PDA

View Full Version : Описание на героите от "Дервишово семе"dakata_14
11-02-2008, 13:12
Може ли да ми помогнете с описание на героите:Силвина,Рамадан и Руфат от "Дервишово семе"...Благодаря предварително :oops: :(

RiseGirl
11-02-2008, 16:52
Силвина
Силвина се появява почти в началото на разказа. Авторът започва описанието й с външния й вид, за да може читателят да изгради по-добре първите си представи за героинята.
Описанието на Силвина се обогатява и от речта й. Това, че тя почти не участва на думи в разказа, показа нейната покорност, но в никакъв случай незаинтересованост.
Психологическата характеристика на Силвина е изградена най- вече чрез преживявания, защото не се набляга на нейните мисли и чувства. Силвина никога не прави собствен избор, тя винаги се подчинява на останалите, което до известна степен й попречва да води пълноценен и щастлив живот. Силвина не се изявява с постъпки или действия, но именно нейното търпение и покорство я извисяват духовно и я възвисяват като личност.

Рамадан
Възпитан в традиционно партиархално семейство, Рамадан безпрекословно приема повелята на рода и се жени, според нормата и обичая, за момиче, избрано от възрастните му роднини. Чувствата, настроенията и мислите му не занимават никоиго. За близките си той е значим на като индивидуалност, а като възмойност за продължаване на рода. Съдбата му се определя от родожите закони-сурови и жестоки - на които през годините Рамадан смирено ще се подчинява, ще ги изстрадва мълчаливо и все по-твърдо ще им се противопоставя.
Вместо да следва напътствията на дядо си, Рамадан обича красиво и нежно; вместо да служи на рода, той домогва до наи-висшите сфери на духа, отдавайки се на съкровено, интимно общуване .И тъй като общността не търпи някои да пренебрегва каноните и индивидуалният порив на Рамадан е грубо прекършен - героят преживява насилствена раздяла с любимата .


Руфат
Руфат е със седем години по – възрастен и зрял
мъж от Рамадан. Той е и по – динамична натура от двамата главни герои и има друга гледна точка за живота. “Лошият” само пие, мързелува и не помага на никого. Решителен е и се интересува само от личните си мисли. За Руфат не са важни родовите ценности и задължения. Той прави каквото си поиска, тъй като има пари. Руфат
се съмнява в себе си. Страхът и несигурността са негов постоянен спътник в живота. Макар и да обича Силвина, действията му са подчинени на желанието да покаже, че е по – добър от едно четиринадесет годишно момче.