PDA

View Full Version : Oхридска книжовна школаn00b
10-27-2008, 17:43
Може ли някой да намери материали за охридската книжовна школа?
Благодаря!

MusicIsTheKey
10-27-2008, 17:50
Охридска книжовна школа

Охридската книжовна школа е един от двата главни български културни центрове през Средновековието, наред с Преславската книжовна школа. Тя е създадена в Охрид през 886 - 916 г. от Климент Охридски, малко след създаването на Преславската книжовна школа. От 893 до 910 година в Охридската книжовна школа работи дошлият от Преслав Наум Преславски.

От създаването си до 12 век Охридската книжовна школа използва глаголица, а кирилицата започва да се използва в самия край на 9 век.

----

Формирана към края на ІX и началото на Xвек на територията на областта Кутмичевица с активното участие на Климент Охридски, а по-късно и на Наум. Двамата Кирило-Методиеви ученици продължават традицията на славянските просветители. Обучават голям брой ученици на начална грамотност, подготвят свещенослужители за българската църква Построеният от Климент манастир “Св. Пантелеймон” в Охрид е средище на преводаческа и творческа дейност. Книжовната продукция на Охридската книжовна школа е в тясна връзка с Църковната практика: похвали и поучителни слова, жития , химнографски творби. В Охридската книжовна школа са създадени служби за Константин и Климетн, както и най-старото славянско житие на Наум. Написано е житие на Климент, но то не е достигнло до нас. Литературният стил на школата се отличава с простота и яснота, стремеж към нагледност, предпочитание към определени изобразителни принципи, свързващи художествения образ със светлинното начало. От дейността на Охридската книжовна школа са произлезли и едни от най-ранните глаголически кодекси.