PDA

View Full Version : Задачи по физика 9 класportokalka1994
01-03-2010, 16:22
Имам проблем с тези задачи и ако някой може да помогне ще съм много благодарна :) и съжалявам, че има грешки :-D

1 Когато се намира на височина h, тяло има потенциална енергия 100Й.
а/ колко е потенциалната енергия на тялото на височина 3h
б/ колко е работата на силата на тежестта при преместване на тялото от височина h на височина 3h?
2снаряд с маса м е изстрелян от земната пов1рхност с начална скорост В0 - нълево и попада с1с скорост V=2V0/5 в цел, която s16to се намира в1рхй земната пов1рхност. Определете работата на силата на с1противление на в1здъха по време на движението на снаряда.
3Тяло, което е пуснато да пада свободно без начална скорост от височина h, достига земната пов1рхност с1с скорост В. С1противлението на в1здъха се пренебрегва. Определете височината h, като използвате закона за запазване на механична енергия.
чТяло е хв1рлено вертикално нагоре с начална скорост В0. На каква височина h скоростта на тялото е V=V0/2? С1противлението на в1здъха се пренебрегва.
5От покрива на сграда е хв1рлена топка с начална скорост В0, която достига до земната пов1рхност с1с скорорст V=3V0. С1противлението на в1здъха се пренебрегва. От каква височина h е хв1рлена топката? Зависи ли решението на задаата от траекторията, по която се движи топката?
щЯло е хв1рлено вертикално nadoly с начална скорост В0. Как1в п1т трябва да измине тялото, за да нарасне скоростта му 2 п1ти? С1противлението на в1здъха се пренебрегва.
7Махало е отклонено в хоризонтално положение и е освободено без начална скорост. Колко е д1лжината Л на махалото, ако топчето му преминава през равновесното положение с1с скорост V=4m/с?

Мерси предварително :)