PDA

View Full Version : Историяkamelchety
01-13-2010, 18:25
Александър Батенберг от осанна към разпнато
1 . Обяснете ролята на Александър Батенберг в политическия живот в Б-я.
2.Сравнете приноса на историческата личност Александър Батенберг и последващи го монаси. Например
Фердинад, цар Борис 3-ти
3.Подгответе текст на историческият Александър Батенберг
4.Обяснете положителните и отрицателните черти от управлението на Александър Батенберг


Помогнете ми ... :(