PDA

View Full Version : se[man]ticssemantics
12-22-2009, 19:13
Който има желание, може да метне едно око на моя блог (http://gadabout-semantics.blogspot.com/).

'Ептен никой май не го чете, та малко популяризирам напоследък насам-натам. И не щото ми е много важно да има публика, ама просто си губи смисъла, ако съвсем никой не чете написаното.