PDA

View Full Version : физика-задачкиvow
01-07-2010, 13:05
1.Медицинска сестра натиска буталото на спринцовка и то действа на течността със сила F = 4 N. Колко е налягането ако на течността в спринцовката, ако площта на буталото е S= 2кв.см.

На малкото бутало на хидравличната машина от фиг 3. действа сила F1 = 150N . Отношението на площите на двете бутала е S2/S1 = 100
Определете

а) силата F2 с която течността действа на голямото бутало
б) височината h2 на която ще се издигне голямото бутало когато малкото бутало измине разстояние h1= 200cm

8 клас съм учебника по физика урока налягане


издателство булвест, знам че може да се каже че искам да ми решите тези но ми е мн трудно втората
първата не мн но втората ако може мс предварително,който ми помогне ще му бъда благоарна мн мн

0nem0retIme
01-07-2010, 21:45
Еми,за първата задача : налягането ти е равно на силата върху пътя,т.е. 4 делено на 2 и би трябвало да се получи 2.

За втората задача не мога да ти помогна,нещо ме затрудни.

Chacho
01-10-2010, 03:46
За втора задача е нужен чертежа (фиг.3).

Налягането е равно на силата върху площта, не пътя.