PDA

View Full Version : Задачка по биология????Rennka
10-15-2008, 19:54
Синия цвят на очите при човек е рецесивен белег.Могат ли:
а)кафявооки родители да имат синеоко дете?
б)синеоки родители да имат кафявооко дете?


Свързано е с монохибридното кръстосване ако някой може да ми помогне ще го разцелувам :-) :-) :-)

FeelMe
10-15-2008, 20:15
"Човек с алели за син и за кафяв цвят на очите е кафявоок, защото алелът за кафяв цвят е доминантен. Доминантен е алелът, който се проявява фенотипно в хетерозиготно състояние. Прието е той да се отбелязва с произволно избрана главна печатна буква от латинската азбука. Рецесивен е алелът, който не се проявява фенотипно в хетерозиготно състояние. Рецесивният алел се отбелязва със съответната малка буква от латинската азбука. Например: Ако алелът за кафяв цвят на очите при човека се отбелязва с А, а алелът за син цвят с а, хомозиготни са АА (кафявооки) и аа (синеоки), а хетерозиготна комбинация е Аа (кафявооки).Монохибридно е кръстосване, при което се изследва унаследяването на една двойка алтернативни белези. Изходните форми са чисти линии – индивиди, които са хомозиготни по дадения алел /АА и аа/.Кръстосването на чисти линии създава хибриди, а самия процес се нарича хибридизация. Хибрид е хетерозиготен индивид, получен при кръстосване на генетично различни родителски форми."
с две думи:
а)да
б)не
само с това мога да ти помогна. :(

Mr_Crowley
10-16-2008, 10:47
Отговорът на предишната потребилка е абсолютно верен! =D> =D> =D>