PDA

View Full Version : Есе на тема "Какво е за мен Ботев" !!!!addadad
10-28-2008, 10:49
Есе на тема "Какво е за мен,Ботев" !!!! или другото е интепретативно съчинение на една от темите:
-Образът на родното в ботевата поезия
-Майката и родината в ботевия поетически свят
-Живот и смърт в поетическия свят на Ботев

RiseGirl
10-28-2008, 13:26
Какво е за мен Ботев

Има хора гениални мислители,които са призвани да останат безсмъртни с общочовешките си идеи.Такъв е Ботев.Горда и свободолюбива натура,той превръща живота и творчеството си в борба,посветена на свободата на България.
Ботев е в душата на всеки българин,защото го провокира отново и отново към патриотизъм.Какви идеали може да има един народ,увлечен по материалното.И Ботевото “а вий – вий сте идиоти” – звучи стряскащо.То ни извежда от спокойствието на ежедневието и ни кара да се замислим.В нашият съвременен живот се цени умът,асърцето – кой оценява истинските силни чувства? Добре е днешните политици да четат Ботевите стихове и да се замислят работят ли достойно,живеят ли достойно за народа си?
Този велик българин,остава в нашия ден със силните и крайни чувства на любов и омраза.Той ни връща вярата в човека – човекът е в състояние да изяви себе си емоционално,идейно,физичес ки.Ботев пише за борбата за свободата,за родното с ясното съзнание,че това изисква жертви.И той е готов на такава саможертва в името на своите идеали.За него борбата за свобода е тази непреходна сила,която води личноста до безсмъртие: “но стига ми тая награда.....”
Какво е Ботев за всеки българин? Той се побира в един стих само: “Тоз,който падне в бой за свобода – той не умира”.Защото смъртта е състояние на материята, но силата на духа е огромна.Животът,борбата,по зията на Ботев превръщат името му в символ на българското безсмъртие.
Мислено трябва да застанем на Козлодуйския бряг, за да тръгнем от неговата надежда за един по-добър и свободен свят и да стигнем до болката.И дори само когато мислим за балкана, той ни издига, възпитава ни в непримиримост и жертвоготовност.Там в балкана е най- доловима представата ни за вечност – поколенията си отиват, но скалите, гората остават.Остава и личноста на Ботев, която кара цял един народ повече от 130 години да търси у себе си неподозираните страни на българската душевност.