PDA

View Full Version : Задачи по геометрияGuBs
02-12-2009, 12:59
В окръжност к с център 0 е вписан триъгълник АВС с ъгъл АСВ=60 градуса.Ъглополовящата на ъгъл АСВ пресича к в точка Р.Докажете че четириъгълникът АОВР е ромб.


В окръжност к с център О е вписан триъгълникът АВС.Ъглополовящата на ъгъл АСВ пресича к в точка Р.Намерете ъгъл АСВ ако четириъгълникът АОВР е ромб
Отговор 60 градуса

Даден е триъгълник АВС.Ъглополовящите на външния и вътрешния ъгъл при върха С пресичат описаната около триъгълника окръжност в точки Р и Q.Докажете че РQ е диаметър