PDA

View Full Version : Дон Кихотmishanti
10-31-2008, 19:22
бихте ли ми написали сравнение на Дон Кихот и Санчо Панса под формата на сйчинение или таблица ,по вазможност и двете

Lysit0
10-31-2008, 19:54
Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост
План за интерпретативно съчинениеУ В О Д
Походите на Дон Кихот и Санчо Панса се основават на сблъсъка между реалната земна действителност и различни от нейната логика представи за света. Този сблъсък се осъществява в поредица от случаи с конфликтен характер като в част от тях нереалните представи се провалят и Дон Кихот най – често страда физически за това.

А Р Г У М Е Н Т А Ц И Я

Микротеза 1 – Контрастът между Дон Кихот и Санчо Панса се изразява в това, че Санчо Панса е оръженосец на Дон Кихот. Отделните проявления на действителността се коментират от два, най – често противоположни гласа – на странстващия рицар Дон Кихот и на неговия оръженосец Санчо Панса.


Разсъждения за : Доказателства:
1. Дон Кихот заема по - висша позиция в обществото от Санчо Панса. 1 „В едно село на Ламанша, живееше неотдавна един Идалго ( дребен испански благородник), от ония, които притежават копие и стар щит”
2. В следствие на четенето на много рицарски романи Дон Кихот губи ума си докато Санчо е с целия си разум, колкото и малък да е той.
2. „Тези съждения караха горкия рицар да губи ума си”, „Никой да не търси сметка от Санчо – когото в лудостта си назначих за мой оръженосец.”
3. Между двамата герои съществуват и някои различия, които прерастват в малки конфликти.
3 „Защото имаше помежду ни различни взаимоотношения и вземания – давания.”Извод 1 - Въпреки, че има някакви контрасти между двамата главни герои, приликите между тях са много повече.

Преходно изречение - Дон Кихот и Санчо Панса са различни и контрасни, но те са и също толкова еднакви.

Микротеза 2 - Еднаквостта между двамата герои се изразява в това, че и двамата са с героични характери, жадни за приключения, борещи се за доброто. И двамата са готови да направят всичко един за друг, дори и да се жертват.


Разсъждения за : Доказателства:
1. Дон Кихот и Санчо Панса са спътници в живота. Те са верни другари, които биха си помогнали дори и в най – трудните ситуации 1.”То сега, като съм с ума си бих му дал, ако можех, цялото кралство, защото го заслужава заради простодушието и вярното си сърце”
2.И двамата главни герои са винаги готови за походи и приключения. Те винахги биха спасили красива принцеса, която е в беда, оповавайки се на силата на доброто. 2.”Дигнете се от леглотои елате да излезем на полето. Ще намерим зад някой шумак сеньора Дулсинея, освободена от магията, и тогава няма да има какво повече да желаем.
3. Творецът ясно изразява хероичните характери на двата главни образа. Храбростта им си личи в повечето части от романа. 3.”А колкото за храбростта, вежливостта, делата и подвизите на ваша милост” „Добродетелта щом се издигне” „Много неща, които ни се случиха на нас двамата”

Извод 2 – Приятелството и доброто отношение един към друг са главен фактор за взаимоотношенията между Дон Кихот и оръженосеца му. Заедно те преживяват много трудности и препятствия, но винаги остават верни един на друг.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В романа на Мигел де Сервантес „Дон Кихот” се различават два вида взаимоотношения между главните герои. Въпреки, че има някакви контрасти между двамата главни герои, приликите между тях са много повече. – Приятелството и доброто отношение един към друг са главен фактор за взаимоотношенията между Дон Кихот и оръженосеца му. Заедно те преживяват много трудности и препятствия, но винаги остават верни един на друг.