PDA

View Full Version : Помощ по английски езикpinkigirl
04-27-2009, 13:41
Започна пролетно почистване на Стара Загора

Пролетно почистване на Стара Загора започна в събота , 25 април . Инициятивата е на Община Стара Загора и ,,Нелсен чистота'' ООД , които осигуриха допълнителна техника и контейнери, извозване на отпадъци. Общинската управа бе сред наи-активните участници в кампанията. Заедно с заместника си Велизар Балабанов и секретаря на общината Николина Горова тои сложи ръкавиците и се зае с хигиенизиране на Античния форум. Осигорили сме добра възможност за почистване на всички квартали.


плс трябва ми спешно преведено на английски :-) :) :)

harry777
04-27-2009, 16:44
Spring cleaning has started in Stara Zagora

Spring cleaning has started in Stara Zagora Saturday, April 25. Initiative of the Municipality of Stara Zagora and, Nels purity''Ltd., which provided additional equipment and containers, removal of waste. Municipal government was among the most active participants in the campaign. Together with his deputy Velizar Balabanov and secretary of the municipality Nikolina Gorova he put gloves and began with cleaning of the ancient forum. Provide we have a good opportunity to clean all areas.