PDA

View Full Version : Задачи по физика?Shorter
05-19-2010, 19:25
Здрасти,има ли някой по-добър с физиката ? Утре ще правя едно контролно и случайно имам задачите :D И да,както се досещате не мога да ги реша :(

Та ето ги и тях :

2-ра задача:Желязна ютия започва да се нагрява от температура 20.C до темпретатура 170 С с количество топлина 138J: с=460J/kgK.Търси се масата на ютията

3-та задача:Газ увеличава ИЗОТЕРМНО обема си от 3J до 9J.Налягането се понижава до 20 Pa.Колко е първоначалното налягане?


4-та задача :Ел. бъркалка извършва 7200J работа върху течност на която едновременно се предава 9800J количество топлина.Какво е изменението на вътрешната енергия на течността

5-та задача :За един цикъл топлинен двигател получава от нагревателя количество топлина 31кJ и отдава на охладителя 22кJ.Какъв е неговият КПД?Каква работа извършва двигателят за 1 цикъл?


6-та задача:В стъклена чаша с маса 300g и температура 25 градуса е налят чай с температура 95 градуса.Определете масата на чая ако общата температура е 56 градуса.Специфичният топлинен капацитет на стъклото е 840 JkgK