PDA

View Full Version : Текст За превод МОЛЯ ВИ!adrenalinkavt
04-16-2009, 12:51
моля ви някой да преведе този текст на английски :( за утре ми е


За да се подобри обучението по английски език на учениците са нужни доста средства.
Първо-самата обстановка да предразполага за обучение. Самите учители преподават по забавно и интересно . Да гледаме английски филми или да слушаме любими английски песни и да ги превеждаме.
Добро предложение ми се струва и да си пишем писма с други ученици от различни страни. Така ще можем да обменим забавна и интересна информация и да научим нови неща за английския език
Много важна е и работата с компютри , защотото без тях днес живота ни е почти безмислен

благодаря ви предварително

manqka94
04-16-2009, 14:44
To improve the teaching of English language students need a lot resources.
First, setting itself predisposes to training. Themselves teachers teach in fun and interesting. To watch English movies or listen to favorite songs and translate to English.
Good proposal and seems to write letters to other students from different countries. So we will be able to share fun and interesting information and to learn new things about English
Very important is a work with computers because without them our lives today is almost useless.

Аз толкова можах.Ако има грешки моля някой да го редактира,но мисля че нямам грешки :).

adrenalinkavt
04-16-2009, 17:20
БЛАГОДАРЯ ТИ :) :) :) :) :) :) :-)