PDA

View Full Version : ПОМОЩ ТЕМА ПО ЛИТ. ЗА ВТОРНИКrandomperson
01-04-2010, 21:23
Трябват ми следните теми:

"Проблема на самотата в поезията на Ботев"

или

"Мотивът за песента в поезията на Ботев"