PDA

View Full Version : Синтактичен анализDollyBoo
06-02-2009, 15:19
Искам: ппредлог,сказуемо,допърнен ие,определение и имаше още едно ама не помня... Значи как се определят и как се подчертават

И Благодаря Предварително!!

MadeOfWater
06-03-2009, 05:50
предлог или подлог?
подлог-Кой върши действието? ________
сказуемо-Какво прави?
_____________________
_____________________
определение-Как/По какъв начин? ~~~~~~~~
допълнение-Какво?
_________________
_______/__________ :razz:

обстоятелствено пояснение -Как?Къде?Кога?
___________________
________/_/_________ :razz:

monik23
02-02-2010, 16:17
подлог - открива се с въпросите: кой? коя? кое? кои? или кой върши деисвието? подчертава се с една права линия (_________)

сказуемо - открва се с въпроса: какво прави? подчертава се с две прави линии

определение - пояснява съществително име в изречението, открива се с въпросите: какъв? каква? какво? какви? чий? чия? чие? чии? зададени към думата която пояснява
видове: съгласувано - стои пред определяемото и се съгласува по род и число с него
несъгласувано - стои след определяемото и не се съгласува по род и число с него, най често се изразява със съществително име, кратки форми на притежателни и възвратнопритежателни местоимения и се свързва с определяемото чрез предлог
сказуемно - пояснява подлога или допълнението посредством сказуемото , отговаря на въпросите: какъв? каква? какво? какви? зададени към поясняваната дума чрез сказуемото. подчертава се с една права линия и една вълнообразна линия

допълнение - пояснява сказуемото в изречението, открива се с въпросите: кого? какво? до кого? до какво? с кого? с какво? и т.н. зададени към сказуемото в изречението. подчертава се с две прави линии и една пресечена

обстоятелствено пояснение - пояснява сказуемото от кям време, място, начин, количество и т.н. отговаря на въпросите: кога? къде? как? защо? поради каква причина? с каква цел? колко? и т.н. подчертава се с две прави линии и две пресечени

приложение - пояснява част на изречението изразена със съществително име отговаря на въпродите кой? какъв? зададени към определяемото подчертава се с две вълнообразни линии

например: писателя родолюбец, родолюбец е приложение
чичо никола чичо е приложение
архитект петров архитект е приложение
река янтра река е приложение
връх мусала връх е приложениеижан
иван мравката мравката е приложение и т.н.

Freestyller
09-25-2012, 20:24
@monik23 Много благодаря :) бях го закъсал по български и без тебе не знам какво щях да правя :D

Valka16
11-11-2012, 11:46
monik23 мерси много. Без теп незнам какво щях да правя.