PDA

View Full Version : ФИЗИКА!!! ПОМОЩ!fre3styl3
12-14-2008, 17:01
Хора, моля ви, някой да ми даде таблица за преобразуване на мерни единици или ако може направо да ми каже, как се превръщат:

kPa (килопаскали) в Pa (паскали) (и обратно)
кубични метри в кубични дециметри ( и обратно)
кубични сантиметри в кубични дециметри ( и обратно)
kJ (килоджаули) в J (джаули) (и обратно)

Това е.
Ужасно ми е спешно!!!

shadow4e
Грешен раздел.

kykyto
12-14-2008, 17:08
така 1000 Pa = 1 kPa те xKpa * 1000 = Pa
1000 J = 1 KJ те xKJ * 1000 = J
1 кубичен сантиметър (cm3) = 0.01^3 = 0.000001 кубични метра
1 кубичен дециметър (dm3) = 0.1^3 = 0.001 кубични метра
1000 dm3= 1m3
1000 cm3=1dm3