PDA

View Full Version : моля ви много е спешноооyonsaaa
02-21-2010, 00:12
значи по един проект от даскало отсъствах три седмици това са 12 часа геометрия ии вчера като пристигнах в дасакалото си ми казаха че ще правим кнотролно ааа не мога да наваксам и ми дадоха 20 задачи като знам че една от тях ще се падне.МНОГО ВИ МОЛЯ ЗА ПОМОЩ става дума за подобни т-ци
зад1.Ако страните на два т-ка са по две взаемво успоредни,докажете,че т-ците са подобни
зад2.Докажете,че два пароъгълни т-ка са подобни,ако:
а)са равнобедрени
б)остър ъгъл от единия т-к е равен на остър ъгъл от другия т-к
зад3.Докажете,че два равнобедрени т-ка са подобни,ако:
a)ъглите м/у бедрата им са равни
б)ъгъл при окновата на единия т-к е равен на ъгъл при основата на другия т-к
зад4.Докажете,че два равнобедрени т-ка са подобни,ако бедро и основата на другия т-к
зад5.Основите на 2 подобни т-ка са 21 и 6см,а височината на първия т-к е 7см.Намерете съответната височина на 2-рия т-к.
зад6.Два равнобедрени т-ка са подобни.Единият има бедро 8см и периметър 20см,а другия има перименър 15 см.Намерете:a)коефициента на подобност ии б)основите на 2-та т-ка
зад7.Страните на един т-к са 12 и 7см,а на друг 36 и 21.Ъглите,заключени м/у тях са равни.Подобни ли са т-ците
зад8.В т-к АВС,МN e средна отсечка(М пресича СА и N пресича СВ)Докажете,че т-кМNC е подобен на т-к АВС
зад9.Докажете,че отсечките,коита съединяват средите на страните на т-к,образуват т-к подобен на дадения

зад10.Права успоредна на страната АВ на т-к АВС пресича страните му АС И ВС съответно в точки М и N.Ако АВ.16 см,МN=5 см и разстоянието от върха С до страната АВ е 20 см. намерете разстоянието от върха С до отсечкана МN Eдна ГОЛ,МО ОГРОМНО МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Chacho
02-21-2010, 01:51
1) Нека триъгълниците са АВС и А1В1С1. Построяваме ги така, че точка В и точка А1 да съвпадат.

<САВ = <С1А1В1 (кръстни)

<АВС = <А1В1С1 (кръстни)
=>
Тръгълниците са подобни (не знам по кой признак се води).


2)
а) Отново триъг. са АВС и А1В1С1. <С и <С1 са по 90.

<А = <В = (180-90)/2 = 45
<А1 = <В1 = (180-90)/2 = 45

АВС и А1В1С1 имат по три съответно равни ъгли => са подобни.

б) Нека равните остри ъгли са х и са при А и А1.

<В = <В1 = 90-х

Отново три равни ъгъла.

3 зад.

а)
Нека равните ъгли са по х и са при точки С и С1

<А = <В = (180-х)/2

<А1 = <В1 = (180-х)/2

По три равни ъгъла (взе да писва)

б)
Нека <А = <А1 = х

<В = <В1 = <А = <А1 = х

<С = <С1 = 180-2х

Познай.. три равни ъгъла.

4 зад.

Предполагам имаш в предвид, че им е едно и също отношението.

Бедрото на единия ще е х, на другия у

Отношението им е х/у

Отношението на другите две бедра е също х/у

На основите също е х/у по условие.

Разгеле, по равни отношения на 3 страни триъгълниците са подобни.

5 зад.

к = 21/6

h1/h2 = k

7/h2 = 21/6

h2 = 42/21 = 2

6 зад

Основата ще са а1 и а2.

P1/P2 = k

20/15 = 4/3

а1 = 20 - 2.8 = 4

а2 = 4.3/4 = 3

7 зад.

12/36 = 1/3

7/21 = 1/3

Две равни отношения на страни и равни ъгли между страните => са подобни.

8 зад.

М принадлежи на СА и N принадлежи на СВ. Точките не пресичат..

<С = <АМN (кръстни)
<B = <ANM (крътни)
<А - общ

Три равни ъгъла => са подобни

9 зад.

Нека триъг. е АВС, М - среда на АВ, N - среда на ВС, P - среда на АС.

МP/СВ = MN/СА = PN/ВА = 1/2 (от средните отсечки)

Три равни отношения => МNP подобен на CAB

10 зад.

MNP ~ ABC

<С - общ
<CAB = <CMN (кръстни)
<CBA = <CNM (кръстни)

AB/MN = 16/5

Нека разстоянието от С до АВ е CH, а от С до MN е CH1.

CH/CH1 = 16/5

20/CH1 = 16/5

CH1 = 20.5/16 = 25/4 cm


Прочети си урока, задачите са решени още в условието...

Също така в Училище и Приятели има тема за математика. Пиши там.