PDA

View Full Version : еко конкурсkot7
03-20-2009, 05:47
ОЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
Градски Ученически Парламент
Еко – Клуб “ Зора “ към Общински Младежки Дом
Скаутски Клуб “Мадарски конник “ при
Общински Младежки Дом

О Г А Н И З И Р А Т

Регионален Конкурс
за деца и младежи на тема :
“ Как да дарим на Земята по – дълъг живот “


В раздели : Научно – публицистична разработка, Есе , Рисунка, Макет , Фотос ,Пано
По идея на: Градски Ученически Парламент, Еко – клуб
“ Зора “ към Общински Младежки Дом , Скаутски клуб
“ Мадарски конник “ при Общински Младежки Дом

Конкурсът ще бъде обявен месец предварително в град Шумен и региона в две възрастови групи :
1. Възрастова група – до 14 години
2.Възрастова група – до 25 години

Заключителният етап ще се проведе на 26 март 2009 г. в Концертна зала на Младежки Дом – гр. Шумен

Конкурсът е посветен на 22 Март – Световен Ден на Водата и
22 Април – Международен Дена на Земята

Жури на Конкурса - преподаватели и научни работници от
ШУ “ Константин Преславски “ , журналисти

Най – добрите разработки ще се представят на Национален конкурс и ще бъдат публикувани в медиите

Награден фонд – парични и предметни награди до ІІІ място

Краен срок за предаване на експонатите 24 Март 2009 г. , в Младежки Дом на ІІІ етаж , стая Организатори , Телефон за информация : 054 / 800 309