PDA

View Full Version : Задачи от комбинаторика помощ...edisozcan
06-10-2009, 16:26
докажете тъждествата:
2 2 2
1)Cn +Cn+1=n
3 3
2)Cn+1-Cn=1/2n(n-1)
1 2 3 n-1 n-1 n n
3)1-Cn+Cn-Cn+...+(-1) Cn +(-1) Cn =0