PDA

View Full Version : Извънредна тема: За Габитоmgxpower
01-31-2010, 18:14
Играчите застават така, че партньорите да се окажат един срещу друг.
Играта протича на четири етапа:
1. Раздаване. По посока обратна на часовника на всеки играч се раздават по 5 карти.
2.Наддаване. Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:

2.1. Игра в козов цвят.
Един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите (в низходящ ред) от козовия цвят е: J,9,A,10,K,Q,8,7, а в останалите цветове е: A,10,K,Q,J,9,8,7. Карта от козовия цвят бие всяка карта от друг цвят независимо от силата.


2.2. Игра "Без коз".
При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A,10,K,Q,J,9,8,7, независимо от цвета.


2.3. Игра "Всичко коз".
При тази игра всички цветове са козови, силата им е: J,9,A,10,K,Q,8,7. Отново няма доминиращ цвят.


Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. След като наддаването приключи, ако не е избран вариант на играта (всички са "пас") картите се събират и следващият подред раздава.


3. Разиграване.
Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "исканият" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.


3.1. Игра в козов цвят. В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз , може да изиграе произволна карта.


3.2.Игра "Без коз". Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.


3.3. Игра "Всичко коз". За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента.


4. Запис.
След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си. Всяка карта носи следните точки:

Козов цвят: 7 и 8:0; Q:3; K:4; 10:10; A:11; 9:14; J:20

Некозов цвят: 7, 8 и 9:0; J:2; Q:3; K:4; 10:10; A:11


След това към получените точки се прибавят точките от премии (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника, то играта се смята за "вкарана".
Когато игарата е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.


Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.


Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.


При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за валат).


При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за валат).


При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.


Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.


Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).


Премии
Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели за отбора си съответните точки:


Три поредни карти от един цвят терца 20

Четири поредни карти от един цвят кварта 50

Пет или повече поредни карти от един цвят квинта 100

Четири еднакви карти (10, Q, K, A) каре 100

Четири деветки каре 150

Четири валета (J) каре 200Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.


При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10.


Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.


Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.


Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят).


Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики".


Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.


Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (така нареченият "валат" или "капо") получава още 90 точки.

MaLty
01-31-2010, 18:19
И мислиш,че някой ще го прочете ? :lol:

evalongoriq
01-31-2010, 18:20
тва е мн дългоо бе душа :shock: ейй ся почвам да чета 8-) ии мерсии 8-)

mgxpower
01-31-2010, 18:20
Дълго не дълго обяснено е много добре за да го разбереш.

И няма проблем за теб винаги 8)

evalongoriq
01-31-2010, 18:21
абе аз ше си го копна някъде да си го имам,щотоо е доста дълго :lol:

KpucmuHa
01-31-2010, 19:07
кой не можел да играе ? :D

evalongoriq
01-31-2010, 19:08
кой не можел да играе ? :D
аз Кристино :lol:

uMnePaToPa
01-31-2010, 19:09
Незнам к'во е , що е... Аз не виждам малко ... :-o :-o

KpucmuHa
01-31-2010, 19:10
муахахха бива ли такова нещо :D :D

evalongoriq
01-31-2010, 19:11
епа никой не ме е научил :oops: :razz:

Fizz
01-31-2010, 20:28
:-o това ще го чета до утре :-D

NioTwift
01-31-2010, 20:31
:razz:

tWiLigHtgIrL
08-15-2011, 20:16
какви теми сме имали.. :shock:
ето за който не знае как да играе белот :lol:

Sunshinebabybyy
08-15-2011, 20:18
:lol:

Sunshinebabybyy
08-15-2011, 20:19
нио не съм го виждала тъй момче отдавна :oops:

insane7
08-15-2011, 20:20
и аз :oops:

иначе т'ва тря го прочета ама.. мързелът в мен напира :oops: 8-)

xPafx
08-15-2011, 20:21
ъпвате стари теми... искааам и аззз :D

tWiLigHtgIrL
08-15-2011, 20:22
Паф от скука..това правя :lol: