PDA

View Full Version : Неясноти относно фашизъм, тоталитаризъм и тн.babity
11-19-2008, 20:14
Не съм сигурна, че темата ми е за тук, но това уча по история и имам някои неясноти, а учителката не е от тези, които ще ми разясняват такива неща. Каква е разликата между фашизъм, тоталитаризъм, социализъм и комунизъм? И по - тончно какво представлява всяко едно от тях. За фашизъм знам само фашисткия модел на Италия на социалистическо йерархично централизирано общество, което се управлява по корпоративната система, ама не знам какво точно значи това, знам го просто като определение. Ако има някой, който да ми обясни на нормален език кое какво значи ще ми е много по - лесно. Благодаря предварително!

т.7. Заглавията трябва да позакват за какво е темата.
shadow4e

TheLittleAngel
11-19-2008, 20:48
Няма ли речник в учебника? Ако да, потърси там. От самите определения ще разбереш разликите. Друг вариант - потърси в Гугъл информацията, която ти трябва.

MartyParty
11-19-2008, 20:57
С термина фашизъм (на италиански fascismo) се обозначава дясното авторитарно политическо движение, което управлява в Италия в периода 1922–43 г. под ръководството на Бенито Мусолини. Като фашистки се определят политическите възгледи и държавните управления, които наподобяват това на Мусолини.

Думата идва както от „фашо“, в мн.ч. „фаши“, (на итал. „fascio“, мн.ч. „fasci“), която означава „сноп“ (в политическа или военна група или нация), така и от фашите (пръчки, завързани като цилиндър около брадва), които са древноримски символ за властта на магистратите. Най-точно терминът произлиза от „фашо“ — дума, която е много популярна в Италия по това време в политическия контекст; преди това се е използвала от радикалните леви групи. Италианските фашисти (fascisti) са известни като „черните униформи“ заради вида на своите униформи.

Обикновено нацизмът е смятан за вид фашизъм, но трябва да се разбере, че нацизмът се опитва да обслужи един държавен идеал, който се изразява в определянето на нейното съдържание: народа, расата и социалното инженерство на тези културни аспекти в името на най-голямото възможно благоденствие на цената на всичко останало. За разлика от нацизма, фашизмът на Мусолини се придържа към идеологията, че всички тези фактори съществуват, за да обслужат държавата, и че не е задължително в интерес на държавата приоритет да е да се обслужват или проектират тези неща вътре в тяхната сфера. Единствената цел на фашисткото управление е да се обяви за най-големия приоритет на своята култура, представлявайки държавата; колкото по-голям обхват за него, толкова по-добре. Поради това може да се каже, че е имало статолатрия.

Тоталитаризмът е термин, възникнал след Първата световна война, за да опише формата на държавно устройство, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот. Тоталитарните режими се отличават от авторитарните именно по всеобхватността и тоталността на контрола върху публичния и частния живот, който осъществяват.

Тоталитарните режими са еднопартийни. Управляващата партия и нейната идеология претендират да представляват общата воля и интереси на цялото общество, на всички граждани. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт са изцяло подчинени на решенията на партията и нейния водач. Останалите партии са забранени или унищожени. Индивидуалната свобода и основни граждански права също са ограничени в максимална степен, като са заменени с обещание за бъдеща „свобода за всички”.

Понятието социализъм се отнася до:

множество различни доктрини или
политически партии и движения, представящи социо-икономически (обществено-икономически) системи, в които собствеността и разпределението на благата са обект на социален контрол [1] или
икономическа система, обикновено свързвана с държавна или колективна собственост над средствата за производство.
Този контрол може да бъде както директен (упражняван чрез избирани отдолу колективи, например работнически съвети), така и индиректен (упражняван от държавата от името на народа).

Социализмът провъзгласява ликвидирането на всички форми на експлоатация на човек от човека.

Под социалистическо общество се разбира такова общество, където е достигнато пълно народовластие и социална справедливост, съществено е снижено отчуждение на човека в труда.

Комунизъм (от латински: comunis - „общ“, „обществен“) е термин обхващащ сродни идеологически течения, които предвиждат създаването на такава организация на обществените отношения (по специално обществено-икономическите), при която средствата за производство са общи, разпределението на произведеното е според нуждите на всеки, а в обществото липсва принудата на държавата. Карл Маркс дава следната дефиниция на понятието в „Манифест на комунистическата партия“ (1848):

Комунизмът е политическо движение, поставящо си за цел радикалното преустройство на обществото на комунистически начала. Комунистите не са „някаква особена партия“, а онази част от движението, която изразява най-общите му цели.
Тип общество, заменящо цялата досегашна цивилизация (включително и последната й фаза - буржоазното общество); общество без „заробващо разделение на труда“ (т.е. без частна собственост и пазар) и без държава; общество без социални класи и без икономическа или политическа принуда.
Висша степен на възникналото с „родилните петна на стария строй“ общество (впоследствие - висша фаза на комунистическата обществена формация, вече като формула в учебниците по марксизъм-ленинизъм).
С 2 думи комунизмът е висша форма на социализъм.И двете форми на управление изискват смяна на властта и привичките на хората. Разликата е, че комунистите са готови да го направят и с насилие, ако трябва, но да стане, докато социалистите търсят реформа, но не искат да я налагат с насилие, те не искат революция.