяват време-пространството и в следствие се получават тези времеви разлики..
хората ходили в космоса теоретически идват от бъдещето, когато се върнат на земята

weezybaby
04-15-2009, 20:07
Знаете ли,че човек не може да оближе лакътя си!
Не знам по какъв начин е доказано и какво що,но наистина не става :)

Joro951
04-19-2009, 06:03
Знаете ли,че човек не може да оближе лакътя си!
Не знам по какъв начин е доказано и какво що,но наистина не става :) Това не е вярно..отдавна е доказано, че може..има хора, които го могат.

weezybaby
04-27-2009, 21:01
Знаете ли,че човек не може да оближе лакътя си!
Не знам по какъв начин е доказано и какво що,но наистина не става :) Това не е вярно..отдавна е доказано, че може..има хора, които го могат.

Не знаех .. може би съм получила грешна информация..

littleblackdress
05-04-2009, 08:06
Няколко задачи за които ще ми е нужна помощ! 1.Какво е максималното фокусно разстояние на очната леща при късогледство , сравнено с разстоянието между очната леща и ретината ? 2. Кога оптичната сила е по-голяма - при гледане на близки или на далечни предмети? Обосновете отговора си. 3. Как трябва да се разположи фотоапарата , така че да се получи ясен образ на предмета? Моля помогнете !

Ilikeliljon
05-12-2009, 23:13
Знаете ли че:
Български инженер стои в основата на двигателите на корабите Аполо, които са завели астронавтите на луната?

част от стихотворения на Ботев е написано със златни букви в Музея на литературата в Лондон, поради най-много гласни събрани в една строфа (Хаджи Димитър, строфата започва с "Настане вечер..")

когато погледнем слънцето го виждам, такова, каквото е било преди 8 минути?
Стара Загора е бил най-големия град до преди Освобождението

marian9015
05-13-2009, 03:20
Не само доказаха принципа на неопределеността, а и вече има практоческо приложение в криптографията.

Genetix
05-15-2009, 09:11
Най-високият човек и имал ръст 2 m 83 cm, а най-малкият – 37-годишно джудже – 42 cm.

Според компетентните филолози общият брой на езиците на Земята достига 2796, без да се броят различните диалекти на един и същ език.

Руският изтоковед Кер в средата на XVIII век посочил за пръв път, че цифрите, с които си служим, са индийски и арабите имат единствена заслуга, че са пренесли тези цифри в Европа.

Знакът за корен квадратен от минус единица – “i ” е въведен от Ойлер през 1777 г.

Fritz
05-15-2009, 09:54
кво ме боли фара
знаете ли,че богомил е олигофрен

kukli4kata001
05-21-2009, 15:00
Знаете ли, че прозяването не е само симптом за скука или сънливост, но и сложна операция за регулирането на температурата на мозъка.

Айзенк е убеден в това, че екстравертите са по-чувствителни към наградата от интровертите.
аз пък знам,че когато се прозяваш,не ти достига въздух.

Sa6eks
05-21-2009, 15:15
А вие знаете ли, че ядох прееди малко ?!?
Е вече знаете :D

Genetix
05-21-2009, 16:33
Знаете ли, че...
Хлебарката може да живее 8 дни без глава, и после ще умре от глад. :lol:
да и ще преживее атомната бомба... :D

Мне няма да преживее :P. Това е само теория според която по голям шанс за оцеляване при радиация от атомна бомба имат същества с най-проста структура на тъканите. Именно заради това се смяташе че хлебарките ще оцелеят. След серия опити се установява, че хлебарката издържа само до 100 Rads радяция (72% от хлебарките измират). Мухите издържат до 1000 и нищо над 10000.А вие знаете ли, че ядох прееди малко ?!?
Е вече знаете Very Happy

Аз па срах :D :D :D

raduna
09-20-2009, 12:45
Знаете ли, че гей/gay е съкращение от Good As You ? : )

Optimistichno
09-20-2009, 14:16
Знаете ли, че сините диаманти са най-редкият вид скъпоценни камъни?

SkyEatsAirplane
09-20-2009, 15:18
А вие знаете ли, че ядох прееди малко ?!?
Е вече знаете :D ти знаеш ли, че от Бургас са го измислили интернета - www - въй въй въй

courtney
09-20-2009, 17:22
Знаете ли, че гей/gay е съкращение от Good As You ? : )

А знаете ли, че преди gay е означавало щастлив, весел. :lol:

raduna
09-20-2009, 18:20
Знаете ли, че гей/gay е съкращение от Good As You ? : )

А знаете ли, че преди gay е означавало щастлив, весел. :lol:
не, все новости научавам около тая дума днеска - много многопластова се оказа :D

deputata
11-05-2009, 12:37
Знаете ли,че Абдул Касим Исмаил - великия везир на Персия (10-ти век) навсякъде ходел със своята библиотека. Ако тръгвал на път библиотеката го следвала. 117 хиляди книжни тома се превозвали от камили. При това книгите (т.е. камилите) били подредени по азбучен ред.

Pwnmaster
11-06-2009, 19:35
Знаете ли, че зъбите на Джордж Уошингтън са направени от дърво, защото той е имал ужасни дентални проблеми.
Знаете ли че офиса на Нинтендо през 70те е бил в хотелска стая
Най-малкият престой на президент на САЩ е бил на Уилиъм Хенри Харисон-от 4 март 1841 до 4 април 1841.Той е умрял от плевмония.
Гроувър Кливланд е единственият президент на САЩ карал два мандата.Също така веднъж той се заглещва във ваната си благодарение на наднорменото си тегло.
През Сухия период американският президент Хърбърт Хуувър е ходил в Белгия да пие алкохол-това се считало на чужда земя.
Роналд Рейгън е единствения американски президент носил нациска униформа-той е бил актьор във филма "Отчаяно пътешествие"

8)

deputata
11-06-2009, 21:26
Гроувър Кливланд е единственият президент на САЩ карал два мандата.
8)
Ако може,искам тук да те поправя.Кливланд е единственния американски президент,който е имал 2 непоследователни мандата.Иначе доста президенти на САЩ са имали два мандата:Айзенхауър,Труман, линтън,Буш-Младши и мн.др.
А Рузвелт дори е служил 4 мандата.

Pwnmaster
11-06-2009, 21:58
Гроувър Кливланд е единственият президент на САЩ карал два мандата.
8)
Ако може,искам тук да те поправя.Кливланд е единственния американски президент,който е имал 2 непоследователни мандата.Иначе доста президенти на САЩ са имали два мандата:Айзенхауър,Труман, линтън,Буш-Младши и мн.др.
А Рузвелт дори е служил 4 мандата.
Благодаря за поправката :)

TuAF
11-09-2009, 11:23
Знаете ли, че Зигмунд Фройд е бил атеист? :)

ShiZo
11-11-2009, 11:18
Знаете ли че хлебарките имат наследствена памет ? ^^

не ми го побира акъла даже за да го осмисля...
уникално...

iLovePussyJuice
01-13-2010, 10:08
Когато човек види обект, който го привлича сексуално...зениците му се разширяват. :Р

ZipFail
01-13-2010, 16:20
не само сексуално ;)

AFT
01-13-2010, 17:53
Знаете ли какъв е бил костюмът на Дядо Коледа преди Кока-кола?


С червените ботушки, с червено палто, бяла кожена яка и червена шапка с бял пискюл, едър човек с румени бузи, широка усмивка и дълга брада... Няма съмнение, че това е Дядо Коледа! Всички познаваме добрия старец именно в този вид, с този костюм и в тези цветове. Но дали всички знаем, че не винаги той е изглеждал по този начин?
За да се стигне до днешния червено-бял костюм на Дядо Коледа, той е обличал много други одежди.

В най-стари времена нашите пра-пра-дядовци и пра-пра-баби са чакали бонбони и лакомства от човек, облечен в кожи, с шапка и дълга бяла брада. Той също носел чувал, но не с подаръци, а пълен с непослушни деца. Името му било Один и бил бог в Германия преди покръстването. Това на практика е езическият първообраз на днешния Дядо Коледа.

По-късно подаръците и лакомствата вече носи светец, облечен в расо, а именно – Свети Николай. Той е главното вдъхновение за християнската фигура на Дядо Коледа. В някои европейски страни - Белгия, Австрия и Германия, той все още е изобразяван като епископ в канонична тога. Разбира се има и дълга бяла брада. С дълга брада е и Синтерклаас (християнски първообраз на Дядо Коледа), който също е облечен в епископски дрехи и носи подаръци на децата в Холандия.

Костюмът на Дядо Коледа – от Свети Николай до Кока-КолаКартини във Великобритания показват, че през XVII век Дядо Коледа вече носи дълго зелено палто, обшито с бяла кожа. Той е опрeделен като носител на добрия и празничен коледен дух от романа на Чарлз Дикенс „Коледна песен”.

За пръв път името на Дядо Коледа (на английски Santa Claus) се появява в американската преса през 1773. Въпреки че е американизиран образ на Синтерклаас, той губи облеклото на епископ. На снимка се появява белобрад старец с голям корем, приличащ на холандски моряк с лула. Вече носи дълго зелено зимно палто. Така Дядо Коледа бил „облечен” от Вашингтон Ървин в книгата му за историята на Ню Йорк (1809 г). Историята осмивала холандската култура на Ню Йорк, и голяма част от портрета на Дядо Коледа всъщност е хумористична измислица.

Добрият старец, който носи подаръци, обаче постепенно започва да бъде изобразяван и в кафяво, бяло и червено със златисти бродерии по дрехите и шапката.
Днес Дядо Коледа обикновено е описван като закръглен, весел, белобрад старец, облечен в червено палто с бяла яка и маншети, бяло-червени панталони, черен кожен колан и черни ботуши. С това облекло Дядо Коледа започва да се облича едва през 1863 г. Един от първите художници, описали модерните дрехи на Дядо Коледа е Томас Наст, американски аниматор от това време. Наст обаче изобразява белобрадия старец като малък елф. Рисунка на Дядо Коледа, илюстрирана от Наст, се появила във в. “Харпър’с Уийкли”. Това изображение е било поддържано и подсилено чрез песен, радио, телевизия и филми.

Костюмът на Дядо Коледа – от Свети Николай до Кока-КолаОще един художник спомага много за образа и стила на днешния Дядо Коледа. Годината е 1930, а името му е Хадон Съндблом. Той също рисува Дядо Коледа подобно на Томаст Наст - с червено-белите дрехи и дългата бяла брада. За пръв път обаче придава на Дадо Коледа типичния човешки образ, който познаваме и днес. В нарисувания от него Дядо Коледа акцентът е именно върху червеното и бялото в облеклото и то не е случайно. Причината – коледната реклама на Кока-Кола, използваща същите цветове.
Често се смята, че червено-белите дрехи на добрия старец са такива именно заради Кока-Кола, но всъщност рекламата само ги популяризира в своя полза.
В действителност има още една фирма, която използва съвременния вид на Дядо Коледа в кампаниите си - White Rock Beverages, за да продава минерална вода през 1915 г., а след това в кампаниите си за бира през 1923 г. По-нататък, масивната кампания на Кока-Кола просто популяризира образа на Дядо Коледа като носещ червено и бяло, в контраст на разнообразието от цветове, които той носел преди тази кампания.

В продължение на десетилетия Съндблом продължава да рисува Дядо Коледа за рекламите на Кока-Кола. В началото художникът нарисувал образа на дядото, използвайки за модел свой приятел, Лу Прентис, пенсиониран търговски пътник. Когато Прентис починал, Сандблом използва като модел себе си, рисувайки, докато се гледа в огледалото.

Цветовете и дрехите обаче винаги оставали и най-вероятно ще останат същите – червено – бели.

източник: http://www.fashion-lifestyle.net/history_broi29

moomoo
01-25-2010, 20:28
Знаете ли, че окото на щтрауса е по-голямо от мозъкът му. 8-)

karakonjul
01-28-2010, 09:58
Чудя се как тези ЯКИ-българи от 1800-ната година са вързвали на гърба си черешови топчета и са ги носели докато са се катерили по планината.Междодругото черешовите топчета са се пръскали на втория изстрел. :? :? :? :? :?

fr33runner
02-04-2010, 19:44
Знаете ли,че сега сме 2014г.-летоброенето е сбъркано с шест години(Христос е роден през 6г. пр.Хр.-това се потвърждава от десетки писмени извори :-P )

А ти знаеш ли,че няма исторически изводи който да доказват съществуването на така извястния Христов?

onqtam
02-08-2010, 18:54
знаете ли че пържените картофки са наи-хубави като ги сложите в нагорещено олио а не от самото на4ало докато се загрява то?

FlowerPower
02-12-2010, 08:09
^да, от опит знам
а знаете ли, че Едисон направил около 2000 неуспешни опита преди да успее да създаде електрическата лампа. Той бил голям оптимист и твърдял, че е открил и 2000 начина, по които не може да бъде направена ел. лампа.

MrUnnamed
02-18-2010, 13:57
1.Знаете ли , че предишното име на Испания е било Иберия ?

2.Знаете ли че, повечето от нас прекарват около 6 години от живота си в сън ?

3.Знаете ли ,че в пyстинята Сахаpа на 18 февpуари 1979 г. е валял сняг ?

4.Знаете ли , че мравките не спят ?

5.Знаете ли , че човек прекарва 3 години от живота си в тоалетната ?

FlowerPower
02-22-2010, 17:16
А знаете ли, че когато мравките се събудят сутрин, се протягат? Това си противоречи с инфото, че не спят, не знам кое е вярно, не съм мравка.

WILD__BOY
02-22-2010, 22:50
Интересно. А знаете ли, че… преди 80 години Александър Флеминг открива пеницилина. Пеницилина е първият антибиотик който спада към групата на бета-лактамите. Всички антибиотици от пеницилиновата група подтискат синтеза на бактериалната стена и действат бактерицидно смао срещу размножаващи се микроорганизми.

А ти знаеш ли, че го открива съвсем случайно в мивката. Бил е супер немърлив и не миел епроветките си. Така една сутрин видял, че в една от тях бактериите измирали. Отрито вещество, което причинявало това нарекъл пеницилин. : )А знаете ли, че Айнщайн е бил определян за проблемно и изоставащо дете като малак ?
А че същият той има голям принос и е спомогнал изобретяването на първата атомна бомба ?
А знаете ли, че теорията на относителноста е E=mc на 2-ра :razz:
А знаете ли, че България извършва първата самолетна атака в историята и в един период от време около първата световна война сме имали повече самолети от Америка и Япония взети заедно ?
А знаете ли, че Америка е станата с най-много интернет домейни на глава от населението ?
А знаете ли, че най-високия жив човек е от Украйна и се казва Леонид Стадник и е висок 2.53 сантиметра ?
А знаете ли, че семейство Simpson е записано в книгата на Гинес като анимационният сериал с най-много сезони и серии ?
А знаете ли колко е голям космоса ?
И аз незнам :-P

а ти знаеш ли, че Айнщайн е отличен цигулар?

знаеш ли защо точно се е занимавал с изобретяването на атомната бомба? знаеш ли, че е инициатор за създаването и че лично е ходатайствал пред американското правителство за това?

А ти знаеш ли каква е теоремата на Лагранж за крайните нараствания?

Знаеш ли, че по време на първата ни бомбардировка над Одрин турците са си мислели, че Алах ги наказва?


Знаеш ли, че все още .com (dot com) компаниите са сред топ 5 на най-печелившите компании в САЩ?

Най-високият жив човек живее в Китай и е висок 2.56


А знаеш ли с каква скорост се разширява Космосът?


Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

а ти знаеш ли, че това е доста широк спор, най-вече заради това, че само ние поставяме тази титла пред името.


а знаете ли че в учебника по Биология за 8ми клас пише,че клиторът е като мъжкия полов орган,но по малък :razz: :razz: :razz:

да, клиторът е закърнял член

Знаете ли, че в един блок (примерно от 30 етажа) времето на първия етаж ще тече по-бавно, от колкото на последния етаж (може и обратното да беше, забравил съм..).
е, как така? о_OТова са големи глупости.
Принципа какъв е..
Земята е едно кълбо.. има на него съвсем мънички нишки които се явяваме ние.. колкото е по-голяма скоростта времето тече по-бавно.
Де факто ако си на 30тия етаж времето ще е по-бавно от колкото на първия.
пс. това са пълни тъпотии защото трябва скоростта да е адски голяма за да се осети, а тази на земята е като мравка. :РТова го видях в предаване по National Geographic, разликата във времето е някакви си милираадни от секундата, но има различка във времето.Гледах и обяснението, доказано е, че е така.Естествено, разликата е незабележима :)


Дължи се на различната скорост на движение на двете места около оста на Земята

annamari
04-01-2010, 07:44
знаете ли, че охлювът спи зимен сън - 3 години

DollDaggaBuzzBuzz
04-01-2010, 18:47
^да, от опит знам
а знаете ли, че Едисон направил около 2000 неуспешни опита преди да успее да създаде електрическата лампа. Той бил голям оптимист и твърдял, че е открил и 2000 начина, по които не може да бъде направена ел. лампа.

А знаеш ли,че Томас Едисон не е създал пръв електрическата лампа:
"Едисън е изобретил много неща, но точно крушката не е сред тях. Той я е изобретил горе-долу по същото време като англичанинът Джоузеф Суон,който е бил първи, но Едисън простое бил по-популярен."

DollDaggaBuzzBuzz
04-01-2010, 19:04
Стига сте спорили за това кан/хан, защото на английски се пише khan, а се изговаря "кан". На всеки език е различно, но и двете са правилни.

Знаете ли че лекарство против ХИВ има? Друг е въпроса, че за всеки човек то е различно и може да бъде направено, само ако се изолира вируса и по негово РНК се направи антидот.
А защо това не се практикува?

На първи декември беше Ден на спина и навсякъде из страната този ден се отбеляза с раздаване на кондоми и всики един човек, който е съпричастен носеше по една червена лентичка на дрехата си. Та..относно този ден в нашето училище се изчетоха много материали, та дори ученици правиха табла и презентации и аз лично обърнах внимание, че навсякъде пишеше, че лекарство за излекуване на СПИН-а няма!!! И найстина се надявам това, което казваш, че има лекарство, да е истина, защото по света има хиляди хора, който ежедневно страдат или се заразяват и страдат...

Да има такова лекарство,и е открито от българин,но бързо се покрива,правени са изследвания на хора в различни фази от болестта и всичките са се излекували(даваха за него по БТВ)

Иначе според мен единственната причина да се покрие лекарството е в това,че Земята ще се пренасели,което може да доведе до гибелта на цялото човечество.. :)