PDA

View Full Version : Някой да помага.playlife91
03-17-2010, 15:45
Имам осем задачи да реша по математика,а представа си няма от тях ако някой може да помогне ще бъда изклучително благодарен ето задачи,ако някой иска повечеинфо да пише на лично:1.Височината на права четириъгълна призма е равна на h,диагоналите и склучват с равнината на основата ъгли алфа и бета,а ъглите между диагоналите ма основата е y.Намерете обема на призмата.
2.Основата на пирамида е равножедрен триъгълник с бедра 25см и основа 40см.Височината на пирамидата минава през върха на ъгъла между бедрата и е равна на 8см.Намерете пълната повърхност на пирамидата.
3.В правилна четириъгълна пресечена пирамида основните ръбове са a и b.Двустенният ъгъл при долната основа е алфа.Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.
4.Лицето на основата на конус е 3 пъти по-малко от околната му повърхнина.Намерете синуса на ъгъла между образувателната и височината на конуса.
5.В пресечен конус лицата на голямата основа,малката оснава и околната повърхнина се отнясят какти 4:1:7.Намерете косинуса на ъгъла,коъто образувателната склучва с равнината на голямата основа.
6.Равнина пресича кълбо в кръг с радиус 4см. и разделя перпендикулярния и диаметур на отсечки,разликата на които е 6 см.Намерете обема на кълбото.
7.Височината на конус е 8м.,а образуващата му-10м.Намерете радиуса на вписаното кълбо.
8.Около кълбо е описан цилиндър.Намерете отношението на повърхнините и на обема на двете тела.