PDA

View Full Version : Българският Национален флаг - Символика и историяkristo
10-27-2008, 14:20
Тази тема я пускам специално заради един потребител, който има безумното предложение да се сменя Националния ни флаг, който е символ на България и Българщината въобще и без него несъмнено ще загубим автентичността си като Българи. Още по-безумното му предложение е изобщо името България и Българин да изчезне и да бъде заменено с някакво друго, но затова ще пусна отделна тема малко по-нататък. Сега за знамето ни, което е символ на България, Българската история, Българския Род, Българското величие, суверенитет, независимост и е национално обосновано, знаме, което е водело още Легията на Раковски, което водеше Българската войска при разгрома на Сърбия в 1885 г, при разгрома на Османската империя през 1912 г., при разгрома на вражеските сили по време на Първата световна война, ето и малко информация за него, за историческото му минало и изобщо затова какво символизират цветовете му.

http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=99999999

1. Всеки от нас помни от училищните си дни краткото школско обяснение за значението на цветовете от националния ни трибагреник. Ето, какво е записано в днешните учебници: „Белият цвят олицетворява свободата, зеленият – зелените гори и полета на България, а червеното – кръвта на загиналите за свободата на България герои и жертви.”

Вземайки в предвид особеното значение на националните символи - герб, химн, знаме, както и връзката им с традицията, предаваната, от поколение на поколение, споделяйки представата за непрекъснатост и единство на символите, знаковата им същност и въздействие, може да се предположи, че всяка държава е избрала в техния образ - самостойно и обосновано означение за своята самобитност и независимост. Означение, ползвано в делник и в празник.

2. Знамето на България или на старобългарски- “алам”, се е променяло в продължение на над хилядогодишната история на страната - от конската опашка по времето на Аспарух - до днешния трицветен национален флаг на Република България.

Най-старото, достигнало до нас, съобщение за наличие на знаме у българите са отговорите на папа Николай I (858-867) до княз Борис I (852-889) от 866 г. В точка 33 се споменава, че до покръстването, когато влизали в сражения, нашите предци “носели като военно знаме конска опашка”.

След приемането на християнството през 865-66 год., животът на конската опашка е предрешен. В самите си отговори, папа Николай I дава ясна насока, какво да изпозват българские войни занапред - “Какво друго, освен знака на светия кръст”. След това съобщение, сведенията за българското знаме изчезват в мрака на историята, за да се появат едва в началото на ХIII в.

Във връзка с преговорите между цар Калоян (1197-1207) и папа Инокентий III (1198-1216), относно сключването на уния с римската църква, между двамата се е водила оживена кореспонденция. В писмо от началото на 1204 г., българският владетел нарочно изисква от папата, да му изпрати знаме, след като бъде провъзгласен за крал. По нататък се споменава, че на така изпратеното знаме, бил изобразен кръст и двоен ключ, т.е. ключовете на св.Петър, “единия за различаване, другия за власт”. Папата съветва Калоян, да употребява знамето “в сърдечно смирение”, да се явява с него между бойните редове, помнейки страданието Господне.

Жофруа дьо Вилардуен, в хрониката си “Завладяването на Константинол” споменава за наличието на знамена при Калоян: “и пристигнаха пред Адрианопол и го намериха твърде добре съоръжен; и те видяха върху стените и върху кулите хоругвите на Йоанис, краля на Влахия и на България.” За съжаление обаче, автора не е оставил описание на тези знамена.

Върху монети сечени от цар Константин Асен Тих (1257-1277), се вижда портрет на владетеля държащ знаме. То представлява тънка ивица плат, завършваща с лястовича опашка. Върху знамето е поставен кръст. Предполага се, че цветът на този флаг е червен.

Сведения за средновековни български знамена, съхранявани в турски музеи дава Георги Тахов, в книгата си “Градили майсторе болгаре”, през 70-те години на ХХ в. За съжаление - нямаме потвърждение, за достоверността на тези данни. От наличните сведения, относно българското средновековно знаме единственото, което може да се твърди със сигурност е, че такъв действително е имало, но как е изглеждало не ни е известно.

Интересни данни за хайдушките флагове, дават и народните песни. В една калоферска песен се пее:

Излязла е бяла Рада
на планина, на ройнина,
та побила три байрака:
първият зелен, втори червен,
а пък трети - бяло сукно.......

В една родопска песен, отново се говори за трите цвята:

Байреку каметен, байреку червен-зелен...

Известни са и други примери от подобни източници. От всички тях се вижда, че хайдутите, са използвали знамена с три постоянни цвята - зелени, червени и бели - и никакъв друг. Това едва ли е случайно.

Първото исторически неоспоримо, установено знаме, с цветовете: зелено, бяло и червено, се използва през 1861-1862 г. от Българската Легия, основана от Г.С. Раковски.

Белият цвят в него символизира мира и чистата, и свята република, зеленият — плодородието на българските земи и гората – закрилница на българските бунтовници през Възраждането, а червеният — смелостта и надеждата на народа.

За първи път трибагреникът е ушит от Стиляна Параскевова в румънския град Браила и предаден на българските доброволци - участници в Руско-турската Освободителна война. Подреждането на цветовете в трибагреника в днешния му вид се прави през 1876г. в Браила от ямболчанинът Иван Параскевов, а член 23-ти от Търновската конституция окончателно постановява, че: Българското знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени водоравно.

Знаем, че независимо от това, какво е било знамето, никога през годините българско знаме не е пленявано в битка и българско знаме никога не е било трофей.

2.1. Белият цвят, който според споделеното по-горе, се появява на знамето ни през XIX-ти век, е избран в днешно време от почти всички славянски държави, които към днешно време, с изключение на Украйна, Македония, Босна и Херцоговина и Молдова, доколкото в последната все пак - присъства значително славянско население. Белият цвят, като самостоятелно поле, присъства в знамената на славянските: Русия, Сърбия, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Хърватска, Черна гора и други, както и на ред – неславянски, европейски страни.

Бялото поле в знамената на европейските държави, всъщност е силно разпространено, именно - като знак на свобода и независимост.

2.2. Зеленият цвят от знамената на Априлската епопея и хайдушките чети, през XIX-ти век, остава утвърден и в знамето на нововъзстановената Българска държава. Ако съдим по показаните народни източници – и този цвят следва да се търси по-дълбоко в историята ни.

2.3. Червената багра също е включена в знамето на Легията на Раковски през 1861 г., но този царствен цвят може да бъде видян като фон на редица средновековни български царски и благороднически гербове, както от стематографията на Христофор Жефарович, р. в гр. Враня, така и в стари български гербове, изобразени в ред европейски средновековни книги и гербовници, като фон на който е поставен изправен лъв.

Царственият пурпур, присъства, като означение на властта, в облеклото на българските царе и ханове и на техните регалий, още от преди времето, в което досегът им до византийската култура и традиция, се е превърнал в ежедневие.

Червените ботуши, а след девети век – и мантия са неизменна част от официалното облекло на средновековните български владетели.

kristo
10-27-2008, 16:15
Браво, браво за темата.
Само не ми хареса накрая думичката "ханове" но както и да е.. :o
Има някои грешки в статията, не само в хан, а и в едва ли не обявяването на България за част от славянските страни, но нямах време да се занимавам да я поправям и направо я пуснах след като си написах моята част отначало. Така че ще извинявате за историческите или терминологични неточности, по-важно конкретно за тази статия е да се знае, че бяло-зелено-червено е изконния Български национален флаг.

kristo
11-07-2008, 11:45
по-важно конкретно за тази статия е да се знае, че бяло-зелено-червено е изконния Български национален флаг.Да естествено !!

пс. ония идиот прочете ли темата? Ако си я прочел драсни едно мнение какво мислиш..
Не, не я е прочел, очевидно няма и да я прочете, защото тогава ще види, че всичките глупости, които избълва срещу българския национален флаг ще бъдат опровергани...

Ще драсна не едно мнение, а повече ако се налага, само че съм наясно, че няма да продължи да спори понеже каузата му е абсолютно загубена...

hardball
12-05-2008, 16:01
Това е темата! :grin: