PDA

View Full Version : Трябват ми резюметаmiro123
10-11-2008, 11:43
Хора, спешно ми трябват резюметата на тези разкази: "Илиада", "Одисея" на Омир; "Антигона"; "Едип цар" на Софокъл; "Електра" на Еврипид; "Азбучна молитва" на Константин Преславски; "Проглас към евангелието" на Константин; "За буквите" на Черноризец Храбър; "Шестоднев" на Йоан Екзарх. Плс, който знае линк към сайт с резюмета нека даде. :)
Трябват ми и материали за старобългарска литература и материали за златния век на Симеон. Плс помогнете!

sexa_na_kompleksa
10-11-2008, 13:29
Виж тук:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Златен_век_(българско_средн овековие)

И това:

“Златен век” на българската
култура
/Доклад/
През 886 г. в България пристигнали най-видните ученици на светите славянски просветители Кирил и Методи. В градовете Преслав и Охрид били организирани книжовно-просветни школи. Именно в резултат на тяхната дейност настъпил т.нар. "Златен век" на старобългарската книжнина и образованост. Още в края на IX в. българския език станал официален в църквата и държавата. Строежът на църкви и манастири спомогнал за развитието на българското изкуство. От буренясала и трънлива езическа нива България станала истински духовен разсадник и мощен фар на славянската култура. Българската църква имала вече родна иерархия, растяла в благодатна сила и духовна зрялост, успешно утвърждавала православната вяра, благочестие и просвета, насочвала народа към духовен подем. Освен това „Златния век” се характеризира с висока динамика на културните процеси. За около три десетилетия България достига върховите постижения на средновековната култура. Развиват се литературата, живописта, архитектурата.
Център на културата на българския народ през това време станал град Преслав,където през 893г. била преместена столицата на държавата.Според един ългарски апокрифен летопис Симеон строил този град е продължение на 28 години.Преслав бил типичен средновековен център и се състоял от две части – вътрешен и външен град,които били обградени с яки крепостни стени,построени от камък и снабдени с бойни кули.
Външният град,който обхващал пространство от 3,5 кв. Км,бил предназначен за обикновеното население (земеделци,заначтчии,търго зи,низш клир и др.). Направенире през полседните години разкопки разкриха остатъци от редица пост-ройки,които произхиждат от IX – X в. и сочат,че в него кипял оживен икономи-чески и духовен живот.Намерените материали свидетелствуват за високото развитие на такива занаяти като златарство,железарство,гръ нчарство и пр.Преслав е бил център и на значителна търговия.За това говорят откритите по протежението на южната вътрешна крепостна стена 18 търговски помещения (магазини и лавки).Край тези помещения се е намирал вероятно един от пазарните площади на града.Голяма роля е играела в новата българска църквата.Това личи ор разкопаните и проучени през последните години остатъци от църковни и манастирски сгради, разположени по десния бряг на Тича в местността Аврадака.
Във вътрешният град,който обхващал площ от