PDA

View Full Version : превод на английски...Waster
03-19-2009, 13:29
ако може някой да ми преведе текста.
Футболният фен на “Локовмотив” - Пловдив, Иван Велков бе осъден общо на три години затвор от магистратите в Сандански. Грешите, ако смятате, че той е убил някой по особено брутален начин. Не е и сгазил никой с джипа си. Не е педофил, а и за негово “нещастие” не е от някое малцинство. Иван Велков е съвсем обикновен българин, който се интересува от футбол и е готов да пропътува стотици километри, за да гледа любимия си отбор. Вероятно и като повечето футболни фенове обича родината си. Престъплението му? Иван Велков бе признат за виновен по обвинение за едро хулиганство, извършено на 17-ти май в Сандански, след кървавия сблъсък между полицаи и развилнели се фенове на “Локомотив” и ЦСКА. Това прочетохме в казионните медии. Колко кървав беше сблъсъка обаче? Малцина вече могат да си спомнят със сигурност. Дали имаше и една счупена глава? Никой не може да каже. Може ли при сблъсък между две големи групи някой да твърди със сигурност, кой точно е виновен и кой не? Съмняваме се. Въпреки това присъдата срещу Велков по член 325 от Наказателния кодекс е точно две години затвор. След половингодишно умуване съда обаче решава, че той ще лежи и още една година допълнително за предходно престъпление от общ характер, коментира едва ли не с гордост председателят на съда в Сандански Димитър Узунов. Да, поредният жалък магистрат у нас е горд с подвига си. Други такива подвизи са делата срещу български граничар, който защити границите на отечеството си, както и обвинението срещу полицай, който имаше “наглостта” да изпълни служебния си дълг и да спре шайка пияни мангали, които искаха да запалят националния флаг. Нека не забравяме и десетките пенсионери, които съда у нас осъди през последните години, защото имаха дързостта да защитят домовете и дворовете си от набезите на мургавите крадци. Какъв контраст нали? За участие в инцидент и вина, която даже не може да бъде пряко доказана отиваш да лежиш три години, а ако си цигански рецидивист с десетки висящи дела, тогава спокойно може да си седиш навън и ако някоя вечер ти хрумне да изнасилиш някоя старица, чак тогава може и да влезнеш в затвора. Най-често обаче това не става. Ако си българин, нормален и недай си боже футболен фен, при това патриот, тогава обаче не чакай милост.

cherinka
03-19-2009, 20:13
Утре по обяд. :booooomb:
Ще се консултирам с госпожата по английски, че мен нещо не ме бива. Има изрази, които и напредстава си нямам как са на английски. :(

1n5ub0rd1na73
03-19-2009, 21:26
'The Lokomotiv Plovdiv football fan – Ivan Velkov – was sentenced by the magistrates in Sandanski to spend three years in jail. You are wrong if you think he killed someone brutally. He didn’t run over anyone with his jeep, either. He is not a pedofile; and ‘unlucky’ for him, he doesn’t come from a minority. Ivan Velkov is a normal Bulgarian who is interested in football and is ready to travel hundreds of kilometers to watch his favourite team. Like most football fans, he, too, loves his country. His crime? Ivan Velkov was found guilty of heavy rowdyism, committed on May 17th in Sandanski after the gory clash between policemen and rampant Lokomotiv and CSKA fans. This is what we read in the media. But how bloody was the clash in reality? Only few can recall for sure now. Was there a broken head as well? No one can say. When two big groups of men collide with one another, could one positively assert whose fault it is? I doubt it. Even though, the sentence for Velkov, according to article 325 of the Bulgarian Criminal Code, is exactly two years behind bars. But after six months of speculation, the court ‘decided that he is to stay for another year in prison for a previous common law offence,’ comments complacently the chairman of court in Sandanski – Dimitar Uzunov. Yes, yet another pathetic magistrate in Bulgaria who is proud of his feat. Such other feats are the lawsuits against a Bulgarian custom-house officer who protected the border of his homeland as well as the accusation against a police officer who has had the ‘insolence’ to do his duty and stop a gang of inebriated gypsies who wanted to set the national tricolour ablaze. Let’s not forget the dozens of pensioners who were convicted the recent years of having had the impudence to protect their homes and yards from dark thieves attempting to disrupt their peace. What a contrast, right? For having been involved in an accident which cannot even be directly proven, you go to jail for three years; and if you are a gipsy recidivist with plenty of pending lawsuits, then you can freely sit outside and, all of a sudden, you decide to rape an old lady and only then can you go to prison. This, however, does not happen very often. But if you are a normal Bulgarian citizen and, God forbid, a football fan, a patriotic one, then expect no mercy whatsoever.'