PDA

View Full Version : Организация на Обединените НационалистиVesk0u
12-04-2009, 20:49
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
http://img32.imageshack.us/img32/1980/movefont.jpg
Политическа партия “Организация на Обединените Националисти” (за краткост ООН) е партия – обединител на националистите в Р България, водени от идеята “Добро е това, което е добро за България”.
ПП” Организация на Обединените Националисти” ще работи с всички български партии на основата на конструктивно съзидателно сътрудничество за просперитета на Р България, спазвайки следните принципи :

… “За отечеството работим, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и все да си вървим наедно, ако ще бъдем хора!...В.Левски
България е еднонационална, монолитна държава, неподлежаща на разделяне по нито един от следните принципи: верски, етнически, културен. Различието по произход или вяра не може да се поставя над националната принадлежност.
Официалният език в България е българският и в националните медии, издържани от държавния бюджет, не може да има емисии на друг език.
Строги санкции за ругателство с български национални светини и хули срещу България.
Здравето, социалната сигурност, образованието, духовният и материалният просперитет на българската нация са приоритет номер едно за държавната власт.
Изграждане на Енергийна независимост
Българският бизнес, независимо държавен или частен, се подпомага от държавата във и извън границите й. Отваряне на икономиката към Световните пазари за преодоляване на финансовата криза.
Всеки български инвеститор, предприемач и производител е с предимство пред чуждестранния до изравняването на стандарта ни на живот със средноевропейския..
Данъците и доходите в България да бъдат съобразени с възможностите и нуждите на българското население
Бюджетът е в полза на българските граждани.
Приватизационните сделки подлежат на ревизия .
Програма за преодоляване на демографския срив.
Референдуми по всички важни въпроси.
Българската земеделска земя не се продава на чужденци при никакви условия.
Отмяна на договора за затваряне на АЕЦ Козлодуй .
Разследване на криминално забогателите и всички сделки с участие на политици, както и сделките по външния дълг.
Конфискуване на незаконно придобитото имущество и създаване на фонд за безплатно медицинско обслужване с конфискуваното.
Законово въвеждане на минимална цена на труда - почасово заплащане, отговарящо на средноевропейското.
“Добро е това, което е добро за България”
…трябва на всеки работник български: да даваме таквоз предначертание и тогава работата ни ще свети и Българско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа.” - В.Левски
Настоящата Учредителна декларация на ПП „Организация на Обединените Националисти ”-ООН е приета на 22.09.2009 г. гр.Сливен от Инициативният комитет. Открива се подписка за набиране на членове-учредители.
За контакт: 0889 714 666 e-mail: oon.bg@abv.bg http://oon-bg.blogspot.comНе съм член или симпатизант на партията. Сложих тази тема с чиста новинарска/информативна цел. Какво мислите за партията? Според мен е поредният въздух под налягане, но както казват руснаците: "поживьом, повидим"