PDA

View Full Version : Трябва ми ЛИС на следните темиd00mdevil
02-25-2010, 19:18
Трябва ми ЛИС на следните теми:
1.Образът на Прометей като символ на порива към справедливост и цивилизация
2.Проблемът за вината в "Прикованият Прометей"


или есе на тема Човекът на бунта и човекът на примирението (пак за Прометей) но есето в краен случай

kotence_91
02-26-2010, 13:48
От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията „Прикованият Прометей”. Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата.
Делото на Прометей в трагедията на Есхил е движено от хуманни подбуди. Той е загрижен за хората и тази загриженост се изразява в цялата творба...
От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията „Прикованият Прометей”. Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата.
Делото на Прометей в трагедията на Есхил е движено от хуманни подбуди. Той е загрижен за хората и тази загриженост се изразява в цялата творба. Главният герой е представен като защитник на един справедлив ред, защото се бори срещу тиранията на върховния древногръцки бог Зевс. Ясно си личи, че титанът Прометей е носител на един непоколебим характер и непоклатим дух. Той е готов да се пожертва в името на тази справедлива кауза – хората да не са диваци, а да бъдат цивилозовани същества с по-добър живот.
„Прикованият Прометей” е трагедия, в която се представя един конфликтмежду боговете заради хората. С разгръщане на случките, представени в творбата все по-ясно си личи силното човеколюбие на титана огненосец. Прометей откраднал и предал на клетите смъртни божествения огън. Надарени с него, хората придобили живота си, създали наука и изкуство. Прометей казва за себе си:

... Когато болен някой лягаше

Не знаеха (хората) ни цяр, ни здраво ядене,

ни питие, ни мазила. Топяха се

от липса на лекарства. И научих ги

Да смесват изцелителните цярове,

с които да отблъскват всичко болести...

В древността много често хората са умирали от различни болести. Те не са знаели как да се излекуват. И оказва се, че огънят не е единственото добро, което титанът е сторил на смъртните. Той им е дал живота – по-дългия и по-смислен живот. Прометей е дал на хората и много ясновидски способи. Така че той е хуманист, който скъпо заплаща за човеколюбието си, като по заповед на Зевс е прикован за една скала и ежедневно търпи неустоими болки.

Неприятел на Зевс намразен безкрай,

зарад своята обич към людския род...

Тук идва и естественият въпрос – защо мълниеносецът мрази смъртните? Отговорът е, че той решил да унищожи човешкия род, за да създаде нови, по-съвършени същества. И Прометей се противопоставя на желанията на всемогъия бог. Той спасява света от тиранските убеждения на олимпийския господар.
Огненосецът е един непоклатим герой. Търпи тези постоянни страдания, но дори и за миг не решава да се преклони пред Зевс, като му каже кой ще го свали от престола на Олимп. Прометей знае кой ще лиши мълниеносеца от могъществото му, и дори знае как ще стане това, Само щом каже всичко на Зевс ще се освободи от оковите. Но титанът има непоклатим дух. Като му каже кой ще дръзне да се противопостви, Прометей все едно ще признае грешката си и дори ще помоли за извинение. Но титанът е горд и иска да отмъсти подобаващо на Зевс за жестокостта му. Той е борец срещу несправедливостта с оптимистична вяра в бъдещето. И прометей търпи болката само заради хората. Той познава омразата на Зевс към смъртните. Знае, че като им дари огъня, ще си навлече неприятности с върховния бог на Олимп:

... Аз знаех всичко предварително.

Да, чуйте; исках, исках, и така сгреших!

Пострадах сам, помагайки на хората.

Тук още по-силно се изтъква човеколюбието му. Прометей страда заради хората сам и като че ли това му дава още сила...
А Зевс е представен като неблагодарен, защото е забравил помощта на титана. Мълниеносецът стимулира ласкателството и угодничеството. Именно затова той постоянно изпраща свои пратеници при прикования Прометей, които го молят да се предаде. Но огненосецът е категоричен... Иска дасе бори срещу неправдата и тиранията. Той се противопоставя на Зевс, който постоянно налага властта си като тиранин и не се съобразява с мнението на подчинените си. Прометей дори прави предсказание за съдбата на мъниеносеца:

...Макар, че Зевс е дързък и безмилостен,

ще се смири. Женитбата, замислена

от него, ще го свъргне от престола му,

ще го срази. И ще сбъдне бащино

проклятие, което Кронос някога

изрече, като падаше от трона си...

Жалко, че до нас не е достигнала последната част от трилогията, за да видим дали предсказанието се сбъдва. Но явно истинския победител в двубоя е Прометей, защото в яростта на Зевс личи безсилието да го пречупи.
В трагедията „Прикованиет Прометей” се внушава идеята, че тиранията е зло, че властта трябва да се съобразява с подчинените и че всеки, който желае справедливост, трябва докрай да отстоява позициите си. Главният герой Прометей е типичен човеколюбец и борец срещу тиранията и несправедливостта.

kotence_91
02-26-2010, 13:51
Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията,примирението с неправдата
Древногръцкият драматург Есхил с право е наречен баща на старогръцката трагедия.Той е автор на над 70 трагедии,сред които се откроява „Прикованият Прометей”.Не е разкрит драматичният сблъсък между хуманизма и деспотизма спиращ човешкия прогрес.Конфликтът в творбата е реализиран чрез противопоставяне на човеколюбецът Прометей на враговете на човешкия прогрес в лицето на Зевс и неговите поддръжници.
Прометей е носител на най – високите добродетели на героическата натура,символ на големите възможности на човека да отстоява своите права и да се бори срещу тиранията и примирението срещу неправдата.
Неговото противопоставяне на Зевсовата воля е принципно и е продиктувано от свободолюбието му.Героят не може да търпи тиранията и своеволието.Точно заради това той е помогнал на Зевс в борбата му срещу Кронос.Но вместо да утвърди управлението си,властникът Зевс сам се превръща в деспот.Той отрежда злочестна съдба на „бедния човешки род”,като го обрича на изтребление.Прометей единствен дръзва да се противопостави на Зевсовата воля,като иска да осуети зловещото му намерение за унищожаване на целия човешки род.
Той обсипва хората с божествени дарове,научавайки ги да строят „светли и здрави къщи”,да правят кораби и да кръстосват моретата,да откриват нови земи и най – вече – да създават сами нови блага.Прометей разкрива на човешкия род „най – великата наука за числата”,силата на писмеността,укротената мощ на животните,чудото на лекарствата,които спасяват и продължават човешкия живот.
Любовта му към хората не е само празно словоизлияние.С гордост и с вътрешно удовлетворение от стореното той изрежда всички блага,с които ги е дарил.Прометей открадва за тях огъня и им помага да променят коренно първобитното си битие и да облекчат неимоверно живота си,но това не е единствената и м придобивка.Много по – съществено е това,че те получават от него духовния огън на познанието и на вечния стремеж към съвършенството,което ги превръща в хора и им гарантира бъдещото развитие напред.
Той си поставя за цел да ги направи мислещи и действащи целенасочени същества,способни да направят и облекчат – своята съдба.Тази своя преданост към човешкия род Прометей изкупва с мъченичеството и със саможертвата си,приковат жестоко към надвисналата над бездната скала.
Саможертвата в името на простосмъртните е непонятна за олимпийските богове.Нито един от тях не може да вникне в същността на великото му дело,нито да оцени себеотрицанието и саможертвеността на титана.Те дори считат жертвоготовността му за проява на неблагоразумие и слабост.Именно в противопоставянето на начина на мислене на Прометей и останалите божества е заложен контрастът между старо и ново.
Прометей не само има смелостта да се противопостави на мълнееносеца,но го прави открито и с пълна увереност в правотата си.Дори и да знае,колко много болка и страдание го чакат заради любовта му към хората,титанът нито за миг не се разколебава и твърдо отстоява взетото решение.
С образа на Прометей, Есхил изгражда превъзходен пример за хуманен герой.В историята има още много такива благодетели на човешкия род,но Прометей е първообразът и затова името и митът за него са символ на нов тип мислене,саможертва и прогрес за цялото човечество.