PDA

View Full Version : Продавам отлични теми по Историяkambarev
01-14-2010, 14:45
Продвам пълен комплект теми по История на България за влизане във ВУЗ:
1.СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ.СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
2.БЪЛГАРСКОТО ХАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 9 ВЕК
3.ПОКРЪСТВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ
4.СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЛАВЯНСКАТА АЗБУКА И ПИСМЕНОСТ
5.ПОЛИТИЧЕСКО МОГЪЩЕСТВО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦАР СИМЕОН
6.ПОЛИТИЧЕСКИ УПАДЪК НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО(927-1018)
7.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
8.ПОЛИТИЧЕСКО МОГЪЩЕСТВО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
9.АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА 15-17ВЕК
10.БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И ЦЪРКВА 15-17 ВЕК
11.РАННО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
12.НАЧАЛО НА ОРГАНИЗИРАНА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА
13.БРЦК(БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ)
14.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ
15.ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
16.КУЛТУРНО И ПРОСВЕТНО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
17.ЦЪРКОВНОНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
18.ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ И ВЪОРЪЖЕНИ БОРБИ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СРЕДАТА НА 18ВЕК ДО КРИМСКАТА ВОЙНА
19.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА(1877-1879)
20.РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО ДО СЪЕДИНЕНИЕТО
21.СЪЕДИНЕНИЕТО 1885
22.УПРАВЛЕНИЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ(ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА 1886-1887)
23.БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКА ТРАКИЯ ДО 1903
24.БЪЛГАРИЯ НА ПРЕХОДА ОТ 19 КЪМ 20 ВЕК(1894-1903)
25.БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК(1903-1911)
26.БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 1912-1913
27.БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА(1914-1918)
28.СЛЕДВОЕННА КРИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА БЗНС(1918-1923)
29.БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Всичко е на хартия. Цена 60 лева.