PDA

View Full Version : Помощ по химия за 10 клас :((S) AINT
05-02-2009, 10:10
Моля ви помогнете ми за следните задачи :( Мерси предварително!

1зад.
Определете кои от означените реакции са възможни, довършете уравненията и означете окислител и редуктор!
( тези числа са долен индекс! )

.а) Ba + NiCL2--->
.б) Mg + HNO3 --->
.в) Sn + Mg(NO3) 2 --->
.г) K + CrCl3 --->

2зад.
Изравнете уравнението на окисл.редукционния процес:
S + HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O

3зад.
Изразете електролизата от ZnSO4 и Kl

(S) AINT
05-03-2009, 11:48
:-o

chemist9009
05-03-2009, 15:07
1.а)Ba + NiCl2->BaCl2 + Ni
редуктор:Ba - 2 e- ->Ba 2+(индексът е горе)
окислител Ni 2+ +2 e- ->Ni
б) Mg + 2HNO3->Mg(NO3)2 + H2
ред:Mg -2e- -> Mg 2+
окисл:2H+ +2e- ->2H->H2
в) невъзможно
г) 3К + CrCl3-> 3KCl + Cr
ред:3K - 3e- -> 3K+
окисл:Cr 3+ +3e- -> 3Cr
2. S + 6HNO3->H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
S- 6e- ->S +6
N +5 +1e- ->N +4 (индексите са отгоре)
3.K-(катод):Zn +2 + 2e- ->Zn
А+(анод):2I- - 2e- ->2I->I2
в разтвора остават K+ и SO4 йони

(S) AINT
05-06-2009, 10:19
Благодаря много!!!!!!! :)