PDA

View Full Version : Превод от български на английски.Спешнно !ifkataAa
02-08-2009, 17:40
Имам домашна за утре по английски език.Трябваше да напишем любовна история, която ни се е случила.Ако можете преведете.


Момичето с разбитото сърце !

Това е история доста драматична.В нея се разказва за едно наивно и младо момиче и едно коварно и младно момче.Те се познавали от деца.Учили в едно училище и съдбите им били някак..свързани.Веднъж,през един зимен ден те станали повече от приятели.Всичко вървяло добре.Момичето си мислело,че това е момчето на мечтите и.Онзи принц от приказките, за който си мечтае всяко малко момиченце.Той,обаче не чувствал същото.За него тя не била „специалната”, а „поредната”.Не било любов, а превличане.Минали се две седмици и момичето се сблъскало с жестоката реалонст.Не можела да повярва в това,което се случвало.Това ли било момчето, в което тя се влюбила ? Това ли бил нейният принц ? Така след две седмици „любов” те се разделили.Не като по филмите, не по взаимно съгласие.Момчето нямало смелост да каже на така наречената си приятелка истината в очите.Писал и в скайп, а тя дори не била на линия в този момент.Разбрала за раздялата чак на следващия ден.Била съсипана.Та това било еднои малко момиче, все още учещо в усновно училище.Как било възможно да се влюби по този начин в някого? Тя не спряла да плаче със седмици.Спряла да се храни.За нея животът бил свършил, не се интересувала от нищо и никого.Момчето от своя страна сипело обиди върху нея, присъщо на пороен дъжд.Тя се чувствала още по-зле.Така след месеци терзание,болка и убиди. Тя си обещала, че ще носи фалшивата усмивка без почивка..денем и нощем.И силно щяла да се смее,та да мислели останалите,че живее.Въпреки всичките неща, които момчето и причинило тя продължавала да го обича, както в първия ден.Дори повече..Но как да спре болката от тази пародия на любов?Добрите лесно се обичат, а тя най-лошия избрала.Минала се една годиа.През тази година момичето ходило с няколко момчета, но не успяла да забрави онова момче.Колкото и лошо да било то,тя го обичала повече от всичко на този скапан свят.Обичам??? Прекалено силна дума за едно дете, но тя наистина усещала това неописуемо с думи чувство.Вярвала, че един ден те отново ще са заедно.Така и станало.Точно година по късно те се събрали.Вече били едно цяло.Момичето било много щастливо.Та нали това чакала толкова време.Този път момче и момиче истински се обичали.Този път вярвала,че любовта не е измама.Разбирали се добре и всичко било идеално.Това била нейната представа за човешки идеал,а той далеч не бил идеален.Минало се месец и хора, които те наричали свои приятели започнали да се бъркат в тяхната връзка.Започнали интриги и лъжи.Така месец и 8 дни по-късно те отново се разделили.Отново по желание на момчето.Момичето започнало да опреква себе си и историята започнала да се повтаря.Усмихвала се,но в нея била истинска буря.Сърцето и било разбито на хиляди парченца.Обичала го до смърт и за него всичко давала.Когато я забравял тя не се предавала.Живот без него не си представяла,когато я оставил, да се върне се надявала.Къде останали щастливите дни?Къде останал щастливият край? Така момичето отново се чувствало ужасно, а момчето било безразлично.Тя била принудена да го вижда всеки ден, понеже все още учили в едно училище.Не смеела да го погледне в очите.Не смеела да изрази болката си.Добри приятели за утеха протягали към нея ръцете си, но нищо не и помагало.Само той можел да събере парченцата от сърцето и.Само той можел да върне истинската усмивка върху лицето и.Тя разбрала, че дори болката има своя жестока цена..струва толкова,точно колкото е и любовта!Времето летяло, а тя продължавала да го обича.Обича го и днес, но го гледа от далеч.Защо съдбата е толкова жестока? Защо си играе с така наречените „хора”. Все пак всяко начало крие в себе си и края.Както се казва в една поговорка: „Да обичаш е също,като да пееш песен, но няма песен.. без КРАЙ !!! „ The end


ПП: Ще бъда много благодарна.Спешно е. :)

WooDy
02-08-2009, 17:48
Girl with a broken heart!

This is a story quite drama.In it is a story about a naive young girl and a young dealt treacherously girl.They are cids.They study know of one school and their fate was somehow .. svarzani.Vednazh during a winter day they become more than priyateli.Vsichko went dobre.Momicheto you think this is the boy dreams of i.Onzi Prince tales for you every minute momichentse.Toy dreams, but not felt sashtoto.Za It was not "special" and "next." You either love and prevlichane.Minali is two weeks and the girl are facing cruel realonst.Ne could believe what I was sluchvalo.Tova boy in which she fell in love? This I was her prince? So after two weeks "love" they are like in the movies razdelili.Ne not mutually saglasie.Momcheto no courage to tell my friend so-called truth in ochite.Pisal and skayp, and she was not even available at this time . not aware of the separation of the next den.Bila sasipana.Ta it was a little girl, still in the learning usnovno uchilishte.Kak could fall in love in this way someone? It does not stop crying with sedmitsi.Spryala to hrani.Za her life was done, not interested in anything and in turn nikogo.Momcheto screes on the abuse inherent in the driving dazhd.Tya felt more zle.Taka months after terzanie, pain and ubidi. She promised that it would bear false smile .. no rest day and would highly noshtem.I to laugh, and others think that zhivee.Vapreki all the things that caused the boy and she continued to love him as the first day . .. but even more how to stop the pain of this travesty of love? Good easy to love, and she the worst one izbrala.Minala godia.Prez girl foot this year with several guys, we could not forget that boy. As to bad either, she loved more than anything in this fucking svyat.Obicham? Too strong a word for a child, but she felt that indescribable in words chuvstvo.Vyarvala that one days they will be zaedno.Taka and stanalo.Tochno years later they were a sabrali.Veche tsyalo.Momicheto been very happy. So right this time vreme.Tozi Jackal as a boy and a girl really means obichali.Tozi She believed that love is not izmama.Razbirali well and everything was idealno.Tova was her idea of a human ideal, but it was far idealen.Minalo month and are people who call their friends started to be confused in their maneuvers and vrazka.Zapochnali lazhi.Taka month and 8 days later they again razdelili.Otnovo at the momcheto.Momicheto started oprekva themselves and history began to povtarya.Usmihvala, but it was real and burya.Sartseto been broken thousands parchentsa.Obichala him to death and all davala.Kogato forget it is not without predavala.Zhivot not represented when it left to return to nadyavala.Kade other happy days? What remained happy ending? So again she felt terrible, but boy was bezrazlichno.Tya been forced to see it every day, because school is still in a uchilishte.Ne dare you look him in ochite.Ne feared to express the pain si.Dobri friends to comfort stretch her hands, but nothing pomagalo.Samo and he can collect pieces of the heart i.Samo he can return true smile on the face i.Tya aware that even pain has a severe cost price .. so, just as is love! flying time, and she continued to obicha.Obicha it today, but it looks dalech.Zashto of fate is so cruel? Why play with so-called "people". However, every home lies in himself and kraya.Kakto says a proverb: "To love is also a song to sing, but no song .. no end! "The end

ifkataAa
02-08-2009, 17:56
Благодаряя :P