PDA

View Full Version : Доклад за Сахара СПЕШНО!galenata
06-02-2009, 17:34
Моля Ви някой ако има някакви материали,много е важно,тряабва ми за утре!За история на Сахара,растителност,всичко най-важно

deadfish
06-02-2009, 17:38
Сахара е най-голямата пустиня на нашета планета. Тя се простира от бреговете на Атлантическия океан на запад до Червено море на изток и брегове на Средиземно море на север до Судан на юг.
Огромна пустинна земя, която е днес, макар и много по-малко, кара всеки пътник да се замисли, преди да навлезе в нея.
Погледната дори на карта, тази област поразява със своята големина. Тя заема площ около 8,5 млн. кв. км – територия, голяма почти колкото Европа. Погрешно е да се смята, че Сахара представлява непрекъсната равнина, заета от пясъчни дюни, тъй като само 1/6 част от нея е покрита с пясък. Значителна част от нейната територия е платовидна земя с височина около 300-400 м, над която се издигат величествени планини. Само една малка част от Сахара на юг от Средиземно море е низина, осеяна с падини и малки солени езера. В централната част на пустинята се издигат високите планински масиви Ахагар, Тибести и др. Най-високият връх на Тибести е Еми Куси – 3 145 м – близо с 500 м по-висок от първенеца на нашата Рила – връх Мусала. Самият връх е конус на изгаснал вулкан, чийто кратер достига 12 км в диаметър. Характерни за планините и платата на Сахара са тяхната силна нарязаност и множеството дълбоки суходолия, подножията на които са припокрити от изобилен изветрителен насип. В пустинята има богати залежи от нефт, земен газ, черни въглища, руди и каменна сол. Новите открития на полезни изкопаеми привличат повече хора и в най-отдалечените места на Сахара.
Освен камилските кервани, които бродят по най-трудните пътища, пустинята на места е кръстосана и от асфалтирани шосета, по които се движат леки коли и камиони. През някои части на Сахара са прокарани жп линии, по които се движат дизелови влакове. Небесните простори се огласят от самолети и вертолети.
Откритите полезни изкопаеми все още принадлежат на чужди монополи, компании и местни капиталисти. Бедното население – араби, бербери и други, са наемни работници с малки, нищожни надници. С непосилния си труд те създават условия за разкошен живот на своите господари, а те живеят в колиби и гладуват.
В недалечното геоложко минало Сахара е била обилно напоявана от дъждовете. През нея са текли големи реки, коритата на които днес съществуват като суходолия, наречени „уеди”. Те завършват в падини с различни размери и дълбочина, които при случаен дъжд се запълват с вода и след изпарението и се покриват с разни соли. Някои от падините са по-ниско от морското ниво и в тях се образуват солени тресавища. Дъжд вали обикновено на няколко години един път. Пустинният изглед на Сахара се дължи на сухите ветрове – пасати. През деня температурите достигат 50

galenata
06-02-2009, 17:47
Мерси много !!!! Супер благодарна съм :grin: :grin: :grin:

deadfish
06-02-2009, 18:07
:smt001 :smt006