PDA

View Full Version : Геометрия...GoaSyndrome
06-22-2009, 18:17
Ако някой може да реши следните две задачки по геометрия ще съм много благодарна :-)
1.Върху окръжност с център т.О са дадеи точки A,B,C,D.Мерките на малките дъги AB,BC,CD и DA се отнасят така както 2:3:5:8.Намерете:а) Ъглите на триъгълник ABC б)<BOC в)Ако ACxBD=т.М,намерете <DMC
2.Периметърът на триъгълника с върхове средите на страните на даден триъгълник е 24см.Намерете периметъра на дадения триъгълник.