PDA

View Full Version : малко помощ по физикаvow
01-18-2010, 15:56
1. Епруветката от фиг 5 (http://prikachi.com/files/1295929y.jpg) е напълнена с две несмесващи се течности с плътности "ро" и 3/4"ро"
Определете хидростатичното налягане в точките A и B

2. Едното коляно на U-видна тръба е запълнено с вода "ро"в = 1g/cm3), а другото - с неизвестна течност. Използвайте данните от фигура 6 (http://prikachi.com/files/1295886s.jpg)за да определите плътността на течността.

3. Дървено топче плава във вода. Колко е плътността на дървото, ако една четвърт от обема на топчето е над водата? Плътността на водата е 1000kg/m3

4. Като знаете показанията (http://prikachi.com/files/1295932y.jpg) на силомера преди и след потапянето на камъка във водата, определете

а) обема V на камъка;
б) плътността "ро"к на камъка
Плътността на водата е ро = 1000kg/m3

5. Цилиндър се потапя във вода, след това в спирт. Коя течност му действа с по-голяма изтласкваща сила? Защо?

6. Железен винт е потопен във вода . Плътността на желазото е 8g/cm3, а плътността на водата е 1g/cm3. Сравнете големините на двете сили, действащи на винта.