PDA

View Full Version : Илиада-увод СПЕШНОemokamata
01-05-2010, 18:59
Спешно ми трябва нещо като общ увод за Илиада!!!!!!
Мерси предварително. :)

crazygirl13
01-05-2010, 19:53
Според древните "Илиада" е младенческото дело на Омир. Понеже нейният свят действително изглежда по-архаичен, тази теза се възприема и от някои съвременни учени. Както показва името, широката тема на "Илиада" е съдбата на град Илион. Но епопеята не предава всички събития на десетгодишната война при Троя, а само това, което се случва в петдесет и един ден в последната десета година (според други изчисления дните са петдесет или четиридесет и девет).
Този факт има навярно художествено основание. Още Аристотел забелязва в двадесет и трета глава на "Поетиката":"... и тук Омир в сравнение с други поети би изглеждал божествен, тъй като дори войната, която има начало и край, не се заел да изобрази изцяло. В противен случай фабулата щеше да бъде много голяма и необозрима... Омир обаче е взел една част от събитията и си служи с много техни епизоди..."[1]
Според Аристотел първата заслуга на поета е, че описвайки Троянската война, той стеснява с избор на някакъв момент нейните граници; втората заслуга - че Омировият разказ за подвизите на много герои, за делата на народната маса, в "Илиада" е подчинен на единно действие. След тия две забележки очакваме извод в какво точно се изразява тематичната единност на произведението. За съжаление, Аристотел не довършва наблюдението си върху художествената структура на "Илиада" и въпросът, който у него остава открит, продължава да се дискутира и до днес. Изясняването му е свързано с не малка трудност. Тъй като не познаваме литературни текстове преди Омир, можем да работим единствено с догадки за това какъв изходен материал от художествени произведения и вече готови теми е използвал поетът, за да достигне до своята оригинална сюжетна концепция.

emokamata
01-05-2010, 20:42
мерси много :)