PDA

View Full Version : Confession (Признание)HardGirl666
11-13-2009, 22:48
Просто имах нужда да се оттърва от тези чувства и да споделя с някого :) Написах го на английски и на български

Confession

I opened my heart for you .
I have never done this before.
At first it was like a sweet dream.
But then it became a beautiful nightmare.
You went too hard to me.
Why did I deserve this ?
What did I do wrong?
I loved you so much..
And I felt like I was used,I felt like a toy.
I was useless for you now.
You didn`t care at all.
Didn`t you love me all that time ?
And it hurts .. it hurts so much..
Because I just can`t stop loving you
But you didn`t like to see it anymore.
You left me helpless..
You left me crying and you watched me crawling
Crawling and begging you to come back
I couldn`t take it
But know it seems pointless
Why should I be nice and care for you ?
You left me there not even blinking..
Now I see the truth..
Everything was lies and delusion.
So I end this before it gets even worsе.
''I love You'' those words sound so strong.
It used to be bright and clean between us..
But now it all faded away
''I love You'' those words don`t sound in my heart anymore..
I`m sorry but it was your fault..
And I hate it .. I hate it that it`s so hard
And that you could hurt me so much..
I know everything that you did,because you did it to me.
God I wish that I wish you didn`t
But you know .. I can`t...

Признание

Отворих сърцето си за теб.
Никога не бях правила това преди.
Първоначално беше като един сладък сън.
Но после се превърна в красив кошмар.
Ти се държа твърде грубо със мен.
Защо заслужих това?
Нещо грешно ли направих?
Обичах те толкова много..
И се чувствах толкова използвана,като играчка.
Бях безполезна за теб сега.
На теб изобщо не ти пукаше.
Не ме ли обичаше през всичкото това време?
И боли..боли толкова много
Защото аз не мога просто да спра да те обичам
Но ти не искаше да виждаш това повече..
Остави ме безпомощна
Остави ме да плача и ме гледаше как се влача..
Влачейки се и молейки се да се върнеш при мен отново..
Не можех да го понеса
Но сега изглежда безсмислено.
Защо да съм мила и да ми пука за теб?
Ти ме остави дори без да мигнеш..
Сега виждам истината..
Всичко е било лъжа и заблуда
Затова ще приключа това преди да е станало по-зле
''Обичам Те'' тези думи звучат толкова силно.
Трябваше пътят за нас да бъде светъл и чист..
Но сега всичко загасна..
''Обичам Те'' тези думи не звучат повече в моето сърце.
Съжалявам,но вината беше твоя.
И мразя това,мразя го,защото е толкова трудно..
И че успя да ме нараниш толкова много..
Знам всичко което си направил,защото го направи и на мен.
Боже искаше ми се да не исках и ти да изпиташ същото..
Но знаеш.. не мога
[/b]