PDA

View Full Version : Проблем с математикатаDragoon120
02-26-2010, 07:38
Имам проблем с една задача - 7 клас съм - тя е от учебника на архимед - страница 133 задача 4 моля помагайте ето и задачата

Точките A,B,C лежат на една права. AB и BC са хипотенузи на два рабнобедрени триъгълника: ABM (<M=90) и BCN (<N=90). Ако АА1 и СС1 са растоянията от точките А и С до правата MN, да се докаже, че АА1+СС1=MN.

моля пишете

pollytto
03-07-2010, 16:47
Задачата е много лесна.Аз веднага я реших! решението ,е че АА1 и СС1 са катети ,аМN е хипотенуза докозваме ,че триъгълниците са еднакви и решението е готово! :-o