PDA

View Full Version : Спешно ми трябват 2 есета !addadad
01-05-2010, 14:18
1 - "Демократична държава ли е България"

2 - "Едноличен търговец-същност,регистри"

crazygirl13
01-05-2010, 20:27
Това става ли?

4- Смятате ли, че България е демократична държава?

Конституцията определя България като парламентарна република.
Следователно в контекста на държавното управление, България е
демократична страна.

По дефиниция, демокрацията е принцип на вземане на решения, при който
се зачитат равни права на всички личности. В демократичните държави
обикновените граждани могат да участват във вземането на решения, за
разлика от монархията или диктатурата. В днешно време почти всички
държави претендират да бъдат демократични.

Някои от по-важните характеристики на съвременната демокрация са:

народовластие

свободни и честни избори (гражданите избират държавната власт)

общовалидно право на гласуване

свобода на словото

свободна на сдруженията и др.

Съществуват два вида демокрация като държавно управление:

1) пряка демокрация – извършва се чрез референдум

2) непряка демокрация – република или парламентарна монархия.

В България се практикува непряка демокрация като форма на управление на
държавно ниво: страната е република, с избираеми институции като
парламент, президент. Казваме, че имаме „представителна демокрация” като
вариант на системата, защото хората избират политици, които да
представляват интересите им я се създаде и постепенно се утвърди нейната стабилизираща политическа
роля. Независимо от трудностите можем да кажем, че у нас има политическа
стабилност, в основата на който стои диалога между българските
институции.

Важно е да се отбележи, че в България се спазват човешките права и
върховенството на закона, няма ограничения за партийния плурализъм
(многообразие от политически партии и сдружения) или за свободата на
пресата. Мирното съжителство между различни етнически групи дава повод
да се говори в цяла Европа за българския етнополитически модел – модел
на етническа и религиозна толерантност. Различните религиозни групи са
представени в държавното управление, в различните институции. И ако имат
проблеми, те не са етнически или религиозни, а – социални или
икономически.

България става член на НАТО през април 2004 г. и работи активно за
стабилността в Европа, и в частност стабилността на региона и съседите
ни. Подобряването на икономическото състояние, развитието на пазарна
икономика и демократичните промени в обществото доведоха и до приемане
на страната в Европейския съюз от януари 2007 г.

Ако до 1989 г. България беше представяна като един от най-ревнстните
поддръжници на блоковото противопоставяне Изток-Запад, днес със
сигурност можем да твърдим, че България успя да изгради своя
демократичен образ пред Европа и света.

addadad
01-06-2010, 12:42
ами незнам надявам се да свърши работа :) мерси все пак :P)