PDA

View Full Version : C++ Блок схема ... СПЕШНО ХЕЛППП ....slun4evka
06-06-2010, 14:02
Трябва ми блок схема за следната задача на С++ :

Да се напише програма, която въвежда квадратна матрица от цели числа с резмерност nxn. Програмата да намира и извежда произведението на онези елементи на матрицата, произведението от индексите, на които не е просто число.
1. Дефиниране на необходимите променливи.
2. Въвеждане размерността на матрицата.
3. Въвеждане на матрицата по редове.
4. Обхождане на матрицата по редове, намиране на елементите, произведението от индексите, на които не е просто число и намирането на произведението им.
5. Извеждане на полученото произведение.

Много е спешно, помагайтеее ... А ето я и самата задача:

#include <iostream.h>
int main ()
{
int a[50][50];
int n;
int i,j,prod,k,b;
cout<<"n=";
cin>>n;

prod=1;
for (i=0;i<=n-1;i++)
{
for (j=0;j<=n-1;j++)
{
cout<<"a["<<i<<","<<j<<"]=";
cin>>a[i][j];
b=1;
for (k=2;k<=a[i][j]-1;k++)
{
if (a[i][j]%k==0)
b=0;
}

if (b==0)
prod=prod*a[i][j];
}
}
cout<<prod<<endl;
return 0;
}