PDA

View Full Version : Насоки за съчинение разсъждение ..bonbon_
10-11-2008, 10:45
Бих искала малко помощ по отношение на тезата в съчениението разсъждение .. тази година за пръв път се сблъсквам с този проблем тъй като имам да правя съчинение разсъждение по стихотворението `на прощаване` .. но не искам някя готова теза ами .. просто насоки как да се получи наистина добро съчинение .. прегледах доста материеал но все пак ми се ще да постнете някои насоки

10х :)

crazygirl13
10-11-2008, 13:47
1.Увод-въведителни думи,които може и да не се отнасят пряко към самия текст.
2.Теза-твърденията които изтъкваме за дадената тема,които имат своя квалификация:
-жанрови особености
-сюжет и композиция
-структорни елементи
-реторически тропи и фигури

За всяка трябва да се наблегне и да е добре изтъкната в тезата.
В тезата не трябва да се обосноваваме и да прилагаме цитати.

3.Изложение-обосноваване на нещата изказани в тезата като всяко трябва да е прикрепено доказателствен цитат от текста.
4.Заключение-заключителни думи,един от основните стилове е Заключението да е огледало на Тезата.1.Само изложението може да е прикрепено с цитати
2.Увода е на един абзац (параграф)
3.Тезата е на нов ред
4.Всяко тезистно изложение е на нов ред
5.Заключението е на нов ред
6.Използват се литературни термини
7.фактологичните грешки се наказват много строго
8.Пунтоационните и правописните грешки се наказват много строго и се взима от оценката
9.структорните грешки се наказват строго