PDA

View Full Version : ПомагалоKrew
01-10-2010, 17:13
Някой може ли да ми свали този документ че нямам абонамент http://download.pomagalo.com/178625/formuli+po+fizika+za+8+klas/ Мерси предварително

crazygirl13
01-10-2010, 18:29
Формулите по физика (8 клас)

Тук са всички формули по физика за 8 клас:

1. Равноускорително движение:

- V=V0+a.t

- a=(V-V0)/t

- S=V0.t + (a.t2)/2

- S=(V2-V02)/2a

2. Равнозакъснително движение:

- V=V0-a.t

- tсп=V0/a

- S=V0.t - (a.t2)/2

- Sсп=V02/2a

3. Равноускорително движение без начална скорост:

- V=a.t

- S=(a.t2)/2

- S=V2/2a

4. Свободно падане:

- V=g.t

- S=h+(g.t2)/2

- V=V0-g.t

- S=V0.t – (g.T2)/2

- tизд=V0/g

- hmax=V02/2g

5. Сили и принципи на механиката:

- F=m.a

- a=F/m

- F1,2=-F2,1

6. Механична работа и енергия:

- A=F.S

- P=A/t

- A’=p.V

- A=-p.V

- A’=-A

(само равномерно праволинейно движение): P=F.V

- G=m.g

- Ek=(m.V2)/2

- En=m.g.H

- Em=Ek+En

- Em=A външни сили

- Ем1=Ем2=(m.V12)/2 + (m.g.h1) = (m.V22) + (m.g.h2)

7. Топлинни тела:

- Q=I2.R.t

- Q=c.m.(tкрайна-tначална)

- T=t+273,15

- Q=m.q (q-СТ на горене)

- Q=m.r (r-СТ на парообразуване)

- Q=m.? (?-СТ на топене)

- U=Ek+En (на градивните частици)

- U=A+Q

КПД: ?=A’/Q1=1-(Q2/Q1)

Еф. на хладилник: ?=Q2/A

8. Процеси:

- t=const ; p.V=const (Бойл-Мариот)

- V=const ; p/t=const (Шарл)

- p=const ; V/t=const (Гей Люсак)

Космоса:

- A=Z+N

The END!

Формулите по физика (8 клас)

Тук са всички формули по физика за 8 клас:

1. Равноускорително движение:

- V=V0+a.t

- a=(V-V0)/t

- S=(V2-V02)/2a

2. Равнозакъснително движение:

- V=V0-a.t

- tсп=V0/a

- S=V0.t - (a.t2)/2

- Sсп=V02/2a

3. Равноускорително движение без начална скорост:

- V=a.t

- S=(a.t2)/2

- S=V2/2a

4. Свободно падане:

- V=g.t

- S=h+(g.t2)/2

- V=V0-g.t

- S=V0.t – (g.T2)/2

- tизд=V0/g

- hmax=V02/2g

5. Сили и принципи на механиката:

- F=m.a

- a=F/m

- F1,2=-F2,1

6. Механична работа и енергия:

- A=F.S

- P=A/t

- A’=p.V

- A=-p.V

- A’=-A

(само равномерно праволинейно движение): P=F.V

- G=m.g

- Ek=(m.V2)/2

- En=m.g.H

- Em=Ek+En

- Em=A външни сили

- Ем1=Ем2=(m.V12)/2 + (m.g.h1) = (m.V22) + (m.g.h2)

7. Топлинни тела:

- Q=I2.R.t

- Q=c.m.(tкрайна-tначална)

- T=t+273,15

- Q=m.q (q-СТ на горене)

- Q=m.r (r-СТ на парообразуване)

- Q=m.? (?-СТ на топене)

- U=Ek+En (на градивните частици)

- U=A+Q

КПД: ?=A’/Q1=1-(Q2/Q1)

Еф. на хладилник: ?=Q2/A

8. Процеси:

- t=const ; p.V=const (Бойл-Мариот)

- V=const ; p/t=const (Шарл)

- p=const ; V/t=const (Гей Люсак)

9. От Атома до Космоса:

- A=Z+N

The END!

Krew
01-12-2010, 18:50
Мерси много