PDA

View Full Version : ПРЕВОДtonito3
02-09-2009, 11:33
'The secret is the answer to all that has been all this is and all that will be” - Ralph Waldo Emerson 1803-1882

“You create your own universe as you go along” - Winston Churchill 1874-1965

“Take the first step in faith you don’t have to see the whole staircase just take the first step” - Martin Luther King Jr. 1929-1968

“All that we are is the result of what we have thought.” - Buddha

“Whatever we think about and thank about we bring about.” - John Demartini

“What power this is I cannot say. All that I know is that it exists.” - Alexander Graham Bell 1847-1922

“Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.” - Albert Einstein 1879-1955

“What you resist persists.” - Carl Jung 1875-1961

“All power is from within and is therefore under our control” - Robert Collier 1885-1950

“Whether you think you can or can’t either way you are right.” - Henry Ford 1863-1947

“Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls” - Joseph Campbell 1904-1987


Мн. се моля на някой който има по добри познания по Анг.език :-o да ми преведе тези цитати по горе !!! :smt102 :smt102 :smt102


shadow4e
Грешен раздел

adrenalinkavt
02-09-2009, 12:57
Тайната е отговорът на всички, че е всичко това и за всичко, което ще бъде? - Ралф Уолдо Емерсън 1803-1882

Ти създаде своя собствена вселена, докато отидем заедно? - Уинстън Чърчил 1874-1965

3a да Направете първата стъпка към вярата, не е нужно да видите цялото стълбище само направи първата стъпка? - Мартин Лутър Кинг младши 1929-1968

? Всички ние, сме резултат на това, мисълта коята имема .? - Буда

? Каквото и да си помисля и благодарим за да постигне.? - Джон Demartini

? Какво мощност това е не мога да кажа. Всичко, което знам е, че той съществува.? - Александър Греъм Бел 1847-1922

? Въображението е всичко. Това е преглед на живота? Идва атракции.? - Алберт Айнщайн 1879-1955

Какво ви устоят продължава.? - Карл Юнг 1875-1961

? Всички мощност от вътре и затова е под нашия контрол? - Робърт Колиър 1885-1950

? Дали вие мислите, че може или не може? Тона така или иначе си прав.? - Хенри Форд 1863-1947

? Следвайте вашия блаженство и Вселената ще отвори врати за вас, където имаше само стени? - Джоузеф Кембъл 1904-1987

ама не съм 100% сигурна , има неточности ти ще си ги дооправиш

tonito3
02-09-2009, 13:56
Leleeee Blagodarq ti MNOGO