PDA

View Full Version : Срещнали се Исус и Сократ ...ThunderGoddess
02-02-2009, 16:56
Един много интересен и увлекателен за четене текст, в който има два обобщени образа - от една страна този на Сократ - мислещия, рационален човек и от друга страна този на християнина-фанатик - Исус. Приятно четене!

Сократ среща Исус

От Джеймс Харт
http://www.jameshartforcongress.com/

Сократ
Добро утро Исус. Чувал съм доста от твоите чудни учения. Аз съм един скромен философ тук в Атина. Казаха ми, че си мъдър и безспорно това се показва по твоите многобройни последователи, които те следват по улиците. Бих бил благодарен ако ми отделиш малко време за да ме просветиш с отговорите на някои от загадъчните проблеми с които съм се борил целият си живот.

Исус
Аз съм рибар на човеци в моето търсене на последователи. Аз нося истината за Бог на всички хора. Търси и ще намериш, питай и ще ти бъде отговорено, почукай и ще ти бъде отворено.

Сократ
Има един основен въпрос, който винаги е бил доминиращ за мен. Въпреки, че той винаги е бил непреодолима преграда за мен в моето търсене на истината и смисъла, аз съм сигурен, че със твоята ерудиция ще го намериш прекалено лесен, и ще ме помислиш за стар глупак. Винаги съм копнял да живея честно и достойно, но изглежда, че просто се препъвам през живота без даже да зная какво е чест и достойнство. С моята ограничено разбиране често ми изглежда , че живота, със всичките свои празни думи, наистина не не означава нищо. Моля те кажи ми: Как трябва да живее човек и какъв е смисъла на живота

Исус
Да служи и почита Бог.

Сократ
Кой Бог?

Исус
Има само един Бог.

Сократ
Ооо, ти би трябвало да живееш тук в Атина. Имаме няколко от които да си избереш.

Исус
Има само един истински Бог.

Сократ
Разбира се. И кой е истинския Бог?

Исус
Истинския бог е Господ Бог.

Сократ
Да. Но кой е Господ Бог? Или какво той е?

Исус
Той е безкрайността на мъдростта, любовта, състрадателността, мира, и милостта.

Сократ
Всичките тези неща?

Исус
Да – всичките тези неща. Той е всемогъщ. Той е господар и управител, и създател на всичко. Той е всемогъщ – нищо не може да стане без той да го знае предварително.

Сократ
Той ли е създал епидемиите, войните, смъртта, страданието, и злото?

Исус

Не. Тези неща и всички останали злини и трагедии идват от Дявола, принца на тъмнината, или от човешките недостатъци и зла природа. Бог е изцяло доброта и няма никаква злина у него, само добро може да идва от Бог.

Сократ
И кой боже мой е дявола? Сигурно той трябва да бъде бог щом е способен да причини такива нещастие на човечеството. И все пак ти саза, че има само един Бог. Също каза, че цялото сътворение, което съществува идва от Бог. И сега ти ми казваш, че само доброто идва от Бог, и цялото зло идва от някой, който назоваваш дявол. Това изглежда като противоречие. Опасявам се, че твоята религия е доста по-заплетена за тази стара проницателна глава. Също така аз ревностно ще я изучавам и усърдно ще се опитам да я разбера ако ми помогнеш. Моля обясни ми: Кой е дявола и как може всичките неща да идват от Бог, и в същото време да не идват?

Исус
Дявола е паднал ангел, който е амбициран. Той въстана срещу Бог и иска да провали всичкото, което е направил.

Сократ
Какво в името на Зевс означава ангел?

Исус
Ангел е ангел.

Сократ
Разбира се, това е идентичност. Сократ е Сократ. Но виждаш ли, това не означава нищо за мен – незапознатия с твоята религия. Въпреки че е истинно както истината може да бъде, това не се свързва с нищо, което мога да разбера. Съпостави го с нещо с което съм запознат.

Исус
Ангелът е ангел.

Сократ
Моля те извини ме за моето упорито невежество. Разбери, че аз не съм авторитет като теб. Никога не съм виждал ангел, нито съм чувал за такъв. Казаха ми, че ти си имал много странни проникновения когато си бил в пустинята 40 дни без да се храниш. Моля разкажи ми, как изглеждат тези ангели?

Исус
Те имат крила.

Сократ
И комарите имат крила. Можеш ли да бъдеш малко по-специфичен?

Исус
Те изглеждат като хората с изключение на това, че имат крила.

Сократ
Още нещо? Предполагам, че могат да летят.

Исус
Да, затова им са крилата.

Сократ
Разбира се – би трябвало да го зная. Ти каза, че те изглеждат като хората. Колко са по-различни от тях?

Исус
Те са много по- добри от хората и те никога не умират.

Сократ
Колко по-добри?

Исус
По-добродетелни и по-могъщи. Много по-могъщи.

Сократ
Тогава те са супер човеци.

Исус
Да. Абсолютно.

Сократ
Значи те са супер човеци и са безсмъртни. Ние Атиняните наричаме такива същества богове.

Исус
Не! Бог е по-могъщ от тях.

Сократ
Така и Зевс за нас е по-могъщ от останалите Олимпийски богове, но по дефиниция те продължават да са богове. Как можеш да определиш термина Бог?

Исус
Бог е създател на всичко. Той е цялото: сила, знание, мъдрост и образец на правосъдие, милосърдие, състрадание, доброта, и мир.

Сократ
Както и да е, тези качества са задължително съвместими. Не е възможно за човек да бъде справедлив, мирен и милостив, всичко това заедно при един случай или ситуация. Ако човек или нация заслужава наказание по правилата на справедливостта трябва да бъде наказан, или им обявиш война, но това би било нарушение на правилото за мира, или милостта. Никой не може да има в едно всички тези качества защото те си противоречат едно с друго, не могат да съществуват заедно в един човек в едно и също време. Това е като че ли човек се е обърнал на ляво и надясно на един и същ завой, в едно и също време, в същото време останал цял и непокътнат.

Исус
Бог върши своите чудеса по мистериозни начини.

Сократ
Изглежда, че вие имате много богове като нас Атиняните, само дето не ги наричате богове.

Исус
Не! Бог е всемогъщ.

Сократ
Тогава единствената разлика е в процента на сила.

Исус
Не. Бог е повече и по-добродетелен отколкото тях. Грях не е възможен за Него.

Сократ
Какво е грях?

Исус
Това е акт на непослушание към Бог.

Сократ
От това виждам, че Бог не може да сгреши защото той не може да бъде непослушен към себе си. Но щом грях не е възможен за Него, това не е признак за постижение да бъде безгрешен, както за един камък не е признак за постижение факта, че не може да се движи. Това е просто въпрос на дефиниция. Какво правят тези ангели?

Исус
Помагат на Бог.

Сократ
Защо се нуждае от други да му помагат ако Бог е всемогъщ?

Исус
Той иска така.

Сократ
Те негови роби ли са?

Исус
Не, те му помагат доброволно.

Сократ
Какво би станало ако те не му помагат доброволно?

Исус
Има няколко ангели предвождани от Сатаната, дявола, който се опълчи против Бог и беше изхвърлен от небесата за вечни мъки и изтезания.

Сократ
Какво е небеса?

Исус
Това е прекрасно място на небето. Улиците са павирани със злато. Всичко е мирно и прекрасно там. Бог живее там и всички, които вярват в Бог отиват там след като умрат. Хората са безсмъртни там и имат криле, и боготворят Бог, и свирят на арфи във вечно блаженство и щастие завинаги. Това е смисъла и целта на целия човешки живот – да отиде в небесата след като умре.

Сократ
Това много ми звучи като описанията, които съм чувал от тези, които са яли от цветето Лотос.

Исус
В библията е казано да не се пият вино и силни питиета.

Сократ
Ако единствената цел на човешкия живот е да се отиде на небето защо просто човек не се самоубие и отиде там?

Исус
Не убивай.

Сократ
Ако Бог е искал човек да отиде на небето защо го е сложил първо на земята? Защо просто не го е сложил на небето от самото начало? За мен е трудно да повярвам, че човек с неговите потенциални възможности, желания, сложности е бил създаден просто да седи и се кланя, да стържи на арфа, и боготвори Бог. Несъмнено няма, нито е имало някога човешки тиран, толкова суетен и горд, че да иска от своите поданици раболепно и безволеви да се кланят и скрибуцат на арфи пред него от зори до мрак – и така цяла вечност. Със сигурност мога да разбера защо Сатаната е искал да въстане срещу такова статично, строго контролирано и потискащо скучно общество. От това, което ми каза до сега аз бих искал да бъда на страната на Сатана в неговия бунт, защото въпреки че се считам за скромен до колкото е възможно човек, аз не съм способен да се кланям и скрибуцам, и пея молитви по цял ден на същество, което ме заплашва с наказание и вечни мъки ако не го правя.

Исус
Господ твоя Бог е ревнив бог и ти няма да имаш други богове.

Сократ
Защо Сатан се е разбунтувал? Не е ли знаел, че Бог е всемогъщ, така както ти ми го описа, и че със сигурност ще бъде победен?

Исус
Сатана се е разбунтувал защото е бил горд и искал да управлява небето сам. Той е знаел частично за божата сила (за това, че превишава неговата), но той е искал властта толкова отчаяно, че бил съгласен да рискува.

Сократ
Тогава Сатан със сигурност е бил много смел; да се бори срещу противник, който не може да победи.

Исус
Той е съгрешил защото не е бил послушен на волята Божия.

Сократ
Изглежда ми като че ли единствената разлика между Сатан и Бог е в количеството сила.

Исус
Бог е съвършен. Той е всемогъщ, всезнаещ, и безгрешен.

Сократ
Разбира се, по дефиниция той е без грях защото не може да бъде непокорен към себе си. Единствената разлика между тях е степента на притежаваната сила. Ето защо Сатан не е сгрешил или съгрешил да се противи срещу Бог, неговата единствена грешка е била да изгуби въстанието. Защото ако Сатан е бил победил, Бог би бил грешник, защото Бог би бил непокорен на Сатан, който от своя страна би бил по-добър от Бог, или останалите ангели, защото не би могъл да извърши грях срещу себе си, така да се каже да бъде непослушен на себе си, и би доказал себе си като всемогъщ. Ако Сатан е бил победил би станал Бог, по твоята дефиниция защото би бил всемогъщ, и безгрешен. Кой знае, че това не се е случило? От твоето описание за Бог аз започвам да се съмнявам, че това се е случило.

Исус
Бог е повече от обикновена сила и основателно няма грях; той е абсолютната справедливост, милост, мир, и състрадание, и всепрощаващ. Сатан е покварен, егоистичен, пагубен, и зъл.

Сократ
Какво е станало със Сатан след като е бил изхвърлен от небето?

Исус
Той е бил хвърлен в Ада от Бог където е бил изтезаван и мъчен за цяла вечност.

Сократ
Какво е Ад и защо Сатан стои там ако е толкова болезнено и неприятно?

Исус
Бог го е заключил н Ада и той няма разрешение да го напусне. Бог е създал Ада като място за наказание на Сатан и всички хора, които нямат вяра в Бог. Това е един вечен горящ пъкъл или мъчения, агония, и изтезания; всичките грешници, които не молят Бог за прошка, и нямат вяра в Него отиват там завинаги да бъдат измъчвани от дявола.

Сократ
Ако Бог е справедлив и милостив как може да прави това на враг, който се е борил с него в битка? Защо просто Бог не помилва Сатан след като го е победил, така както хората често правят към заловените нации след като са ги победили? Изглежда Човешкия род при победа е по-милостив от колкото Бог, защото те не се отнасят към победените със такива отвратителни наказания даже и за време на един човешки живот, да не говорим за вечност. Защо Бог не покаже качествата си, които ти описа като негова справедливост, милост, състрадание, и опрощение към Сатан? Несъмнено Божията войнствена натура е с подчертана противоположност с твоята дефиниция на термина Бог като мирен, милостив, и всеопрощаващ.

Исус
Бог върши своите чудеса по мистериозни начини, своите чудеса да извърши.

Сократ
Ако Сатан е затворен в Ада как може той да причинява епидемии и мъки на човечеството, и защо Бог му разрешава това, ако той е всемогъщ и вседобър? Ако Бог е всемогъщ, как той разрешава на злия Сатан да оцелее? Защо не го унищожи? Въпреки, че аз започвам да се учудвам в този момент дали обратната посока не би била по-правилна.

Исус
Бог позволява Сатан свободно да причинява епидемии и мъки на цялото човечество за да накаже човек за греховете му от Райската градина.

Сократ
Какво е Райска градина?

Исус
Когато Бог създава първия човек и първата жена, Адам и Ева, той ги слага в Райската градина. Когато те бяха създадени те бяха чисти и без грях. По този начин Бог ги създаде. Райската градина беше прекрасен рай и даваше на Адам и Ева всичко от което те се нуждаеха. Те не се нуждаеха да работят, а просто късаха сочни плодове от клоните на дърветата. Те бяха невинни и необезпокоявани като деца, и не знаеха нищо за похотливата плътска любов. Те си правеха компания и благовееха и се преклоняваха пред Бог, който ги посещаваше от време на време.

Сократ
Защо Бог създаде човека?

Исус
Беше му самотно.

Сократ
Защо просто не създаде допълнително ангели, които са по-близо до него, отколкото тази по-ниска форма на живот – Човека? Били могло да бъде, че той е искал раболепни роби, на които да гледа отвисоко, които биха се страхували, почитали, и боготворели.

Исус
Тъй като той е наш създател ние му дължим обожаване, почит, и послушание.

Сократ
Е ли детето на криминално проявен морално ограничено на послушание към баща си, или има права и задължения да отсъди само за себе си между добро и грешно? Какво е грях, какъв акт на непослушание човек е извършил в Райската градина?

Исус
В центъра на Райската градина Бог постави дървото на знанието. Бог казал на Адам и Ева, че не могат да ядат плодовете от това дърво. Сатан отишъл в градината предрешен като змия и казал на Ева, че ще придобие огромни знания ако изяде плод от това дърво. Сатан казал, че Бог им казал да не ядат от тези плодове защото се страхувал, че ако те го направят биха станали велики като него. Ева склонила Адам да яде от плодовете. След като те яли се научили на сексуална любов. Това е оригиналния грях.

Сократ
Зло ли е знанието, което Бог би желал да запази от нас? Защо Бог е искал да ни предпази от придобиване на знания? Желал ли е той да ни пази като раболепни роби, пълзящи под нозете му? Така както ми изглежда ние дължим на Сатан благодарности и уважение за неговата помощ. Сатан изглежда повече като титана Прометей, който напук на заповедта на боговете донесъл на човека знанието за огъня. За тази услуга към човека Прометей както Сатан беше подложен на мъки и изтезания за цяла вечност. Несъмнено човешкия живот би бил доста по-лош без любов, огън и знание.

Исус
Но Сатан е излъгал Ева защото ние не станахме като Бог от изяждането на плода. Той ни излъга просто защото искаше да унищожи творението на Бог.

Сократ
Ако Бог е толкова всемогъщ защо е позволил на Сатан да дойде в Райската градина и изкуши Ева? Ако Бог не е искал човек да яде от това дърво защо го е поставил в градината на първо място? Ако Бог не е искал от човека да прави сексуална любов защо той е създал човека с органите необходими за това? Ако Бог е искал човек да извърши първия грях защо му е дал жажда за знание, опит, приключение, и плътска любов?

Исус
Бог сложи дървото на знанието в Райската градина и позволи на Сатан да дойде защото искаше да изпита човека.

Сократ
Ти каза, че Бог е всезнаещ, че той знае всичко преди то да се е случило. Без съмнение Бог е знаел как човек ще реагира във всяка ситуация.

Исус
Бог даде на човек свободна воля. Беше възможно за човек да бъде добродетелен и послушен, както и да бъде грешен и непослушен Богу.

Сократ
Знаел ли е Бог, че човек ще съгреши?

Исус
Той знаеше, че човек ще съгреши, но позволи на човек да има свободна воля за да избира.

Сократ
Би ли могъл Бог да създаде човека така, че да не съгреши? Би ли могъл да го създаде така, че да не съгреши в тази ситуация?

Исус
Да, тъй като Бог е всемогъщ той би могъл да го направи, но той не е искал хората да бъдат обикновени марионетки, той е искал човек да има свободна воля.

Сократ
Би ли могъл Бог да създаде човека с две глави и три крака, или по друг начин който поиска?

Исус
Бог е можел да създаде човек по който начин е желаел.

Сократ
Създал ли е Бог човека по начина по който е възнамерявал? Възнамерявал ли е Бог да създаде човека с една глава, два крака, и външност, която има днес?

Исус
Разбира се; Бог е съвършен и всемогъщ; той не може да сгреши.

Сократ
Тогава Бог не е сгрешил и е създал човек абсолютно точно както е възнамерявал да бъде.

Исус
Да.

Сократ
Тогава ти и аз сме създадени абсолютно точно както Бог е възнамерявал да бъдем? И Адам и Ева са били създадени абсолютно точно както Бог е възнамерявал?

Исус
Да. Така е както ти казах.

Сократ
От Бог ли идва всичко, което е част от човека?

Исус
Да. Бог е господар и ръководител, и създател на всичко.

Сократ
Създал ли е дявола или някоя друга сила някоя част на човека?

Исус
Не. Бог е единствения създател на всичко.

Сократ
Тогава ако Бог е създал човешките очи, крака, и съзнание, е създал също и човешките желания, всички негови желания, даже и неговата страст към знанието и секса. Защо човек съгреши?

Исус
Той съгреши поради неговата слабост и зла природа.

Сократ
Човешката природа част ли е от него, така както са част ръцете и краката?

Исус
Да. Човешката природа е част от човека.

Сократ
Кой създаде човека?

Исус
Бог.

Сократ
Кой създаде човешките ръце и крака?

Исус
Бог.

Сократ
Кой даде на човек две ръце и два крака и го създаде точно както е днес, и точно както е бил по времето на Адам и Ева?

Исус
Бог.

Сократ
Кой създаде човешката природа?

Исус
Бог.

Сократ
Кой даде на човек неговата зла природа и слабост? Бог ги е дал защото всичко, което е част от човека идва от Бог и само от него.

Исус
Бог даде на човека свободна воля.

Сократ
Кой е планирал човек да има две ръце? Дявола?

Исус
Не. Бог е възнамерявал човек да има две ръце.

Сократ
Кой е планирал човека да бъде слаб и със зла природа? Дявола? Не. Бог е възнамерявал човек да бъде слаб и със зла природа. Ако човечеството е несъвършено или зло това е така защото Бог е създал несъвършенството, или слабостта и е възнамерявал да бъде така. Нека да ти разкажа друга история. Виждал ли си някога птици да ловят риба в морето? Кой научи тези птици да ловят и убиват риба? За осъждане ли е човека когато лично съдията е довлечен на подсъдимата скамейка?

Исус
Човек има свободна воля. Бог не го е накарал да съгреши. Той просто му даде възможност да бъде добродетелен или грешник. Човек не би имал никаква стойност за Бог ако е бил създаден като обикновена марионетка, която не може да прави нищо друго освен добро. Бог е искал да даде на човек възможност да бъде добър или зъл според своята собствена същина и избор.

Сократ
Абсурд е Бог да накаже човек след като го е създал. Това е като Омир да напише ода за свиня и тогава да разкъса и разпилее страниците на одата, или да ги хвърли в незагасващ огън само защото не харесва качествата на животното. Или майстор скулптор да направи статуя на свиня и след това да я разбие на парчета за цяла вечност защото не харесва характера на животното.

Исус
Бог не е създал човек със зла природа, която да предопредели, че той трябва да съгреши.

Сократ
Тогава кой го е направил?

Исус
Бог създаде човека невинен и естествено добър. Бог го сложе в Райската градина, в Рая. Той даде на човека свободна воля и позволи на Сатан да дойде в рая и изкуши човека. Бог не е предопределил, че човек ще съгреши.

Сократ
Но Бог е създал всичко, което е част от тази комбинация, ситуация, или обкръжение. Когато е създал всеки един от тези елементи или съставки в ситуацията, той е знаел точно как всеки ще реагира във всяка ситуация защото той е всезнаещ. Той е предвидил всеки елемент да бъде точно такъв, защото той е всемогъщ, и не може да греши. Това е както учен или медик да комбинира няколко съставки в едно лекарство, които са безвредни сами по себе си, но когато се смесят стават опасна отрова, и тогава да я предпише на пациент, отхвърляйки при това всякаква отговорност за неговата смърт.

Исус
Всички съгрешиха и изпаднаха от славата на Бог.

Сократ
Изглежда ми, че твоя Господ Бог просто е създал човека за да го наблюдава как страда. Тази работа със Сатан, Райската градина, и свободната воля е просто фасада. Бог просто е търсел извинение за измъчването, тормоза, изтезанието, и угнетяването на човечеството. Ако един всемогъщ и всезнаещ Бог създаде всичко и позволи на своето създание да реагира по даден начин, той в действителност е желал създанието да реагира по този начин, и единствен е отговорен за резултата.

Исус
Предупреждавам те да не осмиваш Бог. Не говори по този начин или ще бъдеш захвърлен в огнена пещ където ще скърцаш със зъби от болка завинаги измъчван и изтезаван.

Сократ
Мислех, че нашите Олимпийски Богове за покварени и безразсъдни, но изглеждат като истински агнета на милост и търпение съпоставени с този твой Бог, който те измъчва и изтезава безкрайно заради извършването на нещо, което той те е принудил да направиш в самото начало на твоето създаване и обкръжение.

Исус
О, въздай благодарности на Господ защото той е добър и неговата милост безкрайна.

Сократ
Защо ако той е бог на мира и милостта измъчва човечеството и позволява, даже насърчава и изисква кръвопролития на земята, и позволява, даже изисква Сатан да изкушава и измъчва човечеството; както ти каза, че нищо не може да стане без негово знание и воля? Всемогъщо същество, което знае всичко и създава всичко, предопределя всичко защото знае начина по който неговите създания реагират.

Исус
Бог е дал на човека свободна воля защото не е искал той да бъде просто марионетка. Бог не е искал човек да съгреши. Бог беше много разочарован когато човек съгреши.

Сократ
Бог не е могъл да бъде разочарован защото е знаел човешката природа и всичко което е създал. След като той е всемогъщ той е замислил за човека да съгреши. Нещо повече – той е принудил човек да съгреши по начина по който го е създал – със всичките му страсти и слабости.

Исус
Това което казваш е богохулство. Бог създаде земята и всичките растения и животни за удоволствие на човека. Погледни колко е прекрасен света около нас. Как можеш да изречеш такива отвратителни неща относно Бог, след като ти е дал толкова много?

Сократ
Със сигурност не мога да го повярвам. Как може един бог, който е бил толкова зъл, садистичен, и пълен с омраза да създаде толкова красив свят? Даже човек със толкова злина, каквато понякога има, все пак през другото време проявява невероятна сила, самопожертвователност, и вярност, и част от противоречиви качества на милост и справедливост. Твоя Господ Бог няма нито едно от тези качества. Със сигурност никога е нямало толкова низък човек, който да направи другиму това, което ти претендираш Бог прави на тези, които не го уважават – да ги мъчи за винаги. Всеки човек, без значение колко отвратително е обезобразявал, измъчвал, или – като Приам, целия род на който е бил убит, или Агамемнон, който е бил убит от своята жена и нейния любовник – може евентуално да се омилостиви след като години или векове е измъчвал своите врагове.

Исус
Аз съм пътя, истината, и светлината. Никой не е видял Бащата с изключение на мен. Вярвай в мен и ще имаш вечен живот на небето, отречи ме и страдай с вечни страдания в Ада.

Сократ
Ако приема твоята система (на вярване) трябва да взема страната на Сатан срещу Бог, даже и да зная, че ще бъда изтезаван и измъчван вечно. Тази несправедливост и поквара на твоя Бог е ужасна. Чувал съм за отвратителни разкази за човешки жертвоприношения на диваци от далечни брегове, но със сигурност даже те никога не са и помисляли да изтезават своите жертви за цяла вечност. Чувал съм плашещи разкази за отвратителни чудовища, Циклопи, горгони и медузи, но тези чудовища са кротки и хрисими като агънца, сравнено с тези от твоята книга „Откровение на Йоан”. И ти ми казваш, че Господ Бог е миролюбив, милостив, и всеопрощаващ.

Исус
Ние сме деца на Бог. Бог е нашия баща и той не желае ние да съгрешаваме, но трябва да ни накаже когато ние го правим. Той просто е милостив и когато съгрешим по наша собствена вина ни изпраща, неговите деца, в Ада на проклятие и вечни мъки. Когато ние грешим и похотливо правим секс като Адам и Ева, той няма друг избор освен да ни накаже чрез измъчване в вечен огън.

Сократ
Казваш, че ние всички сме деца на Бог. Той трябва да е е истинско чудовище за да измъчва своите собствени деца за това, че имат очи, крака, и желания, които той им е дал. Ти ли си от тези мошеници на които никой не вярва, които хитруват с нас двулично и ни обещават на думи за да спечелят нашата надежда. Аз не виждам никакъв смисъл, нито основание, нито истина, нито милост, нито справедливост, нищо, но само капризна открита сила. В същност човешките същества със техните капризи, самолюбие и слабости изглежда да имат повече качества от колкото твоя Бог. Твоя Бог е демоничен, садистичен психар.

Исус
Ние сме само хора и не можем да разберем безпределните мистерии на Бог. Наше задължение е да бъдем верни, да вярваме, и да го следваме. Не трябва да разсъждаваме, а да го правим и умрем.

Сократ
Да не разсъждаваме? Защо тогава ни е дадено съзнанието? Как ние да определим как да живеем и какъв е смисъла на живота? За какво дискутираме сега? Защо си рискувал живота си напук на заповедите на Римляните?

Исус
Чрез вяра ние се спасяваме да не би някой да се похвали.

Сократ
Вяра? Какво имаш предвид чрез вяра?

Исус
Ние трябва да вярваме без да искаме доказателства. Ние не трябва да бъдем „Тома Неверни”. Ако ние вярваме в Бог то той ще ни възнагради за всички изпитание и премеждия хилядократно когато отидем на небето.

Сократ
Казваш, че ние трябва да вярваме без значение какво ни се казва, без да го проучим и изследваме, ние трябва да бъдем наивни. Ако аз направя това, аз бих дал моята кесия на всеки човек на улицата, който ми обещае да ми върне хилядократно. Бих бил глупак да го направя така както ти казваш. И сега ти не ми искаш пари, но да посветя целият си живот на едно начинание и цел без даже да взема под внимание ползата на начинанието. Крадеца иска моите пари като заплашва да ме убие. Ти искаш живота ми като ме заплашваш с мъчения и обещания за Рай. Аз не съм смирения и лековерен глупак, който да бъде воден накъдето му е казано чрез празни обещания и заплахи.

Исус
Смирените ще наследят земята.

Сократ
Смирените са изклани и направени роби като жените и децата на победена нация.

Исус
Не трябва да изпитваш Бог.

Сократ
Никога не съм го срещал този господин и поради това не мога да го изпитам. Аз питам теб който имаш претенциите да го представляваш за да определя дали да го изпитам или не.

Исус
Ние трябва да вярваме на Библията, Писанието, Словото на Бог, чрез вяра без да очакваме да бъдем способни да го разберем и без да искаме доказателства.

Сократ
Не е възможно за човек да не избере. Ти си наясно, че в света има няколко хиляди религии. Ако вярваме чрез вяра ние трябва да ги приемем всичките, въпреки че те са толкова различни и това би било невъзможно. Бих искал да вярвам, че земята е била кръгла и равна като тепсия едновременно. Разбира се ти не използваш на практика това, което проповядваш, защото тогава ти би вярвал, че Еврейската религия и Стария Завет са прави, и не би създал твоята еретична религия. О, вчера когато Атински свещеник те предупреждаваше на улицата да спреш да проповядваш твоята ерес ти би трябвало да повярваш в Гръцките Богове от Олимп защото те са били преди твоят Бог, и ти би трябвало да повярваш чрез вяра защото те са ти казали, че е истина.

Исус
Чрез вяра ние сме спасени за да не би някой човек да се възгордее.

Сократ
Нека да ти дам недвусмислен пример. Да предположим, че Делфийския Оракул ми е казал, че някакъв човек е виновен в убийството и изнасилването на моята жена и че аз би трябвало да го убия иначе той ще ме убие, страхувайки се, че аз ще разкрия неговото престъпление и ще го убия. И ти ми казваш „Не убивай”. Казваш ми, че аз трябва да вярвам чрез вяра в каквото и да е, което ми е казано. Следвайки твоето „предписание” аз трябва да убия човека поради това, че вярвам в Делфийския Оракул, и аз не трябва да убия същия човек заради вярата ми в Господ Бог. Аз не мога да убия този човек и в същото време да не го убия защото това е противоречие. Ето защо аз не мога да вярвам и в двете – Делфийския Оракул и Господ Бог. Следователно аз не мога да вярвам чрез единствено вяра. Има интелектуален избор в какво да се вярва, който ти, и аз, и всички хора правят, независимо дали е свободен или не. Какво ти по-скоро би направил: Да направиш избор чрез логическо мислене, дискутиране, и взимане под внимание на всички аспекти на проблемите, или чрез сляпо отричане възможността за всякакъв избор. Този избор е най.важния в живота на човека защото отговорите на въпроса „Какъв е смисъла на живота?” обуславя посоката на целия живот на човека. Ако всяко действие на човека трябва да се насочва от неговата религия, както ти препоръчваш, той трябва да размисли добре за избора на своята религия. Нека да ти кажа една притча. Ако трябва да отидеш в един град от друг по някаква работа, който включва целия твой живот, не би ли би мъдро да вземеш под внимание всичките пътища до там, дали на някои от тях има често разбойници, дали няма някой по-близък и безопасен град, или всъщност дали има град въобще?

Исус
Ако честно желаеш да знаеш истината за Бог, създанието, и смисъла на живота то има много лесен начин да откриеш това. Всичко, което трябва да направиш е да помолиш Бог да влезе в сърцето ти. И ако ти искрено желаеш да знаеш истината за Бог, светия дух ще те обладае и ти ще станеш едно с Бог. В този момент ти ще обладаеш небесно знание и мир, и когато ти умреш ще отидеш на небето и живееш вечно в щастие и доволство.

Сократ
Копнея да зная истината. Какво точно трябва да направя и кажа за да обладая това знание и мъдрост? Как да се обръщам към него?

Исус
Кажи: „Господи, ела в сърцето ми и ми дай мъдростта да разбера истината”.

Сократ
Казваш, че просто като го повтарям ще спечеля знанието и смисъла на живота?

Исус
Да. Господ каза: „търси и ще намериш, питай и ще ти бъде отговорено, чукай и ще ти бъде отворено”. Бог е обещал да покаже истината на всеки един, който пита.

Сократ
Господи, ела в сърцето ми и ми дай мъдростта да разбера истината.

Исус
Така, виждаш ли? Сега благодари на Бог за това, че ти е дал вечен живот.

Сократ
Нищо не стана. Аз знам не повече относно смисъла на живота отколкото преди.

Исус
Тогава не си откровен. Ти не искаше наистина Бог да дойде в сърцето ти и ти покаже истината. Нямаш вяра, която да дойде в сърцето ти.

Сократ
Наистина аз искам да зная истината. Аз прекарах целият си живот в изучаване на философията и логиката. Аз искам повече от собствения си живот да науча смисъла на живота. Това е отговор, който съм търсел от деня в който за пръв път видях Слънцето. Докато не го намеря ще продължавам да го търся до смъртта си. Може би той не ме е чул. Да го помоля ли още веднъж, по-силно?

Исус
Ти не сполучи да намериш отговора защото нямаш вяра. Ако човек има вяра малка колкото синапено зърно той може да премести планина, и всичко, което пожелае ще се сбъдне.

Сократ
Това не е възможно. Имат ли всички тези твои последователи, които видях днес роднини и приятели, които са болни и умиращи? Със сигурност имат, и със сигурност ако те бяха добри християни те биха желали техните роднини и приятели да не бъдат болни и умиращи, а да бъдат здрави и щастливи отново. Безспорно никой не може да бъде толкова глупав да каже, че никога е нямал умрял приятел. Нито някой да бъде толкова коравосърдечен за да каже, че никога не е искал негов приятел да живее. Ето защо следва, че никой християнин през всичките тези векове не е имал вяра в Бог, или че Бог е излъгал.

Исус
Господ дал, Господ взел, да бъде благословено името на Господ.

Сократ
Ще ти демонстрирам притча с която да ти докажа, че никога е нямало Християнин, или Чифут, който да е имал вяра. И ще ти докажа, че Бог е излъгал когато е обещавал да дойде в човешкото сърце и го научи на смисъла на живота. Първо би ли се съгласил, че Ада е най-лошото от всички възможни земни беди?

Исус
Да. Несъмнено.

Сократ
И не каза ли, че всички хора са грешници и изпаднали от славата Господна?

Исус
Да.

Сократ
Всички Християни, или Чифути, които имат вяра вярват че ще отидат в Ада ако съгрешат. Позволи ми да ти кажа притчата:
Всеки Християнин е като човек , който застанал на ръба на пропаст. Той знае, че ако съгреши ще падне до своята смърт, или по-.зле – до вечни мъки. Както ти каза Ада е най-лошото всяка възможна земна беда. Няма значение колко тежки са неговите земни нещастия или страсти, няма човек, който да е верен Християнин и да съгреши, така да се каже – да скочи от ръба на пропастта във вечни мъки. Както ти каза всички хора, включително верните Християни и Чифутите са грешници. Следователно нито един Християнин, или Чифут от началото на времето са вярвали, че ще отидат в Ада. Защото ако са вярвали не биха съгрешили, не биха скочили от ръба на скалата ако са вярвали в Ада и вечните мъчения, които ги чакат долу. Всички хора скачат от скалата в пропастта, всички съгрешиха. Ето защо нито един през всички тези векове не е вярвал наистина в теб. От което следва, че Бог не е влизал в сърцата им повече от колкото влезна в моето преди малко. Ето защо Бог няма право да очаква от тях да живеят по Християнски начин, или да имат вяра в него. Ето защо твоя Бог не е единствен. И следователно не е Бог.

Исус
Огледай света около себе си. Не доказва ли това, че Бог съществува? Погледни прекрасната благосклонна природа, която те прави силен и здрав, и ти дава Слънчева Светлина за топлина, и гори и полета за храна. Не би ли обожествил този Бог за всичкото това, което е направил за теб?

Сократ
Аз зная тази природа и всичките и добрини и щедрости, но чия беше тази градушка, която изпочупи моя прозорец?

Исус
Не може да се отрече доброто просто защото има някакво зло в света. Ти трябва да благодариш на Бог за това. Бог трябва да съществува защото откъде ще се вземе света ако той не го е създал?

Сократ
Не непременно твоя Бог е създал света. Има хиляди други свещеници, които предявяват претенцията, че техния Бог го е създал. Просто защото аз нямам отговора не означава, че трябва да приема твоя без да го изпитам. Аз просто бих логически изискал от теб на вярваш, че Зевс е създал света. Даже ако се съглася, че Бог е създал света това е края на дефиницията за качествата на Бог, и ние не можем логически да преминем от това до приемането, че останалите аспекти на твоята дефиниция за Бог са правилни.

Исус
Чакай, не си отивай. Ти трябва да спасиш душата си от вечно проклятие. Приеми Бог в сърцето си. Аз не ще си отида докато не ми кажеш твоето съгласие.

Сократ
Да. Това са само безполезни мисли на стар човек. Тук със сигурност си прав след като имаш толкова много последователи. И кой съм аз да поставя пред тъпака логиката и философията над гласовете на множеството.

Исус
Благодари на Бог за твоя вечен живот.

Сократ си беше отишъл.

Превод:

http://www.unblockingwebsites.info/cgiproxy/nph-proxy.pl/000000A/http/karutzar.blogspot.com/2008/08/socrates-meet-jesus.html

Темата е взета от тук (http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=religiq&Number=1949659625&page=0&view=collapsed&sb=5&part=)

Kman
02-02-2009, 19:55
Харесва ми,показва пълната липса на какъвто и да е смисъл,логика и истина в християнството.

Naman07
02-03-2009, 01:13
Добре, да се откъснем за миг от религиите, науката и...идеализмът, да речем. Би трябвало да се съгласите с мен, че всеки човек търси "истината", както примерно вие с тези теми (въпреки, че вашето си е направо идиотщина с тази мания да се налагате). Да си представим за момент, че така наречената "истина" е като водата, а религията, науката и идеализмът са като трите и агрегатни състояния. Аз си я обяснявам чрез Бог, други тепърва тръпнат да я узнаят, чрез факти и доказателства, а трети по съвсем различен начин..., но както и да погледнете нещата истината си е истина и тя може да е само една. Как примерно, аз я приемам си е лично моя работа и в това не може да има съмнение. Не разбирам обаче как може да сте толкова тесногръди и не си живеете живота. С тази или с други теми няма да постигнете нищо...е, нищо е силно казано, може би ще привлечете внимание за секунда, но това няма да промени факта, че сте г-н или г-ца "Никой/я" и поради тази причина сте безсилни да повлияете на, когото и да било. Оставете хората да си живеят "ледения", "газообразния" или "течния" си живот.
И още нещо да попитам, и ако случайно наложите мнение...какво от това, по-умни, по-горди, по-прави ли ще се почувствате? Със здраве, без умисъл да обидя някой.

П.П. Отговорите на Сократ са крайно спонтанни и..., как да кажа...незапознати с материята на Библията, но както казах, всеки прави избора си. И според мен никой, освен Бог, не притежава силата да промени това..., ааа, и чувствайте се свободни да лаете колкото искате след този коментар ;-) .С това което сте показали до момента, май това го умеете най-добре.

SolusChristus
02-03-2009, 14:10
tl;dr...


Давай сега да започваме да разкостваме...

Исус
Той е безкрайността на мъдростта, любовта, състрадателността, мира, и милостта.

Но също и на гнева и правосъдието.Сократ
Той ли е създал епидемиите, войните, смъртта, страданието, и злото?

Исус

Не. Тези неща и всички останали злини и трагедии идват от Дявола, принца на тъмнината, или от човешките недостатъци и зла природа. Бог е изцяло доброта и няма никаква злина у него, само добро може да идва от Бог.

Тук идва въпросът в какъв контекст е злото...

Бог няма да извърши грях срещу някой. Бог няма да те излъже, да открадне от теб или пък да те убие без да го заслужаваш. (Всички хора, в "натурален вид" заслужават смърт)


Исус
По-добродетелни и по-могъщи. Много по-могъщи.

Правят това, което Бог им позволи, сами по себе си те нямат мощ.


Исус
Помагат на Бог.

Не, ангелите са вестители. Това означава думата ангел на иврит.

С
ократ
Какво е небеса?

Исус
Това е прекрасно място на небето. Улиците са павирани със злато. Всичко е мирно и прекрасно там. Бог живее там и всички, които вярват в Бог отиват там след като умрат. Хората са безсмъртни там и имат криле, и боготворят Бог, и свирят на арфи във вечно блаженство и щастие завинаги. Това е смисъла и целта на целия човешки живот – да отиде в небесата след като умре.


Улиците са павирани със злато в Новия Ерусалим, не на Небето. Отиваш там след Страшния Съд, не след като умреш. Хората нямат крила, няма и да имат.Исус
В библията е казано да не се пият вино и силни питиета.

Ако си Назорей. Юдеите и днес пият вино по време на много празници.Сократ
Ако единствената цел на човешкия живот е да се отиде на небето защо просто човек не се самоубие и отиде там?

Както казах, хората в "натурален вид" не заслужават друго, освен смърт.
Сократ
Ако Бог е искал човек да отиде на небето защо го е сложил първо на земята? Защо просто не го е сложил на небето от самото начало? Човек е създаден да се грижи за земята.


За мен е трудно да повярвам, че човек с неговите потенциални възможности, желания, сложности е бил създаден просто да седи и се кланя, да стържи на арфа, и боготвори Бог. Несъмнено няма, нито е имало някога човешки тиран, толкова суетен и горд, че да иска от своите поданици раболепно и безволеви да се кланят и скрибуцат на арфи пред него от зори до мрак – и така цяла вечност.

Ужасно плитко разбиране.

Царството Небесно (Матей 5:3) е царството на Отца (Матей 13:43), на животът (Матей 7:14), на вечния живот (Матей 19:16), радостта на Господ (Матей 25:21), голямата награда (Матей 5:12) и тн.

Не виждам къде пише, че ще "скибуцаме на арфи" по цял ден.
Сократ
Защо Бог създаде човека?

Исус
Беше му самотно.


Не, за да се грижи за творението. Адам е бил по-висш от ангелите, което ще отговори на следващите няколко въпроса.Исус
В центъра на Райската градина Бог постави дървото на знанието. Бог казал на Адам и Ева, че не могат да ядат плодовете от това дърво. Сатан отишъл в градината предрешен като змия и казал на Ева, че ще придобие огромни знания ако изяде плод от това дърво. Сатан казал, че Бог им казал да не ядат от тези плодове защото се страхувал, че ако те го направят биха станали велики като него. Ева склонила Адам да яде от плодовете. След като те яли се научили на сексуална любов. Това е оригиналния грях.


Не, на дървото има плода на знанието за доброто и злото.
Сократ
Кой е планирал човека да бъде слаб и със зла природа? Дявола? Не. Бог е възнамерявал човек да бъде слаб и със зла природа


Не, Бог е създал само Адам и Ева, от там нататък ти си плод на майка си и баща си.
Сократ
Бог не е могъл да бъде разочарован защото е знаел човешката природа и всичко което е създал. След като той е всемогъщ той е замислил за човека да съгреши. Нещо повече – той е принудил човек да съгреши по начина по който го е създал – със всичките му страсти и слабости.

Бог е създал Адам перфектен, след падението, човек е придобил слабостите си.
Исус
Ние сме деца на Бог. Бог е нашия баща и той не желае ние да съгрешаваме, но трябва да ни накаже когато ние го правим. Той просто е милостив и когато съгрешим по наша собствена вина ни изпраща, неговите деца, в Ада на проклятие и вечни мъки. Когато ние грешим и похотливо правим секс като Адам и Ева, той няма друг избор освен да ни накаже чрез измъчване в вечен огън.


Чрез секса, хората изпълняват заповедта на Бог да се размножават и да напълнят земята.

Сексът извън брака е грях.Всеки Християнин е като човек , който застанал на ръба на пропаст. Той знае, че ако съгреши ще падне до своята смърт, или по-.зле – до вечни мъки.

Греха няма власт върху спасените.

Не знам кой е този "Исус" който е отговарял на Сократ, но със сигурност не е Христос, Божият Син.

Uptown_soldier
02-03-2009, 15:22
Харесва ми,показва пълната липса на какъвто и да е смисъл,логика и истина в християнството.


:-D :-D :-D :-D :-D

леле мале. четете Библията. Иисус никога не е давал такива тъпи отговори. Освен това целия диалог е изпълнен с общи факти, подредени по манипулативен начин. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D Няма смисъл,логика и истина в християнството - а в какво има? в яденето и срането. 8-)

MentallyBlind
02-03-2009, 16:44
^За тях има смисъл да вярват, виж ли, в СЕБЕ СИ. Все едно представляват нещо в сравнение с Бог.

53downfall
02-03-2009, 17:52
Един много интересен и увлекателен за четене текст, в който има два обобщени образа - от една страна този на Сократ - мислещия, рационален човек и от друга страна този на християнина-фанатик - Исус. Приятно четене!

Сократ среща Исус

От Джеймс Харт
http://www.jameshartforcongress.com/

Сократ
Добро утро Исус. Чувал съм доста от твоите чудни учения. Аз съм един скромен философ тук в Атина. Казаха ми, че си мъдър и безспорно това се показва по твоите многобройни последователи, които те следват по улиците. Бих бил благодарен ако ми отделиш малко време за да ме просветиш с отговорите на някои от загадъчните проблеми с които съм се борил целият си живот.

Исус
Аз съм рибар на човеци в моето търсене на последователи. Аз нося истината за Бог на всички хора. Търси и ще намериш, питай и ще ти бъде отговорено, почукай и ще ти бъде отворено.

Сократ
Има един основен въпрос, който винаги е бил доминиращ за мен. Въпреки, че той винаги е бил непреодолима преграда за мен в моето търсене на истината и смисъла, аз съм сигурен, че със твоята ерудиция ще го намериш прекалено лесен, и ще ме помислиш за стар глупак. Винаги съм копнял да живея честно и достойно, но изглежда, че просто се препъвам през живота без даже да зная какво е чест и достойнство. С моята ограничено разбиране често ми изглежда , че живота, със всичките свои празни думи, наистина не не означава нищо. Моля те кажи ми: Как трябва да живее човек и какъв е смисъла на живота

Исус
Да служи и почита Бог.

Сократ
Кой Бог?

Исус
Има само един Бог.

Сократ
Ооо, ти би трябвало да живееш тук в Атина. Имаме няколко от които да си избереш.

Исус
Има само един истински Бог.

Сократ
Разбира се. И кой е истинския Бог?

Исус
Истинския бог е Господ Бог.

Сократ
Да. Но кой е Господ Бог? Или какво той е?

Исус
Той е безкрайността на мъдростта, любовта, състрадателността, мира, и милостта.

Сократ
Всичките тези неща?

Исус
Да – всичките тези неща. Той е всемогъщ. Той е господар и управител, и създател на всичко. Той е всемогъщ – нищо не може да стане без той да го знае предварително.

Сократ
Той ли е създал епидемиите, войните, смъртта, страданието, и злото?

Исус

Не. Тези неща и всички останали злини и трагедии идват от Дявола, принца на тъмнината, или от човешките недостатъци и зла природа. Бог е изцяло доброта и няма никаква злина у него, само добро може да идва от Бог.

Сократ
И кой боже мой е дявола? Сигурно той трябва да бъде бог щом е способен да причини такива нещастие на човечеството. И все пак ти саза, че има само един Бог. Също каза, че цялото сътворение, което съществува идва от Бог. И сега ти ми казваш, че само доброто идва от Бог, и цялото зло идва от някой, който назоваваш дявол. Това изглежда като противоречие. Опасявам се, че твоята религия е доста по-заплетена за тази стара проницателна глава. Също така аз ревностно ще я изучавам и усърдно ще се опитам да я разбера ако ми помогнеш. Моля обясни ми: Кой е дявола и как може всичките неща да идват от Бог, и в същото време да не идват?

Исус
Дявола е паднал ангел, който е амбициран. Той въстана срещу Бог и иска да провали всичкото, което е направил.

Сократ
Какво в името на Зевс означава ангел?

Исус
Ангел е ангел.

Сократ
Разбира се, това е идентичност. Сократ е Сократ. Но виждаш ли, това не означава нищо за мен – незапознатия с твоята религия. Въпреки че е истинно както истината може да бъде, това не се свързва с нищо, което мога да разбера. Съпостави го с нещо с което съм запознат.

Исус
Ангелът е ангел.

Сократ
Моля те извини ме за моето упорито невежество. Разбери, че аз не съм авторитет като теб. Никога не съм виждал ангел, нито съм чувал за такъв. Казаха ми, че ти си имал много странни проникновения когато си бил в пустинята 40 дни без да се храниш. Моля разкажи ми, как изглеждат тези ангели?

Исус
Те имат крила.

Сократ
И комарите имат крила. Можеш ли да бъдеш малко по-специфичен?

Исус
Те изглеждат като хората с изключение на това, че имат крила.

Сократ
Още нещо? Предполагам, че могат да летят.

Исус
Да, затова им са крилата.

Сократ
Разбира се – би трябвало да го зная. Ти каза, че те изглеждат като хората. Колко са по-различни от тях?

Исус
Те са много по- добри от хората и те никога не умират.

Сократ
Колко по-добри?

Исус
По-добродетелни и по-могъщи. Много по-могъщи.

Сократ
Тогава те са супер човеци.

Исус
Да. Абсолютно.

Сократ
Значи те са супер човеци и са безсмъртни. Ние Атиняните наричаме такива същества богове.

Исус
Не! Бог е по-могъщ от тях.

Сократ
Така и Зевс за нас е по-могъщ от останалите Олимпийски богове, но по дефиниция те продължават да са богове. Как можеш да определиш термина Бог?

Исус
Бог е създател на всичко. Той е цялото: сила, знание, мъдрост и образец на правосъдие, милосърдие, състрадание, доброта, и мир.

Сократ
Както и да е, тези качества са задължително съвместими. Не е възможно за човек да бъде справедлив, мирен и милостив, всичко това заедно при един случай или ситуация. Ако човек или нация заслужава наказание по правилата на справедливостта трябва да бъде наказан, или им обявиш война, но това би било нарушение на правилото за мира, или милостта. Никой не може да има в едно всички тези качества защото те си противоречат едно с друго, не могат да съществуват заедно в един човек в едно и също време. Това е като че ли човек се е обърнал на ляво и надясно на един и същ завой, в едно и също време, в същото време останал цял и непокътнат.

Исус
Бог върши своите чудеса по мистериозни начини.

Сократ
Изглежда, че вие имате много богове като нас Атиняните, само дето не ги наричате богове.

Исус
Не! Бог е всемогъщ.

Сократ
Тогава единствената разлика е в процента на сила.

Исус
Не. Бог е повече и по-добродетелен отколкото тях. Грях не е възможен за Него.

Сократ
Какво е грях?

Исус
Това е акт на непослушание към Бог.

Сократ
От това виждам, че Бог не може да сгреши защото той не може да бъде непослушен към себе си. Но щом грях не е възможен за Него, това не е признак за постижение да бъде безгрешен, както за един камък не е признак за постижение факта, че не може да се движи. Това е просто въпрос на дефиниция. Какво правят тези ангели?

Исус
Помагат на Бог.

Сократ
Защо се нуждае от други да му помагат ако Бог е всемогъщ?

Исус
Той иска така.

Сократ
Те негови роби ли са?

Исус
Не, те му помагат доброволно.

Сократ
Какво би станало ако те не му помагат доброволно?

Исус
Има няколко ангели предвождани от Сатаната, дявола, който се опълчи против Бог и беше изхвърлен от небесата за вечни мъки и изтезания.

Сократ
Какво е небеса?

Исус
Това е прекрасно място на небето. Улиците са павирани със злато. Всичко е мирно и прекрасно там. Бог живее там и всички, които вярват в Бог отиват там след като умрат. Хората са безсмъртни там и имат криле, и боготворят Бог, и свирят на арфи във вечно блаженство и щастие завинаги. Това е смисъла и целта на целия човешки живот – да отиде в небесата след като умре.

Сократ
Това много ми звучи като описанията, които съм чувал от тези, които са яли от цветето Лотос.

Исус
В библията е казано да не се пият вино и силни питиета.

Сократ
Ако единствената цел на човешкия живот е да се отиде на небето защо просто човек не се самоубие и отиде там?

Исус
Не убивай.

Сократ
Ако Бог е искал човек да отиде на небето защо го е сложил първо на земята? Защо просто не го е сложил на небето от самото начало? За мен е трудно да повярвам, че човек с неговите потенциални възможности, желания, сложности е бил създаден просто да седи и се кланя, да стържи на арфа, и боготвори Бог. Несъмнено няма, нито е имало някога човешки тиран, толкова суетен и горд, че да иска от своите поданици раболепно и безволеви да се кланят и скрибуцат на арфи пред него от зори до мрак – и така цяла вечност. Със сигурност мога да разбера защо Сатаната е искал да въстане срещу такова статично, строго контролирано и потискащо скучно общество. От това, което ми каза до сега аз бих искал да бъда на страната на Сатана в неговия бунт, защото въпреки че се считам за скромен до колкото е възможно човек, аз не съм способен да се кланям и скрибуцам, и пея молитви по цял ден на същество, което ме заплашва с наказание и вечни мъки ако не го правя.

Исус
Господ твоя Бог е ревнив бог и ти няма да имаш други богове.

Сократ
Защо Сатан се е разбунтувал? Не е ли знаел, че Бог е всемогъщ, така както ти ми го описа, и че със сигурност ще бъде победен?

Исус
Сатана се е разбунтувал защото е бил горд и искал да управлява небето сам. Той е знаел частично за божата сила (за това, че превишава неговата), но той е искал властта толкова отчаяно, че бил съгласен да рискува.

Сократ
Тогава Сатан със сигурност е бил много смел; да се бори срещу противник, който не може да победи.

Исус
Той е съгрешил защото не е бил послушен на волята Божия.

Сократ
Изглежда ми като че ли единствената разлика между Сатан и Бог е в количеството сила.

Исус
Бог е съвършен. Той е всемогъщ, всезнаещ, и безгрешен.

Сократ
Разбира се, по дефиниция той е без грях защото не може да бъде непокорен към себе си. Единствената разлика между тях е степента на притежаваната сила. Ето защо Сатан не е сгрешил или съгрешил да се противи срещу Бог, неговата единствена грешка е била да изгуби въстанието. Защото ако Сатан е бил победил, Бог би бил грешник, защото Бог би бил непокорен на Сатан, който от своя страна би бил по-добър от Бог, или останалите ангели, защото не би могъл да извърши грях срещу себе си, така да се каже да бъде непослушен на себе си, и би доказал себе си като всемогъщ. Ако Сатан е бил победил би станал Бог, по твоята дефиниция защото би бил всемогъщ, и безгрешен. Кой знае, че това не се е случило? От твоето описание за Бог аз започвам да се съмнявам, че това се е случило.

Исус
Бог е повече от обикновена сила и основателно няма грях; той е абсолютната справедливост, милост, мир, и състрадание, и всепрощаващ. Сатан е покварен, егоистичен, пагубен, и зъл.

Сократ
Какво е станало със Сатан след като е бил изхвърлен от небето?

Исус
Той е бил хвърлен в Ада от Бог където е бил изтезаван и мъчен за цяла вечност.

Сократ
Какво е Ад и защо Сатан стои там ако е толкова болезнено и неприятно?

Исус
Бог го е заключил н Ада и той няма разрешение да го напусне. Бог е създал Ада като място за наказание на Сатан и всички хора, които нямат вяра в Бог. Това е един вечен горящ пъкъл или мъчения, агония, и изтезания; всичките грешници, които не молят Бог за прошка, и нямат вяра в Него отиват там завинаги да бъдат измъчвани от дявола.

Сократ
Ако Бог е справедлив и милостив как може да прави това на враг, който се е борил с него в битка? Защо просто Бог не помилва Сатан след като го е победил, така както хората често правят към заловените нации след като са ги победили? Изглежда Човешкия род при победа е по-милостив от колкото Бог, защото те не се отнасят към победените със такива отвратителни наказания даже и за време на един човешки живот, да не говорим за вечност. Защо Бог не покаже качествата си, които ти описа като негова справедливост, милост, състрадание, и опрощение към Сатан? Несъмнено Божията войнствена натура е с подчертана противоположност с твоята дефиниция на термина Бог като мирен, милостив, и всеопрощаващ.

Исус
Бог върши своите чудеса по мистериозни начини, своите чудеса да извърши.

Сократ
Ако Сатан е затворен в Ада как може той да причинява епидемии и мъки на човечеството, и защо Бог му разрешава това, ако той е всемогъщ и вседобър? Ако Бог е всемогъщ, как той разрешава на злия Сатан да оцелее? Защо не го унищожи? Въпреки, че аз започвам да се учудвам в този момент дали обратната посока не би била по-правилна.

Исус
Бог позволява Сатан свободно да причинява епидемии и мъки на цялото човечество за да накаже човек за греховете му от Райската градина.

Сократ
Какво е Райска градина?

Исус
Когато Бог създава първия човек и първата жена, Адам и Ева, той ги слага в Райската градина. Когато те бяха създадени те бяха чисти и без грях. По този начин Бог ги създаде. Райската градина беше прекрасен рай и даваше на Адам и Ева всичко от което те се нуждаеха. Те не се нуждаеха да работят, а просто късаха сочни плодове от клоните на дърветата. Те бяха невинни и необезпокоявани като деца, и не знаеха нищо за похотливата плътска любов. Те си правеха компания и благовееха и се преклоняваха пред Бог, който ги посещаваше от време на време.

Сократ
Защо Бог създаде човека?

Исус
Беше му самотно.

Сократ
Защо просто не създаде допълнително ангели, които са по-близо до него, отколкото тази по-ниска форма на живот – Човека? Били могло да бъде, че той е искал раболепни роби, на които да гледа отвисоко, които биха се страхували, почитали, и боготворели.

Исус
Тъй като той е наш създател ние му дължим обожаване, почит, и послушание.

Сократ
Е ли детето на криминално проявен морално ограничено на послушание към баща си, или има права и задължения да отсъди само за себе си между добро и грешно? Какво е грях, какъв акт на непослушание човек е извършил в Райската градина?

Исус
В центъра на Райската градина Бог постави дървото на знанието. Бог казал на Адам и Ева, че не могат да ядат плодовете от това дърво. Сатан отишъл в градината предрешен като змия и казал на Ева, че ще придобие огромни знания ако изяде плод от това дърво. Сатан казал, че Бог им казал да не ядат от тези плодове защото се страхувал, че ако те го направят биха станали велики като него. Ева склонила Адам да яде от плодовете. След като те яли се научили на сексуална любов. Това е оригиналния грях.

Сократ
Зло ли е знанието, което Бог би желал да запази от нас? Защо Бог е искал да ни предпази от придобиване на знания? Желал ли е той да ни пази като раболепни роби, пълзящи под нозете му? Така както ми изглежда ние дължим на Сатан благодарности и уважение за неговата помощ. Сатан изглежда повече като титана Прометей, който напук на заповедта на боговете донесъл на човека знанието за огъня. За тази услуга към човека Прометей както Сатан беше подложен на мъки и изтезания за цяла вечност. Несъмнено човешкия живот би бил доста по-лош без любов, огън и знание.

Исус
Но Сатан е излъгал Ева защото ние не станахме като Бог от изяждането на плода. Той ни излъга просто защото искаше да унищожи творението на Бог.

Сократ
Ако Бог е толкова всемогъщ защо е позволил на Сатан да дойде в Райската градина и изкуши Ева? Ако Бог не е искал човек да яде от това дърво защо го е поставил в градината на първо място? Ако Бог не е искал от човека да прави сексуална любов защо той е създал човека с органите необходими за това? Ако Бог е искал човек да извърши първия грях защо му е дал жажда за знание, опит, приключение, и плътска любов?

Исус
Бог сложи дървото на знанието в Райската градина и позволи на Сатан да дойде защото искаше да изпита човека.

Сократ
Ти каза, че Бог е всезнаещ, че той знае всичко преди то да се е случило. Без съмнение Бог е знаел как човек ще реагира във всяка ситуация.

Исус
Бог даде на човек свободна воля. Беше възможно за човек да бъде добродетелен и послушен, както и да бъде грешен и непослушен Богу.

Сократ
Знаел ли е Бог, че човек ще съгреши?

Исус
Той знаеше, че човек ще съгреши, но позволи на човек да има свободна воля за да избира.

Сократ
Би ли могъл Бог да създаде човека така, че да не съгреши? Би ли могъл да го създаде така, че да не съгреши в тази ситуация?

Исус
Да, тъй като Бог е всемогъщ той би могъл да го направи, но той не е искал хората да бъдат обикновени марионетки, той е искал човек да има свободна воля.

Сократ
Би ли могъл Бог да създаде човека с две глави и три крака, или по друг начин който поиска?

Исус
Бог е можел да създаде човек по който начин е желаел.

Сократ
Създал ли е Бог човека по начина по който е възнамерявал? Възнамерявал ли е Бог да създаде човека с една глава, два крака, и външност, която има днес?

Исус
Разбира се; Бог е съвършен и всемогъщ; той не може да сгреши.

Сократ
Тогава Бог не е сгрешил и е създал човек абсолютно точно както е възнамерявал да бъде.

Исус
Да.

Сократ
Тогава ти и аз сме създадени абсолютно точно както Бог е възнамерявал да бъдем? И Адам и Ева са били създадени абсолютно точно както Бог е възнамерявал?

Исус
Да. Така е както ти казах.

Сократ
От Бог ли идва всичко, което е част от човека?

Исус
Да. Бог е господар и ръководител, и създател на всичко.

Сократ
Създал ли е дявола или някоя друга сила някоя част на човека?

Исус
Не. Бог е единствения създател на всичко.

Сократ
Тогава ако Бог е създал човешките очи, крака, и съзнание, е създал също и човешките желания, всички негови желания, даже и неговата страст към знанието и секса. Защо човек съгреши?

Исус
Той съгреши поради неговата слабост и зла природа.

Сократ
Човешката природа част ли е от него, така както са част ръцете и краката?

Исус
Да. Човешката природа е част от човека.

Сократ
Кой създаде човека?

Исус
Бог.

Сократ
Кой създаде човешките ръце и крака?

Исус
Бог.

Сократ
Кой даде на човек две ръце и два крака и го създаде точно както е днес, и точно както е бил по времето на Адам и Ева?

Исус
Бог.

Сократ
Кой създаде човешката природа?

Исус
Бог.

Сократ
Кой даде на човек неговата зла природа и слабост? Бог ги е дал защото всичко, което е част от човека идва от Бог и само от него.

Исус
Бог даде на човека свободна воля.

Сократ
Кой е планирал човек да има две ръце? Дявола?

Исус
Не. Бог е възнамерявал човек да има две ръце.

Сократ
Кой е планирал човека да бъде слаб и със зла природа? Дявола? Не. Бог е възнамерявал човек да бъде слаб и със зла природа. Ако човечеството е несъвършено или зло това е така защото Бог е създал несъвършенството, или слабостта и е възнамерявал да бъде така. Нека да ти разкажа друга история. Виждал ли си някога птици да ловят риба в морето? Кой научи тези птици да ловят и убиват риба? За осъждане ли е човека когато лично съдията е довлечен на подсъдимата скамейка?

Исус
Човек има свободна воля. Бог не го е накарал да съгреши. Той просто му даде възможност да бъде добродетелен или грешник. Човек не би имал никаква стойност за Бог ако е бил създаден като обикновена марионетка, която не може да прави нищо друго освен добро. Бог е искал да даде на човек възможност да бъде добър или зъл според своята собствена същина и избор.

Сократ
Абсурд е Бог да накаже човек след като го е създал. Това е като Омир да напише ода за свиня и тогава да разкъса и разпилее страниците на одата, или да ги хвърли в незагасващ огън само защото не харесва качествата на животното. Или майстор скулптор да направи статуя на свиня и след това да я разбие на парчета за цяла вечност защото не харесва характера на животното.

Исус
Бог не е създал човек със зла природа, която да предопредели, че той трябва да съгреши.

Сократ
Тогава кой го е направил?

Исус
Бог създаде човека невинен и естествено добър. Бог го сложе в Райската градина, в Рая. Той даде на човека свободна воля и позволи на Сатан да дойде в рая и изкуши човека. Бог не е предопределил, че човек ще съгреши.

Сократ
Но Бог е създал всичко, което е част от тази комбинация, ситуация, или обкръжение. Когато е създал всеки един от тези елементи или съставки в ситуацията, той е знаел точно как всеки ще реагира във всяка ситуация защото той е всезнаещ. Той е предвидил всеки елемент да бъде точно такъв, защото той е всемогъщ, и не може да греши. Това е както учен или медик да комбинира няколко съставки в едно лекарство, които са безвредни сами по себе си, но когато се смесят стават опасна отрова, и тогава да я предпише на пациент, отхвърляйки при това всякаква отговорност за неговата смърт.

Исус
Всички съгрешиха и изпаднаха от славата на Бог.

Сократ
Изглежда ми, че твоя Господ Бог просто е създал човека за да го наблюдава как страда. Тази работа със Сатан, Райската градина, и свободната воля е просто фасада. Бог просто е търсел извинение за измъчването, тормоза, изтезанието, и угнетяването на човечеството. Ако един всемогъщ и всезнаещ Бог създаде всичко и позволи на своето създание да реагира по даден начин, той в действителност е желал създанието да реагира по този начин, и единствен е отговорен за резултата.

Исус
Предупреждавам те да не осмиваш Бог. Не говори по този начин или ще бъдеш захвърлен в огнена пещ където ще скърцаш със зъби от болка завинаги измъчван и изтезаван.

Сократ
Мислех, че нашите Олимпийски Богове за покварени и безразсъдни, но изглеждат като истински агнета на милост и търпение съпоставени с този твой Бог, който те измъчва и изтезава безкрайно заради извършването на нещо, което той те е принудил да направиш в самото начало на твоето създаване и обкръжение.

Исус
О, въздай благодарности на Господ защото той е добър и неговата милост безкрайна.

Сократ
Защо ако той е бог на мира и милостта измъчва човечеството и позволява, даже насърчава и изисква кръвопролития на земята, и позволява, даже изисква Сатан да изкушава и измъчва човечеството; както ти каза, че нищо не може да стане без негово знание и воля? Всемогъщо същество, което знае всичко и създава всичко, предопределя всичко защото знае начина по който неговите създания реагират.

Исус
Бог е дал на човека свободна воля защото не е искал той да бъде просто марионетка. Бог не е искал човек да съгреши. Бог беше много разочарован когато човек съгреши.

Сократ
Бог не е могъл да бъде разочарован защото е знаел човешката природа и всичко което е създал. След като той е всемогъщ той е замислил за човека да съгреши. Нещо повече – той е принудил човек да съгреши по начина по който го е създал – със всичките му страсти и слабости.

Исус
Това което казваш е богохулство. Бог създаде земята и всичките растения и животни за удоволствие на човека. Погледни колко е прекрасен света около нас. Как можеш да изречеш такива отвратителни неща относно Бог, след като ти е дал толкова много?

Сократ
Със сигурност не мога да го повярвам. Как може един бог, който е бил толкова зъл, садистичен, и пълен с омраза да създаде толкова красив свят? Даже човек със толкова злина, каквато понякога има, все пак през другото време проявява невероятна сила, самопожертвователност, и вярност, и част от противоречиви качества на милост и справедливост. Твоя Господ Бог няма нито едно от тези качества. Със сигурност никога е нямало толкова низък човек, който да направи другиму това, което ти претендираш Бог прави на тези, които не го уважават – да ги мъчи за винаги. Всеки човек, без значение колко отвратително е обезобразявал, измъчвал, или – като Приам, целия род на който е бил убит, или Агамемнон, който е бил убит от своята жена и нейния любовник – може евентуално да се омилостиви след като години или векове е измъчвал своите врагове.

Исус
Аз съм пътя, истината, и светлината. Никой не е видял Бащата с изключение на мен. Вярвай в мен и ще имаш вечен живот на небето, отречи ме и страдай с вечни страдания в Ада.

Сократ
Ако приема твоята система (на вярване) трябва да взема страната на Сатан срещу Бог, даже и да зная, че ще бъда изтезаван и измъчван вечно. Тази несправедливост и поквара на твоя Бог е ужасна. Чувал съм за отвратителни разкази за човешки жертвоприношения на диваци от далечни брегове, но със сигурност даже те никога не са и помисляли да изтезават своите жертви за цяла вечност. Чувал съм плашещи разкази за отвратителни чудовища, Циклопи, горгони и медузи, но тези чудовища са кротки и хрисими като агънца, сравнено с тези от твоята книга „Откровение на Йоан”. И ти ми казваш, че Господ Бог е миролюбив, милостив, и всеопрощаващ.

Исус
Ние сме деца на Бог. Бог е нашия баща и той не желае ние да съгрешаваме, но трябва да ни накаже когато ние го правим. Той просто е милостив и когато съгрешим по наша собствена вина ни изпраща, неговите деца, в Ада на проклятие и вечни мъки. Когато ние грешим и похотливо правим секс като Адам и Ева, той няма друг избор освен да ни накаже чрез измъчване в вечен огън.

Сократ
Казваш, че ние всички сме деца на Бог. Той трябва да е е истинско чудовище за да измъчва своите собствени деца за това, че имат очи, крака, и желания, които той им е дал. Ти ли си от тези мошеници на които никой не вярва, които хитруват с нас двулично и ни обещават на думи за да спечелят нашата надежда. Аз не виждам никакъв смисъл, нито основание, нито истина, нито милост, нито справедливост, нищо, но само капризна открита сила. В същност човешките същества със техните капризи, самолюбие и слабости изглежда да имат повече качества от колкото твоя Бог. Твоя Бог е демоничен, садистичен психар.

Исус
Ние сме само хора и не можем да разберем безпределните мистерии на Бог. Наше задължение е да бъдем верни, да вярваме, и да го следваме. Не трябва да разсъждаваме, а да го правим и умрем.

Сократ
Да не разсъждаваме? Защо тогава ни е дадено съзнанието? Как ние да определим как да живеем и какъв е смисъла на живота? За какво дискутираме сега? Защо си рискувал живота си напук на заповедите на Римляните?

Исус
Чрез вяра ние се спасяваме да не би някой да се похвали.

Сократ
Вяра? Какво имаш предвид чрез вяра?

Исус
Ние трябва да вярваме без да искаме доказателства. Ние не трябва да бъдем „Тома Неверни”. Ако ние вярваме в Бог то той ще ни възнагради за всички изпитание и премеждия хилядократно когато отидем на небето.

Сократ
Казваш, че ние трябва да вярваме без значение какво ни се казва, без да го проучим и изследваме, ние трябва да бъдем наивни. Ако аз направя това, аз бих дал моята кесия на всеки човек на улицата, който ми обещае да ми върне хилядократно. Бих бил глупак да го направя така както ти казваш. И сега ти не ми искаш пари, но да посветя целият си живот на едно начинание и цел без даже да взема под внимание ползата на начинанието. Крадеца иска моите пари като заплашва да ме убие. Ти искаш живота ми като ме заплашваш с мъчения и обещания за Рай. Аз не съм смирения и лековерен глупак, който да бъде воден накъдето му е казано чрез празни обещания и заплахи.

Исус
Смирените ще наследят земята.

Сократ
Смирените са изклани и направени роби като жените и децата на победена нация.

Исус
Не трябва да изпитваш Бог.

Сократ
Никога не съм го срещал този господин и поради това не мога да го изпитам. Аз питам теб който имаш претенциите да го представляваш за да определя дали да го изпитам или не.

Исус
Ние трябва да вярваме на Библията, Писанието, Словото на Бог, чрез вяра без да очакваме да бъдем способни да го разберем и без да искаме доказателства.

Сократ
Не е възможно за човек да не избере. Ти си наясно, че в света има няколко хиляди религии. Ако вярваме чрез вяра ние трябва да ги приемем всичките, въпреки че те са толкова различни и това би било невъзможно. Бих искал да вярвам, че земята е била кръгла и равна като тепсия едновременно. Разбира се ти не използваш на практика това, което проповядваш, защото тогава ти би вярвал, че Еврейската религия и Стария Завет са прави, и не би създал твоята еретична религия. О, вчера когато Атински свещеник те предупреждаваше на улицата да спреш да проповядваш твоята ерес ти би трябвало да повярваш в Гръцките Богове от Олимп защото те са били преди твоят Бог, и ти би трябвало да повярваш чрез вяра защото те са ти казали, че е истина.

Исус
Чрез вяра ние сме спасени за да не би някой човек да се възгордее.

Сократ
Нека да ти дам недвусмислен пример. Да предположим, че Делфийския Оракул ми е казал, че някакъв човек е виновен в убийството и изнасилването на моята жена и че аз би трябвало да го убия иначе той ще ме убие, страхувайки се, че аз ще разкрия неговото престъпление и ще го убия. И ти ми казваш „Не убивай”. Казваш ми, че аз трябва да вярвам чрез вяра в каквото и да е, което ми е казано. Следвайки твоето „предписание” аз трябва да убия човека поради това, че вярвам в Делфийския Оракул, и аз не трябва да убия същия човек заради вярата ми в Господ Бог. Аз не мога да убия този човек и в същото време да не го убия защото това е противоречие. Ето защо аз не мога да вярвам и в двете – Делфийския Оракул и Господ Бог. Следователно аз не мога да вярвам чрез единствено вяра. Има интелектуален избор в какво да се вярва, който ти, и аз, и всички хора правят, независимо дали е свободен или не. Какво ти по-скоро би направил: Да направиш избор чрез логическо мислене, дискутиране, и взимане под внимание на всички аспекти на проблемите, или чрез сляпо отричане възможността за всякакъв избор. Този избор е най.важния в живота на човека защото отговорите на въпроса „Какъв е смисъла на живота?” обуславя посоката на целия живот на човека. Ако всяко действие на човека трябва да се насочва от неговата религия, както ти препоръчваш, той трябва да размисли добре за избора на своята религия. Нека да ти кажа една притча. Ако трябва да отидеш в един град от друг по някаква работа, който включва целия твой живот, не би ли би мъдро да вземеш под внимание всичките пътища до там, дали на някои от тях има често разбойници, дали няма някой по-близък и безопасен град, или всъщност дали има град въобще?

Исус
Ако честно желаеш да знаеш истината за Бог, създанието, и смисъла на живота то има много лесен начин да откриеш това. Всичко, което трябва да направиш е да помолиш Бог да влезе в сърцето ти. И ако ти искрено желаеш да знаеш истината за Бог, светия дух ще те обладае и ти ще станеш едно с Бог. В този момент ти ще обладаеш небесно знание и мир, и когато ти умреш ще отидеш на небето и живееш вечно в щастие и доволство.

Сократ
Копнея да зная истината. Какво точно трябва да направя и кажа за да обладая това знание и мъдрост? Как да се обръщам към него?

Исус
Кажи: „Господи, ела в сърцето ми и ми дай мъдростта да разбера истината”.

Сократ
Казваш, че просто като го повтарям ще спечеля знанието и смисъла на живота?

Исус
Да. Господ каза: „търси и ще намериш, питай и ще ти бъде отговорено, чукай и ще ти бъде отворено”. Бог е обещал да покаже истината на всеки един, който пита.

Сократ
Господи, ела в сърцето ми и ми дай мъдростта да разбера истината.

Исус
Така, виждаш ли? Сега благодари на Бог за това, че ти е дал вечен живот.

Сократ
Нищо не стана. Аз знам не повече относно смисъла на живота отколкото преди.

Исус
Тогава не си откровен. Ти не искаше наистина Бог да дойде в сърцето ти и ти покаже истината. Нямаш вяра, която да дойде в сърцето ти.

Сократ
Наистина аз искам да зная истината. Аз прекарах целият си живот в изучаване на философията и логиката. Аз искам повече от собствения си живот да науча смисъла на живота. Това е отговор, който съм търсел от деня в който за пръв път видях Слънцето. Докато не го намеря ще продължавам да го търся до смъртта си. Може би той не ме е чул. Да го помоля ли още веднъж, по-силно?

Исус
Ти не сполучи да намериш отговора защото нямаш вяра. Ако човек има вяра малка колкото синапено зърно той може да премести планина, и всичко, което пожелае ще се сбъдне.

Сократ
Това не е възможно. Имат ли всички тези твои последователи, които видях днес роднини и приятели, които са болни и умиращи? Със сигурност имат, и със сигурност ако те бяха добри християни те биха желали техните роднини и приятели да не бъдат болни и умиращи, а да бъдат здрави и щастливи отново. Безспорно никой не може да бъде толкова глупав да каже, че никога е нямал умрял приятел. Нито някой да бъде толкова коравосърдечен за да каже, че никога не е искал негов приятел да живее. Ето защо следва, че никой християнин през всичките тези векове не е имал вяра в Бог, или че Бог е излъгал.

Исус
Господ дал, Господ взел, да бъде благословено името на Господ.

Сократ
Ще ти демонстрирам притча с която да ти докажа, че никога е нямало Християнин, или Чифут, който да е имал вяра. И ще ти докажа, че Бог е излъгал когато е обещавал да дойде в човешкото сърце и го научи на смисъла на живота. Първо би ли се съгласил, че Ада е най-лошото от всички възможни земни беди?

Исус
Да. Несъмнено.

Сократ
И не каза ли, че всички хора са грешници и изпаднали от славата Господна?

Исус
Да.

Сократ
Всички Християни, или Чифути, които имат вяра вярват че ще отидат в Ада ако съгрешат. Позволи ми да ти кажа притчата:
Всеки Християнин е като човек , който застанал на ръба на пропаст. Той знае, че ако съгреши ще падне до своята смърт, или по-.зле – до вечни мъки. Както ти каза Ада е най-лошото всяка възможна земна беда. Няма значение колко тежки са неговите земни нещастия или страсти, няма човек, който да е верен Християнин и да съгреши, така да се каже – да скочи от ръба на пропастта във вечни мъки. Както ти каза всички хора, включително верните Християни и Чифутите са грешници. Следователно нито един Християнин, или Чифут от началото на времето са вярвали, че ще отидат в Ада. Защото ако са вярвали не биха съгрешили, не биха скочили от ръба на скалата ако са вярвали в Ада и вечните мъчения, които ги чакат долу. Всички хора скачат от скалата в пропастта, всички съгрешиха. Ето защо нито един през всички тези векове не е вярвал наистина в теб. От което следва, че Бог не е влизал в сърцата им повече от колкото влезна в моето преди малко. Ето защо Бог няма право да очаква от тях да живеят по Християнски начин, или да имат вяра в него. Ето защо твоя Бог не е единствен. И следователно не е Бог.

Исус
Огледай света около себе си. Не доказва ли това, че Бог съществува? Погледни прекрасната благосклонна природа, която те прави силен и здрав, и ти дава Слънчева Светлина за топлина, и гори и полета за храна. Не би ли обожествил този Бог за всичкото това, което е направил за теб?

Сократ
Аз зная тази природа и всичките и добрини и щедрости, но чия беше тази градушка, която изпочупи моя прозорец?

Исус
Не може да се отрече доброто просто защото има някакво зло в света. Ти трябва да благодариш на Бог за това. Бог трябва да съществува защото откъде ще се вземе света ако той не го е създал?

Сократ
Не непременно твоя Бог е създал света. Има хиляди други свещеници, които предявяват претенцията, че техния Бог го е създал. Просто защото аз нямам отговора не означава, че трябва да приема твоя без да го изпитам. Аз просто бих логически изискал от теб на вярваш, че Зевс е създал света. Даже ако се съглася, че Бог е създал света това е края на дефиницията за качествата на Бог, и ние не можем логически да преминем от това до приемането, че останалите аспекти на твоята дефиниция за Бог са правилни.

Исус
Чакай, не си отивай. Ти трябва да спасиш душата си от вечно проклятие. Приеми Бог в сърцето си. Аз не ще си отида докато не ми кажеш твоето съгласие.

Сократ
Да. Това са само безполезни мисли на стар човек. Тук със сигурност си прав след като имаш толкова много последователи. И кой съм аз да поставя пред тъпака логиката и философията над гласовете на множеството.

Исус
Благодари на Бог за твоя вечен живот.

Сократ си беше отишъл.

Превод:

http://www.unblockingwebsites.info/cgiproxy/nph-proxy.pl/000000A/http/karutzar.blogspot.com/2008/08/socrates-meet-jesus.html

Темата е взета от тук (http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=religiq&Number=1949659625&page=0&view=collapsed&sb=5&part=)

Ти пък си тъпа и вуниш на чесън :) .
Още един отчаян опит да застанеш срещу твореца.

SolusChristus
02-03-2009, 18:08
От къде се извъдиха тия християни, бе? :о

Nam3less3
02-03-2009, 21:03
Все едно е писано от второкласник...

Kman
02-03-2009, 21:55
ае стига сте лаели като неостригнаи булонки на които им влиза косата в очите и не виждат кво лаят!


но както и да погледнете нещата истината си е истина и тя може да е само една.

Именно,което прави съществуването на толкова много религии абсурдно,понеже немогат да бъдат еднакво истинни!

С дискутирането и споренето тук,аз лично си развивам уменията да споря...

Знаеш ли кое е интересно...факта че независимо в какво състояние е това "Н" от Н2О,то си остава "Н"!!!

Истината както ти каза е една,а това че ти не я приемаш не я прави лъжа!Както това че не виждаш гравитацията,няма да промени факта,че гравитация има!

От мнението на @SolusChristus няма да коментирам нищо(защото библията си е самопротиворечаща и тя самата може да бъде оборена от нея самата),освен:
Сексът извън брака е грях.

Обясни ми аджаба защо да е грях и като казваш брак,кво искаш да кажеш....онази церемония пред попа дето уж "докато смъртта ни раздели" и нали уж е пред "очите на бог"/в божи храм,за да закриля уж младото семейство....интересни са статистиките които можеш да намериш из ютуба,за да видиш че процента на разводи при религиозните семейства е по голям от този на атеистичните семейства!Греха няма власт върху спасените.

Тоест вече каталясалите ли!?


Чрез секса, хората изпълняват заповедта на Бог да се размножават и да напълнят земята.

Ах и кво ще стане ако не изпълняваме заповедта му....а хората които имат по 10 деца и допринасят за демографския проблем...те не съгрешават нали....а хората които нямат деца...те в грях ли са...
Каква е целтана пълненето на земята...тя земята може да побере само определен брой население,иначе ще се самоизядем....защо бог не е казал по колко деца трябва да имаме,като това е от изключителна важност.

Защо бог създава хората да имат свободна воля и едновременно с това да им предопределя живота....той им предопределя падението,което е противоречиво на свободната воля.Бог е знаел че Адам и Ева ще съгрешат,понеже той е всезнаещ,но нищо не е направил и останал "разочарован от тях.....леле мале. четете Библията.

Файда няма!
Иисус никога не е давал такива тъпи отговори.

Ти пък от къде знаеш,да не би да го познаваш!?!?!


Освен това целия диалог е изпълнен с общи факти

Изпълнен е с логично следващи въпроси и логично предполагаеми отговори,следвайки библейските вярвания!


подредени по манипулативен начин

Подредени са по хумористичен начин!


а в какво има?

В развитието и усъвършенстването...


Още един отчаян опит да застанеш срещу твореца.

Ами да....сатаната е застанал срещу него и в замяна виж колко много слава и могъщество сега има :lol: :lol:
Всичко има своя край,за да настъпи начало....защото всичко е кръговрат....религията и вярванията не правят изключение от това правило!
Преди са вярвали в бога слънце,после той "умира",после гръцките и римските богове,чиито традиции се празнуват до някъде и до днес,после и юдаизма,чийто последватели са се разцепили на евреи,католици,протестанти ,православни и още стотици подразделения.Като дори не включвам междинните вярвания(които не са били запомнени),разни маи,Заратустра,индийските вариации на разни религи,източните религии,индиянските вярвания,философските течения и още много....
БЛАААААААААААААА...егати бъркоча....религии...вярвани ....с лопата да ги ринеш....според едната неможеш да правиш секс,според другата,можеш ама след като се ожениш,според другата можеш с жени с които си женен(повече от една),според друга си има няква церемония и още стотици вяриации и всичките твърдят че са истинни/верни и че всички останали са неверни/неистинни......не ,мерси!Аз искам да живея щастливо без да се страхувам от някви псевдо същества дето ме обичали и ще ме пратили незнам си къде си,искам да живея щастливо и да следвам разума си,като постоянно се образовам за РЕАЛНИЯ свят който ме заобикаля,а ако някой или нешо дойде и ми каже....вярвай в това/следвай това/кланяй се натова/моли се на това/страхувай се от това,иначе ще страдаш,аз ще против това да бъда психически и емоционално потъпкван от някви псевдо,психично изтормозени индивиди на които им се превиждат сенки,щото имат ниско кръвно,обаче си мислят че виждат бог....

SolusChristus
02-03-2009, 22:15
k`man, сексът извън брака би довел до разпространение на венерически болести и тъй като Закона на Мойсей е насочен само към Израел, недей да се тревожиш.


Исус Го познавам от това, което е писано за Него. Прочети и ти и Го сравни с Исус от темата...

Kman
02-03-2009, 22:25
Аз не говоря за някви дето всеки ден спят с различни....аз говоря за хората които водят нормален полов живот без да се женят и пак сменят партньора през да кажем година две и използват необходимите за тва предпазни средства...те ако започнат да се женят за всяка с която искат да спят,то през година/две/три трябва да се развеждат,а и от брака,ако няма предварително определени правомощия,след развода жената получава наполовина от това което притежаваш(имаш къща завещана ти от баща ти и тая жена дето си бил женен за нея,за да спазиш закона,сега те съди и я взима)...е като е насочен само към израел защо до колкото знам много други католици и разни незнам си кви други се придържат към него.

SolusChristus
02-03-2009, 22:38
Израел не е държавата Израел.

Израел е Божият народ, (потърси "Яков"), който живее с Бог чрез вяра.


Законът е писан в общество, в което са се женели на по 13-14 години. Мойсеевият закон не може да бъде приложен практически в нашето общество...k`man, не търсиш истина, а спор. Ще се въздържам от по-нататъчни коментари към твоята "теза".

Kman
02-03-2009, 22:48
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

Uptown_soldier
02-04-2009, 11:58
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

фанатициса - нова дума в речника :)

Kman
02-04-2009, 12:15
спънал съм си кутрито някъде из клавиатурата :lol: "фанатици са.." исках да напиша.

Uptown_soldier
02-04-2009, 12:54
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

фанатициса - нова дума в речника :)Тъй тъй, такива като теб който нямат за нищо друго да се гванат се хващат за липсата на спейс между две думи. Йеахххххх

Аз имам за какво да се гвана но за какво да се ядосвам с недостатъчно информирани инати. пък и форума в крайна сметка е за споделяне на мнения. това че на някои има първосигнално мислене не е причина да изписвам постове рачни на малки романи. и без това никои няма да занележи. по-добре даже да кажа просотия и всички да се хилят. 8) мир :P

SolusChristus
02-04-2009, 13:13
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

фанатициса - нова дума в речника :)Тъй тъй, такива като теб който нямат за нищо друго да се гванат се хващат за липсата на спейс между две думи. Йеахххххх

Тянко, миличка, айде прочети моя пост, а? ;)

SolusChristus
02-04-2009, 20:28
Съжалявам ако Библията не ти харесва...

SiegHeil
02-04-2009, 20:32
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

фанатициса - нова дума в речника :)Тъй тъй, такива като теб който нямат за нищо друго да се гванат се хващат за липсата на спейс между две думи. Йеахххххх

Аз имам за какво да се гвана ,но за какво да се ядосвам с недостатъчно информирани инати. пък и форума в крайна сметка е за споделяне на мнения. това, че на някои има първосигнално мислене не е причина да изписвам постове раВни на малки романи. и без това никоЙ няма да заБележи. по-добре даже да кажа просТотия и всички да се хилят. 8) мир :P

Мир ^^ 8-)

lsd43
02-04-2009, 20:37
Хмм добро е ,но не достатъчно,все пак Исус не казва нещо ,което може да бъде оборено,това,че го казва под скрит смисъл е друг въпрос,но от друга страна може да се открият противоречия,но все пак това е и целта на текста.

Uptown_soldier
02-04-2009, 20:52
" Божият народ"...сиреч еврейския,които още спазват тоя закон.....тъпи фанатициса за мене тия

фанатициса - нова дума в речника :)Тъй тъй, такива като теб който нямат за нищо друго да се гванат се хващат за липсата на спейс между две думи. Йеахххххх

Аз имам за какво да се гвана ,но за какво да се ядосвам с недостатъчно информирани инати. пък и форума в крайна сметка е за споделяне на мнения. това, че на някои има първосигнално мислене не е причина да изписвам постове раВни на малки романи. и без това никоЙ няма да заБележи. по-добре даже да кажа просТотия и всички да се хилят. 8) мир :P

Мир ^^ 8-)

мир ^^^ :D :D :D :D :D :D :D 8-) :D :D :D :D :D

mitternacht
02-05-2009, 09:02
Да бе, еврейския народ бил Божи.
Що не отидат да си го....

Ако има Бог, той не би бил пристрастен по някакъв начин към определен народ.Ето за това, Стария Завет, поне доста от него, е простотия.Разказва се за преживяванията на евреите, които честно казано не ме интересуват изобщо.
Ако има Бог, пред него всички сме равни :) Т'ва е :)

Kman
02-06-2009, 06:38
Е обаче библията е свето писание нали ....то няма как да греши,защото бог не греши,той винаги е прав.....ако попитате един християнин....бог греши ли..."не",библията греши ли..."не".
Пък и е историческа книга,която разказва за "премеждията" на евреите и явно техните многобройни премеждия и мъки ги карат да си мислят че са някакъв избран народ,а според сами са си виновни!

Nam3less3
02-06-2009, 11:16
Прочетете библията, преди да казвате глупости. Еврейската нация и народ не са богоизбрани, и Бог не е пристрастен към тях.

lsd43
02-06-2009, 22:16
Прочетете библията, преди да казвате глупости. Еврейската нация и народ не са богоизбрани, и Бог не е пристрастен към тях. :razz:

Зависи от ударението/


ПП. За Бог не знам дали ги обича и дали ги е избрал,обаче тея л*****и,определено се взимат за нещо повече от "човешкият боклук",но това е друг въпрос и коренно различна тема.