PDA

View Full Version : [HELP] Eдин лек Translation :)rehab
10-18-2009, 09:47
Здравеайте :) За пореден път имам нужда от помощ :D Този път с малко по-сложничко нещооо...Моля Ви помагайте превода ми трябва до днес следобед.Текста е от Властелинът на пръстените и незнам дали ще успея да си го преведа като хората.Още веднъж Ви благодаря!

As the third stage of their day's march drew on and afternoon waned the forest opened out,and the trees became larger and more scattered.Great ilexes(a king of oak) of huge girth stood dark and solemn in wide glades with here and there among them hoary ash-trees,and giant oaks just putting out their brown green buds.about them lay long lands of green grass dapped with celandine (a small,yellow wildflower) and anemones,white and blue,now folded for sleep; and there acres populous with the leaves of woodland hyancinths;already their sleek bell-stems were thrusting though the mould. No living creature,beast or bird,was to be seen,but in those open places Gollum grew afraid,and they walked now with caution,flitting from one long shadow to another.
Light was fading fast when they came to the forest end.There they sat under an old gnarled oak that sent it roots twisting like snakes down to a steep crumbling bank.A deep dim valley lay before them.On its further side the woods gathered again,blue and grey under the sullen evening,and marched on southwards.To the right the mountains of Gonder glowed,remote in the west,under a fire-flecked sky.To the left lay darkness:the towering walls of Mordor; and out of that darkness the long valley came falling steeply in an ever-widening trough towards the Anduin.At its bottom ran a hurrying stream: Frodo could hear its stony voice coming up through the silence; and beside it on the hither side a road went winding down like a pale ribbon, down into chill grey mists that no gleam of sunset touched.There it seemed to Frodo that he descried far off,floating as it were on a shadowy sea,the high dim tops and broken pinnacles of old towers forlorn and dark.

1n5ub0rd1na73
10-18-2009, 11:06
Здравей,

"С търкулването на следобеда и напредването на третата фаза на дневния им поход, гората оредя и дърветата станаха по-големи. Столетни зелени дъбове стояха навъсени в ширестите поляни, разперили напъпили клони, като тук-там се мяркаха побелели ясени. Между тях се зеленееше тревният килим, покрит с жълтеничета, дорде поглед стига. Сгушили се бяха анемоните, бели и сини, готови за сън, а цветовете на горския зюмбюл бяха пръснати по цялата ливада, пригладени камбанки едва се подаваха изпод пръстта. Нищо живо наоколо, звяр или птица, нямаше, но в тия местности Голъм тръпнеше и крачеха вече предпазливо, подминавайки силует след силует.
Светлината чезнеше бързо, когато прекрачиха края на гората. Там поседнаха под един чворест дъб, виещ корените си като змии, стигащи чак до ронещия се рид. Мъглива и стръмна долина се разгърна под тях. На другия й край дърветата, сиво-сини, отново се сливаха под сянката на тъмнината и продължаваха на юг. Далече отдясно на запад планините на Гондар блестяха под огненото небе. Отляво спеше мракът: извисяващите се крепостни валове на Мордор; вън от пределите на мрака долината се спускаше остро към широкото корито на Андуин. На дъното й препускаше стремглаво течение: тътнещият й стон раздираше тишината и Фродо го чуваше; до нея, от отсамната й страна, се виеше път, като панделка, който се губеше в студената мъгла, непогалена от залеза. На Фродо му се струваше, че там някъде съзира слабите очертания на високите върхове и старите порутени кули, окаяни и черни, сякаш плаващи върху призрачен облак."

Успех,

Ski