PDA

View Full Version : Превод на един текстjarod
01-11-2010, 12:01
Имам следния текст на английски


One of the most interesting new developments to go on display at the important Internationale Funkausstellung (IFA) 2005 show which opens later today will be Philips demonstrating its developments with photonic textiles—fabrics that contain lighting systems and can therefore serve as displays. With the development of this new and unusual technology, Philips Research is pointing the way toward a new age in the long history of textiles. At first glance, objects such as clothing, towels, upholstery, and drapes would seem unlikely places on which to place intelligent and interactive systems. Yet these low-tech objects figure prominently in our lives. By integrating flexible arrays of multicolored light-emitting diodes (LEDs) into fabrics—and doing so without compromising the softness of the cloth—Philips Research is bringing these inert objects to life.

To meet the challenge of creating light-emitting cloth objects that retain their softness, Philips Research and textile institute TITV Greiz have developed an interconnecting substrate made entirely of cloth. Researchers from Philips have also created flexible and drapable substrates from plastics and films.

On these substrates, the researchers have placed passive matrices of compact RGB LED packages. The pixelated luminaires with relatively large distance between the RGB pixels have been embedded in such everyday objects as cushions, backpacks, and floor mats. Since the fabric material covering the miniature light sources naturally diffuses light, each pixel seems bigger than it actually is. The LEDs, therefore, remain small and unobtrusive, while the fabric retains its soft look and feel.


Може ли някой да ми го преведе на български език 8-[ ,
Благодаря предварително, ще черпя преводача ако е от Русе :smt006

1n5ub0rd1na73
01-11-2010, 13:03
"По-късно днес отваря врати значимата Международна радиоизлобжа (IFA) 2005, на която Филипс ще представи новите си разрабработки в областта на фотонния текстил. С помощта на вградени светлинни системи тъканите служат като екран. С развитието на тази нова и необикновена технология Филипс прокарва пътя към нова ера в дългогодишната история на текстила. На пръв поглед неща като облекла, кърпи, тапицерии и завеси не изглеждат подходящи за интерактивни системи. И все пак тези лоу-тек обекти заемат голяма част от ежедневието ни. Чрез втъкаване на гъвкави многоцветни светодиодни дисплеи (LED) в платовете, без да се нарушава тяхната мекота, Филипс Рисърч вдъхват живот на тези иначе сиви предмети.

За да отговорят на предизвикателството, от Филипс Рисърч и текстилния институт TITV Greiz са разработили втъкаващ се субстрат, изработен изцяло от плат. Изследователите от Филипс също са успели да създадат гъвкави субстрати от пластмаса и филми.

Върху субстратите учените поставят пасивни матрици от сбити RGB LED пакети. Така цялото осветително тяло се втъкава в обикновени предмети (възглавници, раници, изтривалки), като разстоянието между RGB пикселите е относително голямо. Тъй като тъканта, покриваща миниатюрните източници на светлина, разпръсква светлината, всеки пиксел изглежда по-голям, отколкото е. Ето защо светодиодите остават неосезами, а платът запазва мекотата си."

jarod
01-11-2010, 13:17
нямаш си и напредстава колко ми помогна :smt001 :smt023 :smt026